ANA SAYFA


STARLİNG HİPOTEZİ
 
 
 
 

*Kılcal damarlar ile dokular arasında madde alış-verişi:
 
→Kılcal damarlar ile dokular arasındaki madde alış verişi Starling Hipotezi ile açıklanır.
 
→Bu hipoteze göre:
 


 
 
 
→Kılcal damarın, atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru gidildikçe; kan basıncı sürekli azalır.

→Buna karşın, kanın protein osmotik basıncı ise kılcal damar boyunca sürekli sabit kalır.

→Çünkü, kanın protein osmotik basıncını ayarlayan albümin ve globulin proteinleri kılcal damar dışına çıkamaz.

 
 

 

 
 
→Kılcal damarın atar damar ucunda; kan basıncı, protein osmotik basıncından daha yüksektir. (KB > POB)
 
→Bu bölgede, süzülme gerçekleşir.
 
→Bu olay ile kılcal damarda bulunan ve hücre zarından geçebilen maddeler ( su, O2, glikoz, vitamin, mineraller...)
    kılcal damar dışına çıkarak doku sıvısına geçer.
 
→Böylece, dokulara gerekli olan; su, besinler, mineraller ve oksijen iletilmiş olur.


 
→Kılcal damarın toplar damar ucunda; kanın protein osmotik basıncı, kan basıncından daha yüksektir. (POB > KB)
 
→Bu bölgede, geri emilme gerçekleşir.
 
→Bu olay ile doku sıvısının fazlası kılcal damar içine geçer.
 
→Böylece doku sıvısında biriken; fazla suyun fazlası, CO2, NH3 ve zararlı tuzlar dokulardan uzaklaştırılmış olur.
 
 
 
 
Not:
 
Doku kılcallarında: O2 miktarı sürekli azalırken, bu karşın CO2 miktarı ise sürekli artar.
→Çünkü, doku kılcallarında süzülme olayı ile doku sıvısına O2 geçerken; geri emilme ile kılcal damar içine
    CO2 geçer.
Akciğer kılcallarında: CO2 miktarı sürekli azalırken, bu karşın O2 miktarı ise sürekli artar.

→Çünkü, akciğer kılcallarında süzülme olayı ile doku sıvısına CO2 geçerken; geri emilme ile kılcal damar içine
    O2 geçer.

enlightenedKanın yapısı ve kanın pıhtılaşması

enlightenedLenf dolaşım sistemi

###########################################################################################

 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats