ANA SAYFA


 HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

 
 
*Hücrenin yaşam döngüsü:
 
→Hücrenin; bir bölünme sonundan, ikinci bir bölünme sonuna kadar olan zaman sürecinde;
    geçirdiği yaşamsal olaylara hücrenin yaşam döngüsü denir.
 
→Hücreler, belirli bir büyüklüğe eriştikten sonra bölünür. 
 
 
Hücre bölünmesinin nedenleri:
 
→Hücre büyüdüğü zaman; hücrenin yüzeyi, yarıçapının karesi (r2) kadar artar. 
Hacmi ise, yarıçapının küpü (r3) kadar artar.
 
→Böylece hücrenin: Yüzey / Hacim oranı azalır.
 
→Hücrede madde iletimi zorlaşır. 
  
 
→Çekirdek hücreyi yönetimde zorlanır ve çekirdek bölünme emrini verir.
 

 
Not:
 
→Bir hücre büyüdüğü zaman, sitoplazması sürekli azaltılırsa; hücrenin Yüzey / Hacim oranı korunacığından dolayı, 
    bölünme gerçekleşmez.
 

 
 
Ama bu işlem, DNA eşlemesinden sonra yapılırsa; bölünme gerçekleşir.
 
 
 
 
→Hücrenin yaşamsal döngüsü; G1, S, G2 ve M evresi olmak üzere 4 aşamada gerçekleşir.
 
 
 
→Hücre yaşam döngüsünün süresi, canlıdan canlıya göre değişir.
→Bakteriler yaşam döngüsünü 20 dakikada tamamlarken; bazı canlılarda ise bu süre bir haftayı bulabilir.
 
→Yukarıdaki hücre yaşam döngüsü, 24 saatlik zaman peryoduna göre verilmiştir.
 
 
→Yaşam döngüsünün; G1, S ve G2 evreleri, bölünmenin interfaz evresinde görülür.
M evresi ise bölünmenin geri kalan evrelerini kapsar. (profaz, metafaz, anafaz, telofaz)
 


 
 
**G1 evresi:
 
→Bu evrede hücre büyür.
→Sitoplazma ve organel miktarı iki katına çıkar.
→Hızlı bir şekilde protein sentezi yapılır.
→Hücrenin: Yüzey / hacim oranı küçülür.
 
 
G1 kontrol noktası:
 
→Hücrenin yeteri kadar büyüyüp-büyümediği ve DNA' da hasar olup-olmadığı kontrol edilir.
 
Hücre yeteri kadar büyümüş ise ve DNA' da hasar yoksa başla sinyali verilir.
 
Böylece S evresi başlar.
 
 
 
**S evresi:
 
→Bu evrede DNA kendini eşler.
Protein sentezi devam eder.
 

 
**G2 evresi :
 
→Bölünmenin gerçekleşmesi için gerekli olan enzim ve proteinlerin sentezi yapılır.
 

G2 kontrol noktası: 
 
DNA eşlemesinin doğru yapılıp-yapılmadığı kontrol edilir.
 
→DNA eşlemesinde hata yoksa devam et sinyali verilir.
 
→Böylece M evresi başlar.
 
 

**M evresi:
 
→Çekirdek ve sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği evredir.
 
  
M kontrol noktası:
 
Metafaz evresinde gerçekleşir.
 
İğ ipliklerinin, kromozomların kinetokorlarına bağlanıp-bağlanmadığı kontrol edilir.
 
İğ ipliklerinin kromozomlara bağlanmasında hata yoksa devam et sinyali verilir.

 
 
Not:
 
Bölünme yeteneğini kaybetmiş olan hücrelerde, G0 evresi bulunur.
 
Sinir hücreleri, retina hücreleri ve çizgili kaslar, G1 evresinden sonra G0 evresine geçerler.
 
Kalp kası hücreleri, G2 evresinden sonra; G0 evresine geçerler.
 
Akyuvar hücreleri, G0 fazından çıkıp tekrar bölünebilirler.
 
→Embriyo hücrelerinde, G1 ve G2 evresi yoktur.  Bu hücrelerde S evresi, çok kısa sürer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats