ANA SAYFA

 
AKTİF TAŞIMA-ENDOSİTOZ-EKZOSİTOZ
 
 
  
 

Aktif taşıma: Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru enerji (ATP)
harcanarak madde geçişine aktif taşıma denir.

Taşıyıcı protein ve enzim kullanılır.


 
Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.

 
 
 

 
Büyük maddelerin hücre zarından geçişi:

Büyük molekül yapılı maddeler hücre zarı porlarından geçemezler.
 
Örnek: Protein, yağ, nişasta, glikojen, maltoz, sükroz, laktoz…
 
 
Bunlar, hücre zarının özel bir mekanizması ile hücre içine alınır
ya da hücre dışına atılırlar.

 
 
Büyük molekül yapılı maddelerin hücre zarında taşınması;
endositoz ve ekzositoz olmak üzere 2 farklı şekilde gerçekleşir. 

1. Endositoz: Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan maddelerin,
bir miktar hücre zarıyla birlikte hücre içine alınmasına endositoz denir.

Endositoz gerçekleşirken;

 
 
Hücre zarı küçülür.
 

ATP harcanır.

Enzim kullanılır.


Not: Endositoz, hücre çeperi taşımayan tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.
Endositoz; fagositoz ve pinositoz olmak üzere 2 guruba ayrılır.
 
 
a. Fagositoz: Katı haldeki büyük molekül yapılı maddelerin, bir miktar
hücre zarı ile birlikte hücre içine alınmasına fagositoz denir.

 
 


 


İlk önce, hücre zarı yalancı ayak oluşturarak besin molekülünün
etrafını sarar.

Daha sonra, hücre zarının bir kısmı kopar ve besin zarla çevrili
bir şekilde hücre içine alınır.


Böylece besin kofulu oluşmuş olur.

Besin kofulunun, lizozom ile birleşmesi sonucunda
sindirim kofulu oluşur. 

Pinositoz:Sıvı haldeki büyük molekül yapılı maddelerin, bir miktar
hücre zarı ile birlikte
hücre içine alınmasına pinositoz denir.
İlk önce, hücre zarı bir kese (cep) oluşturur ve besin molekülünü
bunun içine alır.


Daha sonra, hücre zarının bir bölümü kopar ve besin zarla çevrili
bir şekilde hücre içine alınır.
 2. Ekzositoz: Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan
maddelerin, hücre zarının özel bir mekanizması ile hücre dışına
atılmasına 
ekzositoz denir.


Ekzositoz gerçekleşirken;


Hücre zarı büyür.

 

ATP harcanır.

Enzim kullanılır.


Not: Ekzositoz tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.

 
 
 İlk önce, hücre içinde üretilen salgı kofulu hücre zarına yapışır.

Daha sonra, salgı kofulu zarı ile hücre zarı birleşir.

Salgı kofulu zarının, hücre zarı yapısına katılması sonucunda;
büyük molekül yapılı maddeler hücre dışına atılır.

 
 


web stats