ANA SAYFA


KALBİN YAPISI VE ÇALIŞMASI


**Kalp:


Kalbin yapısı:

Kalp dıştan içe doğru; perikard, miyokard ve endokard olmak üzere 3 tabakadan oluşmuştur.

***Perikard: 

→Kalbin dış kısmında bulunan, elastik ve fibröz bağ dokusundan oluşmuş çift katlı bir zardır.

İki zar arasında, kalbi sarsıntı ve ısı değişimlerinden koruyan perikard sıvısı bulunur.***Miyokard: 

→Ortada bulunur.
 
Bu tabakada; kalp kası, kalbi besleyen kroner damarlar, kalbin çalışmasından sorumu olan düğümler
    (SA, AV ve His düğümü) ve purkinje lifleri bulunur.***Endokard: 

Kalbin iç tabakasıdır. 

→Bu tabaka, tek katlı yassı epitelden (endotel) oluşmuştur.→İnsan kalbi; iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere 4 odacıktan oluşmuştur.→Kalbin kulakçıklarına, toplardamarlar ile kan gelir.
 
→Kalbin karıncıklardan ise atardamarlar ile kan gönderilir.

→Kalbin sağ kısmında kirlisol kısmında ise temiz kan bulunur.
→Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında, 3’ lü kapakçık (triküsbit) bulunur.

→Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında, ikili kapakçık (biküsbit, mitral) bulunur.

→Akciğer atardamarı ile aort atardamarının kalpten çıktığı yerde, 3 parçadan oluşmuş  yarım ay kapakçıkları
    (sigma) bulunur.
 
→Kalpte bulunan bu kapakçıklar, kanın tek yönde akmasını sağlar. (ilerleyen kanın geri dönmesini engeller)


→Kalbin sağ kulakçığı üzerinde, kalbin çalışması için uyartı oluşturan sinoatrial düğüm (SA) bulunur.

→Kalbin sağ kulakçığı ile sağ karıncığı arasında, karıncıkların kasılması için uyartı oluşturan
    atrioventrüküler düğüm (AV) bulunur.


→Kulakçık ile karıncıkların birleştiği yerde, karıncıkların kasılmasında görevli olan his düğümü bulunur.

→His düğümlerinden, kalp kasına doğru yayılan purkinje lifleri; kalp kasının kasılması için gerekli olan
    uyartıları taşır.→Kalp, odacıkların içinde bulunan kandan doğrudan beslenmez. 

Kan, kalpten çıktıktan sonra; aort atardamarından ayrılan kroner damarlar kalp dokusu içine dağılarak, 
    kalbin beslenmesini sağlar.


→Bu damarların tıkanması sonucunda kalp krizi oluşur.
*Kalbin çalışması:

→Kulakçık ve karıncıklar zıt çalışır.

→Kulakçıklar kasıldığı zaman; triküsbit ve biküsbit kapakçıkları açılır. 

Yarım ay kapakçıkları ise kapanır.

→Böylece, kulakçıklarda bulunan kan; karıncıklara geçer.


→Karıncıklar kasıldığı zaman, triküsbit ve biküsbit kapakçıkları kapanır. 

Yarım ay kapakçıkları ise açılır.

→Böylece, karıncıklarda bulunan kan; atardamarlara geçer. (küçük ve büyük dolaşım başlar)

→Bu durumdayken, kulakçıklar gevşek olduğundan; toplardamarlarda bulunan kan, kulakçıklara geçer.→İnsan kalbi, dakikada ortalama olarak: 70-80 defa atar.

→Her bir kalp atımı, ortalama olarak: 0,85 saniye sürer.


→Kalbin dinlenmesi sırasında, kulakçık ve karıncıkların her ikisi de gevşektir.

enlightenedDolaşım çeşitleri

enlightenedDamarlar


###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats