ANA SAYFA


MİTOZ BÖLÜNMENİN EVRELERİ

 

**Mitoz bölünmenin evreleri:
 
Mitoz bölünme; interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere, 5 evrede gerçekleşir.
  
 
 
 
***İnterfaz evresi:
 
 
→Bölünmeye hazırlık evresidir.
Bu evrede hücre büyür.
Sitoplazma ve organel miktarı iki katına çıkar.
DNA kendini eşler.
 
 
 
***Profaz evresi:
 
 
Çekirdek bölünmesinin ilk evresidir.
Kromotin iplik, kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur.
Her bir kromozomda, iki kromatid bulunur.
 
 
 
 
→Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.
→Sentrozomlar iğ ipliklerini oluşturmaya başlar ve hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir.
Profaz sonunda çekirdek zarı, tamamen kaybolur ve iğ iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlanır.
 Not:
 
Bitkilerde sentrozom bulunmadığından, iğ iplikleri sitoplamadaki proteinler tarafından oluşturulur.
 
 
 
***Metafaz evresi:
 
 
→Kromozomlar hücrenin hücrenin ortasında yan yana dizilirler.
Sentrozomlar zıt kutuplarda bulunur.
 
 
 
***Anafaz evresi:
 
 
→Sentrozomlar iğ iplikleri ile kardeş kromatidleri,  çekerek birbirinden ayırır.
 
→Anafaz evresi sonunda, kardeş kromatidler zıt kutuplarda toplanır.
 

 
Not:
 
Mitoz bölünmede kardeş kromatidler ayrıldığından, kromozom sayısı değişmez.
 
 

***Telofaz evresi:
 
 
→Kromatidler çözülerek tekrar kromotin iplik haline geri döner.
Kromatin iplik çevresinde çekirdek zarı oluşur.
→Çekirdek içinde çekirdekçik oluşur.
İğ iplikleri kaybolur.
Telofaz evresinin sonunda bir hücrede, iki çekirdek bulunur.
 
Böylece çekirdek bölünmesi tamamlanmış olur.
 
 
 
 
Sitoplazma bölünmesi (sitokinez):
 
→Çekirdek bölünmesinden hemen sonra sitoplazma bölünmesi başlar.
 
→Hayvanlarda, sitoplazma boğumlanarak bölünür.
Bitkilerde ise hücre çeperi bulunduğundan; sitoplazma boğumlanarak bölünemez.
→Bu nedenle bitkilerde golgi organeli tarafındanara lamel (orta lamel) oluşturularak hücre bölünür.

 
 
 
 
 
→Böylece, mitoz bölünme sonunda; bir hücreden aynı genetik şifreye sahip iki hücre oluşur.
 
 
 
 
 


 

###########################################################################################

 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats