ANA SAYFA


EPİTEL DOKU**Epitel doku:

→Vücudun dış ve iç yüzeyini örten bir dokudur.

→Bu dokuyu oluşturan hücreler arasındaki boşluklar çok az olup, ara madde bulunmaz.

→Bu dokuda, kan damarları ve sinirler bulunmaz.

→Epitel doku, bağ dokudan difüzyon ile beslenir.


Epitel doku; örtü, salgı ve duyu epiteli olmak üzere 3 gruba ayrılır.

***Örtü epiteli:

→Vücudun dış yüzeyini ve vücut içindeki boşlukları oluşturan yapıların iç yüzeyini örten bir dokudur.


Örtü epiteli; tek ve çok tabakalı epitel olmak üzere 2 gruba ayrılır.

►Tek tabakalı örtü epiteli:

→Tek bir hücre tabakasından oluşmuştur.


Tek tabakalı örtü epiteli; yassı, kübik, silindirik ve yalancı tabakalı epitel olmak üzere 4 gruba ayrılır.
►►Tek tabakalı yassı epitel:→Yassı şekilli hücrelerden oluşmuştur.

→Bu epitel; kılcal damarlarda, akciğer alveollerinde, akciğer zarında, karın iç zarında, kulak zarının iç yüzeyinde,
    bowman kapsülünde, henle kulbunda, tükürük ve boşaltım bezlerinin kanallarında;
 atar damar, toplar damar ve
    kalbin iç yüzeyinde
 bulunur.►►Tek tabakalı kübik epitel:→Küp şekilli hücrelerden oluşmuştur.

→Bu epitel; salgı bezlerinde, böbrek tüplerinde, tiroit bezinde, ovaryum üzerinde, gözün retinasında, pankreas ve
    karaciğerin salgı kanallarında 
bulunur.►►Tek tabakalı silindirik epitel:→Silindir şekilli hücrelerden oluşmuştur.

→Bu epitel; mide ve bağırsakların iç yüzeyinde, safra kesesinin iç yüzeyinde, soluk borusunda, akciğer bronşlarında,
    döl yatağının iç yüzeyinde, yumurta kanalında ve 
salgı bezi kanallarında bulunur.

→Bu epiteli oluşturan hücrelerinin bazıları mukus salgılar. 

Bunlara goblet hücresi denir.

→Soluk borusu ve yumurta kanalında bulunan epitel hücrelerinde siller bulunur.

Bunlara silli silindirik epitel hücreleri denir.

→Soluk borusundaki siller, mukusun gırtlağa kadar taşınmasında; yumurta kanalındaki siller ise yumurta hücresinin
    döl yatağına kadar taşınmasında görev alır.
►►Yalancı tabakalı epitel:
→Bu epitel tek tabakalı olmasına karşın, bu epiteli oluşturan hücrelerin çekirdekleri düzensiz olarak dizildiğinden; 
    çok tabakalı gibi görünür.


→Bu epitel; erkek üretrasında, epididimiste, paratiroit bezinde, östaki borusunda ve göz yaşı bezlerinde bulunur.►Çok tabakalı örtü epiteli:

→Üst üste sıralanmış olan; yassı, kübik ve silindirik hücrelerden oluşur.

→Bu epitelin; en üst kısmında yassı, ortasında kübik ve en alt kısmında ise silindirik şekilli hücreler bulunur.
→Bu epitel, omurgalıların üst derisinde ve yemek borusunda bulunur.  

→Üst derinin dış yüzeyindeki hücreler, difüzyonla yeteri kadar beslenemediğinden; zamanla bunların sitoplazması
    azalır ve keratin depolamaya başlar.


→Bu olaya keratinleşme denir. 

→Keratinleşme olayı ile saç, kıl, tırnak ve boynuz gibi yapılar oluşur.
***Salgı (bez) epiteli:

→Vücutta çeşitli salgılar üreten hücrelerden oluşur.
→Bunlar, salgı bezlerini oluşturur.


Salgı bezleri; tek ve çok hücreli bezler olmak üzere iki gruba ayrılır.

►Tek hücreli bezler:

→Bunlar tek bir hücreden oluşmuş olup, mukus salgısını üretirler.
→Bunlara goblet hücreleri denir.►Çok hücreli bezler: 

→Bunlar çok sayıda hücreden oluşmuşlardır.


Çok hücreli bezler; endokrin, ekzokrin ve karma bezler olmak üzere 3 gruba ayrılır.
►►Endokrin bezler (iç salgı bezleri):

→Bunlar kanalsız bezler olup, hormon üretirler ve salgılarını doğrudan kana verirler. 

Örnek: Hipofiz, epifiz, tiroid, paratiroid, timus ve böbrek üstü bezi►►Ekzokrin bezler (dış salgı bezleri):

→Bunlar kanallı bezler olup, salgılarını vücut dışına ya da vücut içindeki boşluklara boşaltırlar.

Örnek: Ter, göz yaşı, süt ve tükürük bezleri►►Karma bezler:

→Bunlar hem endokrin hem de ekzokrin bez özelliği taşırlar.

Örnek: Pankreas, mide, yumurtalık ve testis***Duyu epiteli:

→Duyu organlarında bulunur.

→Bu epitel, taşıdığı reseptörlerle dış ortamdan aldığı uyartıları sinir hücrelerine aktarır.

Örnek: Dildeki tat alma tomurcukları


Epitel dokunun görevleri:


→Vücudu, dış etkenlere karşı korur ve bulunduğu organlara desteklik sağlar.

→Sindirilmiş besinlerin, vitaminlerin ve suyun bağırsaktan emilmesini sağlar.

→Akciğerlerden oksijenin alınmasını ve karbondioksitin ise dışarı verilmesini sağlar.

→Vücudun, dış ortamdaki uyartıları almasını sağlar.

→Vücutta çeşitli salgılar üretir. 


###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats