ANA SAYFA


KROMOZOMLAR VE KROMOZOMLARDA AYRILMAMA
 
 
 
*Kromozomlar:
 
→Kromozomlar; otozomlar ve gonozomlar olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 
**Otozomlar (vücut kromozomları):
 
Cinsiyet haricindeki karakterlerin, belirlenmesinden sorumlu olan genleri taşıyan kromozomlardır.
 
Örnek: Saç rengi, göz rengi, kan grubu...
 
 
 
**Gonozomlar (cinsiyet kromozomları):
 
Cinsiyetin belirlenmesinden sorumlu olan genleri taşıyan kromozomlardır.
 
Gonozomlar; X ve Y olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
→İnsanlardaki gonozomlar dişilerde: XX, erkeklerde: XY' dir.
 
 
Örnek:
 
İnsanlarda 46 kromozom bulunur. 
 
 
 
Dişi bireyin kromozom formülü (2n): 44 + XX
 
Yumurtanın kromozom formülü (n): 22 + X
 
 
Erkek bireyin kromozom formülü (2n): 44 + XY
 
Spermin kromozom formülü (n): (22 +X) ve (22 +Y)
 
 
 
Örnek: 2n = 80 kromozomlu bir canlı türünün, bireylerinin ve bunların oluşturacağı üreme hücrelerinin kromozom
              formüllerini yazınız.
 
 
Dişi bireyin kromozom formülü (2n): 78 + XX
 
Yumurtanın kromozom formülü (n): 39 + X
 
 
Erkek bireyin kromozom formülü (2n): 78 + XY
 
Spermin kromozom formülü (n): (39 +X) ve (39 +Y)
 

 
 
*Kromozomlarda ayrılmama: 
 
→Kromozomlarda ayrılmama; otozomlarda ve gonozomlarda olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 
 
 
**Otozomlarda ayrılmama:
 
Mayoz bölünmenin, anafaz I evresinde, 21. homolog kromozom çiftinin ayrılmaması sonucunda oluşur.
 
Bunun sonucunda; (n - 1) ve (n +1) kromozom sayısına sahip olan, üreme hücreleri (gamet) oluşur.
 
(n +1) kromozomlu bir gametin, normal bir gamet ile birleşmesi sonucunda; (2n + 1) kromozomlu bireyler oluşur.
 
Oluşan bu bireylere; down sendromu (mongolizm) denir.
 
 
 
 
45 + XX ve 45 + XY -----------> Mongolizm (down sendromu):
 
Kısa boylu, kısa boyunlu, kilolu, çekik gözlü, kısır ve zeka özürlü bireylerdir.
 


 
**Gonozomlarda ayrılmama:  
 
Gonozomlarda ayrılmama; dişi ve erkek gonozomlarında ayrılmama olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 
 
 
***Dişi gonozomlarında ayrılmama:
 
Mayoz bölünmenin, anafaz I evresinde, X gonozomlarının ayrılmaması sonucunda oluşur.
 
Bunun sonucunda; (n - 1) ve (n +1) kromozom sayısına sahip olan üreme hücreleri (gamet) oluşur.
 
Bu gametlerin, normal bir gamet ile birleşmesi sonucunda; (2n - 1) ve (2n + 1) kromozomlu bireyler oluşur.
 
 
 
44 + X0 ----------> Turner dişi:
 
Kısa boylu, kalın boyunlu, genellikle kısır bireylerdir.
→Zeka düzeyleri genellikle normaldir.
Bazılarında zeka geriliği görülür.
 
 
 
44 + XXX --------> Süper dişi:
 
→Genellikle kısır bireylerdir.
Zeka geriliği görülür.
 
 
 
44 + XXY---------> Klenifelter erkek:
 
Zayıf, uzun boylu, kısır bireylerdir.
Zeka geriliği görülür.
 
 
 
***Erkek gonozomlarında ayrılmama: 
 
→Mayoz bölünmenin anafaz II evresinde, Y kromozomunun kardeş kromatidinin ayrılmaması sonucunda oluşur.
 
→Bunun sonucunda, 2 tane Y gonozomu taşıyan; (n+1) kromozomlu bir sperm hücresi oluşur.
 
→Bu hücrenin, normal kromozom sayısına sahip bir yumurta ile birleşmesi sonucunda; (2n+1) kromozom
    sayısına sahip olan bir erkek birey oluşur.
 
 
 
 
44 +XYY--------> Süper erkek:  
 
Uzun boylu ve gelişmiş vücutlu bireylerdir.
 
Zeka geriliği görülür.

 

 
 
 

  
 

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats