ANA SAYFA


MİTOKONDRİ-PLASTİDLER-ÇEKİRDEK

 

***Mitokondri:
 
Prokaryotlar ve olgun memeli alyuvarı hariç, tüm canlı hücrelerde bulunur.
→Yapısında; halkasal DNA, RNA ve ribozom organeli bulunur.
 
 
 
 
Çift zarlı bir organeldir.
İç zar, yüzeyini artırmak için çok sayıda kıvrımlar yapar.
Bu kıvrımlara krista adı verilir.
Burada ETS enzimleri bulunur.
 
İç zar içinde kalan boşluğa matriks adı verilir.
Bu boşlukta matriks sıvısı bulunur.
Burada kreps reaksiyonları enzimleri bulunur.

 
Görevi:
 
Oksijenli solunum yaparak ATP sentezler.
 

 
***Plastidler:
 
Bitkilerde ve bazı protista üyelerinde (öglena, algler...) bulunur.
Yapılarında; halkasal DNA, RNA, ve ribozom organeli bulunur.
Çift zarlı organellerdir.
 
 
Plastidler; kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç gruba ayrılır.
 
 
 
 
Kloroplast:
 
Yapısında bitkiye yeşil renk veren klorofil pigmenti bulunur.
 

 
Çift zarlı bir organeldir.
İç zar içinde bulunan renksiz sıvıya stroma denir.
Burada fotosentezin karanlık reaksiyonları gerçekleşir.
 
→Stroma sıvısının içinde tillakoit zarlar bulunur.
Tillakoit zarların bir araya gelmesi ile grana yapısı oluşur.
Bu kısımda klorofil ve ETS enzimleri bulunur.
Burada fotosentezin ışık reaksiyonları gerçekleşir.
 
 
Görevi:
 
Fotosentez yaparak inorganik maddelerden organik besin sentezler. 
Kromoplast:
 
→Bitkiye yeşil renk dışındaki renkleri verir.
 
 
Örnek:
 
Karoten: Turucu renklidir. Havuçta bulunur.
Likopin: Kırmızı reklidir. Domateste bulunur.
Ksantofil: Sarı renklidir. Limonda bulunur.
 
 

 
Lökoplast:
 
Renksiz bir plastidtir.
→Genellikle bitkinin ışık görmeyen kısımlarında bulunur
 
 
Görevi:

Besin depolar. (nişasta, yağ, protein...)
 
 
 
Not:
 
Öglenada sadece kloroplast organeli bulunur.
 
Bütün plastidler uygun koşullarda birbirine dönüşebilir.
 
 
 
→Bütün plastidlerde nişasta bulunur.
Kloroplast organelinde özümleme nişastası bulunur.
Lökoplast organelinde ise depo nişastası bulunur.
  
 
 
**Çekirdek:
 
Prokaryot canlılar ve olgun memeli alyuvarı hariç, tüm canlı hücrelerde bulunur.
 
 
Çekirdek; çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kromatin iplik olmak üzere dört kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
 
Çekirdek zarı çift katlıdır ve dış zarda ribozomlar bulunur.
Çekirdek zarlarının porları, hücre zarı porlarından daha geniştir.
Bu porlardan büyük moleküller de geçebillir. (mRNA, enzim, ribozom...)
 
Çekirdek sıvısının bileşimi sitoplazma sıvısı gibidir.
 
Çekirdekçiğin yapısında; DNA, RNA ve protein bulunur.
Çekirdekçikte rRNA ve ribozom organeli üretilir.
 
Kromatin iplik, DNA ve histon proteinlerinden oluşmuştur.
Kromatin iplik hücre bölünmesi sırasında, kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur.
 
 
 
Çekirdeğin (DNA) görevleri:
 
Hücreyi yönetir.
Kalıtsal karakteri taşır.
Kalıtsal karakterlerin yavru bireylere aktarılmasını sağlar.
Protein sentezi için şifre verir.
RNA' ları sentezler.
Hücre bölünmesi kontrol eder.
 
 
 
Not:
 
→Paramesyumda, cıvık mantarlarda, gerçek mantarlarda, karaciğer hücrelerinde, çizgili kaslarda, polende ve
    embriyo kesesinde çok çekirdek bulunur.
 
Mitokondri ve kloroplast organelleri çekirdek kontrolünde kendilerini eşleyebilirler.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats