ANA SAYFA


ENDOSİMBİYOTİK HİPOTEZ


 
*Endosimbiyotik hipotez :
 
→Bu hipoteze göre: prokaryot canlıların, ökaryot canlılar içinde simbiyoz olarak yaşamaya başlamasıyla;
    bu canlılardan bazıları, zamanla evrimleşerek kloroplast ve mitokondri organellerine dönüşmüştür.
 
→Başka bir değişle; kloroplast ve mitokondri organelleri, bakterilerin evrimleşmesi sonucunda oluşmuştur.
 
 
 
Endosimbiyotik hipotezi destekleyen kanıtlar:

→Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin halkasal DNA' ya sahip olması.
 
→Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin DNA' larında histon proteini bulunmaması.
 
→Bakteri, kloroplast ve mitokondrinin ribozomlarının birbirine çok benzemesi.

→Kloroplast ve mitokondrinin, bakteriler gibi iğ iplikleri oluşturmadan ikiye bölünerek çoğalması.
  
Bakteri, kloroplast ve mitokondirinin çekirdeği bulunmadığından; transkripsiyon ve translasyon olaylarının
    aynı anda gerçekleşmesi.
 
→Bazı bakteri türlerinin, ökaryot hücreler içinde mutaalist (karşılıklı yarar) olarak yaşaması.
 


Not:

Endosimbiyotik hipotez göre; mitokondri organeli, kloroplast organelinden daha önce evrimleşmiştir.

→Çünkü; mitokondri organelinin tüm ökaryotik hücrelerde bulunmasına karşın, kloroplast organeli ise sadece
    bitkilerde ve bazı protista üyesi
(tek hücreli) canlılarında bulunur.


 
 
 

 
 
###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats