ANA SAYFA


AKTİF TAŞIMA-ENDOSİTOZ-EKZOSİTOZ
 
 
  
 

***Aktif taşıma:
 
Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru enerji (ATP) harcanarak madde geçişine aktif taşıma denir.

Taşıyıcı protein ve enzim kullanılır.

 
Tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.

 
 
 
 

 
**Büyük maddelerin hücre zarından geçişi:
 
Büyük molekül yapılı maddeler hücre zarı porlarından geçemezler.
 
Örnek: Protein, yağ, nişasta, glikojen, maltoz, sükroz, laktoz…
 
 
Bunlar, hücre zarının özel bir mekanizması ile hücre içine alınır ya da hücre dışına atılırlar.
 
 
Büyük molekül yapılı maddelerin hücre zarında taşınması; endositoz ve ekzositoz olmak üzere 2 farklı şekilde
    gerçekleşir. 

***Endositoz: 
 
Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan maddelerin, bir miktar hücre zarıyla birlikte hücre içine
    alınmasına endositoz denir.
 
Hücre zarı küçülür.
 
ATP harcanır.

→Enzim kullanılır.


Not: Endositoz, hücre çeperi taşımayan tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.
 

 
 
Endositoz; fagositoz ve pinositoz olmak üzere 2 guruba ayrılır.
 


 
Fagositoz:
 
Katı haldeki büyük molekül yapılı maddelerin, bir miktar hücre zarı ile birlikte hücre içine alınmasına
    fagositoz denir.

 
 


 


→İlk önce, hücre zarı yalancı ayak oluşturarak besin molekülünün etrafını sarar.

Daha sonra, hücre zarının bir kısmı kopar ve besin zarla çevrili bir şekilde hücre içine alınır.


→Böylece besin kofulu oluşmuş olur.

→Besin kofulunun, lizozom ile birleşmesi sonucunda sindirim kofulu oluşur.
 

Pinositoz:
 
Sıvı haldeki büyük molekül yapılı maddelerin, bir miktar hücre zarı ile birlikte hücre içine alınmasına
    pinositoz denir.


→İlk önce, hücre zarı bir kese (cep) oluşturur ve besin molekülünü bunun içine alır.

Daha sonra, hücre zarının bir bölümü kopar ve besin zarla çevrili bir şekilde hücre içine alınır.
 
 ***Ekzositoz:
 
Hücre zarından geçemeyecek büyüklükte olan maddelerin, hücre zarının özel bir mekanizması ile hücre
    dışına atılmasına 
ekzositoz denir.

Hücre zarı büyür.
 
ATP harcanır.

→Enzim kullanılır.


Not: Ekzositoz tüm canlı hücrelerde gerçekleşir.
 

 
 
 

→İlk önce, hücre içinde üretilen salgı kofulu hücre zarına yapışır.

→Daha sonra, salgı kofulu zarı ile hücre zarı birleşir.

→Salgı kofulu zarının, hücre zarı yapısına katılması sonucunda; büyük molekül yapılı maddeler hücre
    dışına atılır.

 


 

 

 

###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats