ANA SAYFA


SPERMATOGENEZ-OOGENEZ
 
 
 
 
 
*Spermatogenez (sperm üretimi):
 
Erkek üreme organı olan testislerde, sperm üretilmesine spermatogenez denir.
 
→Erkek bireylerde, sperm üretimi ergenlik çağından itibaren; testislerdeki seminifer tüpçüklerinde gerçekleşir.
 
 
 
 
 
Spermatogonium adı verilen sperm ana hücreleri, interfaz geçirir.
 
→Böylece primer spermatosit adı verilen, birincil dereceli spermatosit oluşur.
 
→Primer spermatosit, mayoz 1 geçirir ve 2 tane sekonder spermatosit oluşur.
 
→Sekonder spermatositler, mayoz 2 geçirir ve 4 tane spermatid oluşur.
 
→Spermatid hücreleri, testosteron hormonunun etkisiyle faklılaşır ve 4 tane sperm hücresi oluşur.
 

Kromozom sayısı ve DNA miktarının evrelere göre değişimi:
 
 

 

 
Spermin yapısı:
 
Sperm; baş, boyun ve kamçı olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur.
 

 
 
→Spermin baş kısmında; çekirdek ve akrozom bulunur.
Akrozomda, yumurta hücresi zarını eritecek olan enzimler bulunur.
 
→Spermin boyun kısmında, sentrozom (sentrioller) ve  mitokondriler bulunur.
Bu kısım, kamçının hareketinden sorumludur.
 
Kamçı kısmı ise boyun bölgesindeki sentriollerin değişmesi ile oluşmuştur.
→Bu kısım, sperm hareket etmesini sağlar.
 


 
*Oogenez (yumurta üretimi):
 
Dişi üreme organı olan ovaryumda, yumurta hücresinin üretilmesine oogenez denir.
 
Dişi bireylerde yumurta üretiminin başlangıcı, doğumdan önce başlar.
 
Dişi birey henüz anne karnındayken mayoz bölünme başlar ama tamamlanmaz.
→Ovaryumda, oogonium adı verilen yumurta ana hücresi; interfaz evresini geçirir ve primer oosit oluşur.
 
→Her dişi yaklaşık olarak: 300 bin primer oosit hücresi ile doğar.
Bu hücreler ergenlik çağına kadar bekler.
 
 
 
 
Ergenlik çağından itibaren, primer oosit hücreleri mayoz 1 geçirir.
 
→Bunun sonucunda; biri küçük, diğeri büyük olan 2 hücre oluşur.
 
Bu hücrelerden küçük olanına birincil kutup hücresi, büyük olanına ise sekonder oosit denir.
 
→Daha sonra mayoz 2 gerçekleşir.
Bunun sonunda, 3 küçük ve 1 büyük hücre oluşur.
 
3 küçük hücreye ikincil kutup hücreleri, büyük hücreye ise Ootid denir.
 
→İkincil kutup hücrelerinin, sitoplazması az olduğundan belli bir süre sonra kaybolur.
Ootid ise büyüyüp gelişerek, ovum adı verilen yumurta hücresini oluşturur.
 
 
Not:
 
→Kutup hücrelerinin oluşmasının nedeni; kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamak ve yumurta hücresinin
  daha fazla sitoplazma almasını sağlayarak; onun yaşama şansını arttırmaktır.
 
 
 
Yumurtanın yapısı:
 
 
 
Yumurta hücresi büyük ve hareketsizdir.
 
Yumurta hücresinin etrafında glikoprotein ya da polisakkaritlerden oluşmuş zona pellusida
adı verilen bir tabaka bulunur.
 
→Zona pellusida, sadece aynı türe ait spermlerin yumurta hücresine girmesine izin verir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats