ANA SAYFA


MAYOZ BÖLÜNME
 
 
 
**Mayoz bölünme:
 
2n kromozomlu eşey ana hücreleri ve spor ana hücrelerinde gerçekleşir.
→Bir hücreden dört hücre oluşur.
Kromozom sayısı yarıya iner.
Çeşitlilik oluşur.
 
 
Mayozun amacı:
 
Eşeyli üreyen canlılarda üreme hücrelerini (gamet) oluşturur.
Sporla üreyen canlılarda, sporları oluşturur. 
 
Not:
 
Mayoz bölünme;
 
Hayvanlarda yumurta ve sperm hücresinin oluşmasını sağlar.
 
Çiçekli bitkilerde yumurta ve polenin oluşmasını sağlar.
 
Çiçeksiz bitkilerde ve mantarlarda sporların oluşmasını sağlar.
 
 
 
Mayoz bölünme; mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

  


***Mayoz I:
 
→Mayoz I; interfaz, frofaz I, metafaz I, anafaz I ve telofaz I olmak üzere 5 evrede gerçekleşir.
 
 
 
İnterfaz evresi:
 
 
 
→Hücrenin bölünme için hazırlık evresidir.
Bu evrede hücre büyür.
Sitoplazma ve organel miktarı iki katına çıkar.
DNA kendini eşler.
 
 
 
Profaz 1:
 
 
Kromotin iplik, kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur.
Çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.
Sentrozomlar iğ iplikliklerini oluşturur ve hücrenin zıt kutuplarına doğru çekilir.
 
Homolog kromozomlaryan yana dizilir.
 
Homolog kromozomlar: biri anneden, diğeri babadan gelen ve aynı karakterlerle ilgili genleri taşıyan kromozomlardır.
 
Homolog kromozomların 4 kromotid şeklindeki görünüşüne, tetrat adı verilir. 
 
 
 
→Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatidleri birbirine sarılır.
Bu olaya sinapsis denir.
 
Kromatidlerin birbirine temas ettikleri bölgeye kiazma denir.
→Daha sonra kardeş olmayan kromotidler arasında gen alış-verişi olur.
Bu olaya, krossing-over adı verilir.
 
Krossing over, çeşitliliği arttırır.
 
Profaz 1 sonunda çekirdek zarı, tamamen kaybolur ve iğ iplikleri kromozomların kinetokorlarına bağlanır.
 


 
Metafaz 1: 
 
 
Homolog kromozomlar, hücrenin ortasında karşı-karşıya dizilirler.
 
 
 
Anafaz 1:
 
 
→Sentrozom, iğ iplikleri ile homolog kromozomları çekerek birbirinden ayırır.
Homolog kromozomlar zıt kutuplarda toplanır.
 
 
Not: 
 
→Homolog kromozomlar ayrıldığı için, kromozom sayısı yarıya iner.
Homolog kromozomların ayrılması aynı zamanda, çeşitliliğin oluşmasını sağlar. 
 
 
 
Telofaz 1:
 
 
Kromozomlar tekrar kromatin iplik haline geri döner.
Kromatin iplik etrafında çekirdek zarı oluşur.
Bir hücrede iki çekirdek görülür.
 
 

 

Sitoplazma bölünmesi (sitokinez I):
 
 
 
Çekirdek bölünmesinden sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. 
→Böylece mayoz 1’ in sonunda, bir hücreden iki hücre oluşur.
Kromozom sayısı yarıya iner.
 
 
 
 
 
***Mayoz II:
 
→Mayoz 1 sonucunda oluşan, n kromozomlu iki hücre; mayoz 2' yi geçirir. 
→Mayoz 2' de interfaz evresi görülmez.
 
→Mayoz 2’ nin geri kalan tüm evreleri mitoz bölünme gibi gerçekleşir.
 
 
 
→Mayoz II’ nin sonunda 2 hücreden, 4 hücre oluşur.
Kromozom sayısı değişmez.
 
 
 
Mayoz bölünmede kromozom sayısının ve DNA miktarının evrelere göre değişimi:
 
 
 
 
 
Mayoz bölünmede çeşitlilik oluşumu:
 
→Mayoz bölünmede, krossing-over gerçekleşmezse bile, çeşitlilik oluşur.
 
Çünkü mayoz bölünmenin anafaz I evresinde, homolog kromozomların ayrılması çeşitliliği sağlar.
 
Mayoz bölünmede krossing- over gerçekleşirse, oluşan çeşitlilik daha da artar.
 
 
 
 
 

###########################################################################################

 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats