ANA SAYFA


OSMOTİK BASINÇ-TURGOR BASINCI-ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ
 
 

 
                 
*Osmotik basınç:
 
Suda çözünmüş olan maddelerin, yapmış oldukları emme basıncına osmotik basınç denir.

Osmotik basınç yoğunlukla doğru orantılıdır.
 
 
 
 
*Turgor basıncı:
 
Suyun, hücre çeperine yaptığı itme basıncına turgor basıncı denir.
 
Turgor basıncı yoğunlukla ters orantılıdır.
 

Turgor basıncı, otsu bitkilerin dik durmasını sağlar.
 
→Bir hücrenin su alarak şişmesine turgor adı verilir.


Not:
 
Osmotik basınç ile turgor basıncı birbirleriyle ters orantılıdır. 
 
 
 
 
Emme kuvveti:
 
Bir hücreye su girişini sağlayan net kuvvete emme kuvveti denir.
 
 
→Hücrenin sahip olduğu osmotik basınç, hücreye su alınması yönünde etki yapar.

→Hücrenin sahip olduğu turgor basıncı ise hücreye su girişine karşı koymaya çalışır.Bu nedenle bir hücrenin emme kuvveti; osmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark alınarak hesaplanır.
 

Emme kuvveti = Osmotik basınç – Turgor basıncı
 
 
Emme Kuvveti  > 0 ise hücre su alır.
 
Emme kuvveti < 0 ise hücre su kaybeder.
 
Emme kuvveti = 0 ise hücrede su giriş-çıkışı olmaz. (osmotik denge)

*Çözelti çeşitleri:

→Bir hücrenin içinde bulunduğu çözelti; hipotonik, izotonik ya da hipertonik olmak üzere 3 farklı şekilde olabilir.**Hipotonik çözelti:

 
→İçinde bulunan hücreye göre, yoğunluğu az olan çözeltidir.
 
 
Bir hücreyi hipotonik bir çözeltiye koyarsak; 
 
 
→Bitki hücresi, su alır ve turgor durumuna geçer.
 
→Hayvan hücresi, çözelti yoğunluğunun çok az olması durumunda; aşırı miktarda su alarak patlar.

→Bu olaya hemoliz denir. Hayvan hücresi saf su içine konulduğunda da hemoliz geçirir.

→Kontraktil kofula sahip olan bir hücre (amip, öglena, paramesyum...), hipotonik bir çözelti içine
    konulduğunda yaşamaya devam eder.


→Çünkü, kontraktil koful hücre içine giren fazla suyu enerji harcayarak dışarı atar. 
 
 

 
 
**İzotonik çözelti:
 
→İçinde bulunan hücreyle aynı yoğunluğa (eş yoğun) sahip olan çözeltidir.


 

Bir hücreyi izotonik bir çözeltiye koyarsak, durumunda herhangi bir değişiklik olmaz.

→Buna osmotik denge hali denir. 

**Hipertonik çözelti:
 
→İçinde bulunan hücreye göre, yoğunluğu çok olan çözeltidir.Bir hücreyi hipertonik çözeltiye koyarsak, hücre su kaybederek büzülür.

Bu olaya plazmoliz denir.

Plazmoliz olan bir hücreyi, hipotonik bir çözeltinin içine koyarsak; hücre su alarak eski haline geri döner.

Bu olaya deplazmoliz denir.

 
  
 

 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

########################################################################################### 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats