ANA SAYFA


DAMARLAR
 
 
 
 

**Damarlar:
 
Damarlar; atar damar, toplar damar ve kılcal olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 

 
 

 ***Atar damar: 

→Kalpten aldığı kanı, akciğer ve doku kılcallarına verir.

→Akciğer atar damarı hariç temiz kan taşır.

→En büyük atar damar, aort atar damarı olup; bu damar kalpten aldığı kanı akciğer hariç, bütün dokulardaki
    atar damarlara dağıtır.


Not:


Embriyoda bulunan göbek bağı atar damarı, kirli kan taşır.

Embriyo, oluşturduğu atık maddeleri bu damar aracılığı ile anneye gönderir.
 Atar damarın yapısı:
 
Atar damar; bağ doku, düz kas ve endotelyum olmak üzere 3 tabakadan oluşmuştur.
 →Düz kas tabakasında, damara esneklik kazandıran elastik lifler bulunur.
 
→Endotelyum tabakası, tek tabakalı yassı epitelden oluşmuştur.
 
Kanın büyük dolaşımda atar damarlar ile vücuda dağılması:
 
 
 
***Toplar damar: 

→Akciğer ve doku kılcallarından aldığı kanı, kalbe geri getirir.

Akciğer toplar damarı hariç kirli kan taşır.


Not: 

→Kapı toplar damarı, sindirim sistemi ve dalaktan aldığı kanı karaciğere getirir. Buna portal dolaşım denir.

Embriyoda bulunan göbek bağı toplar damarı temiz kan taşır. 

Embriyo, bu damar aracılığı ile anneden gelen besin ve oksijeni alır.

Toplar damarın yapısı:
 
→Düz kas tabakasında elastik lifler yoktur.

 
→Toplar damarlarda, kanın tek yönde akmasını sağlayan yarım ay kapakçıkları bulunur.


Not: Kalbin üst kısmında bulunan toplar damarlarda (üst ana toplar damar ve akciğer toplar damarı)
         yarım ay kapakçıkları bulunmaz. 


 

Kanın büyük dolaşımda toplar damarlar ile kalbe geri dönmesi:
 
 
 
 


 
***Kılcal damar: 

→Atar damar ile toplar damar arasında bulunur.

→Tek tabakalı yassı epitelden oluşmuştur.

Düz kas taşımaz.


Not: Böbrek nefronlarında bulunan glomerulus kılcalları, iki atar damar arasında bulunur. Bu damarlardaki
         kan basıncı, çok yüksek ve sabit olduğundan çift katlı epitelden oluşmuşlardır.Kılcal damarın görevleri:


→Kan ile dokular arasında madde alış-verişinin gerçekleşmesini sağlar. Bu damar, kanda bulunan besin ve
    oksijenin dokulara iletilmesini, dokularda bulunan atık maddelerin ise
 oradan uzaklaştırılmasını sağlar.

→Akciğerden oksijenin alınmasını, karbondioksitin ise oradan uzaklaştırılmasını sağlar.

→Böbreklerde kanın süzülmesini sağlar.

 
 
 
 
Damarların karşılaştırılması:
 
Kanın akış hızı:                Atar > Toplar > Kılcal  
 
Kan basıncı:                     Atar > Kılcal >Toplar
 
Damar çapları:                  Toplar  > Atar > Kılcal 
 
Toplam damar çapı:        Kılcal > Toplar >Atar
 
Toplam damar yüzeyi:    Kılcal > Toplar > Atar
 
Damar duvarı kalınlığı:    Atar > Toplar > Kılcal 

 
*Kanın damar içinde hareketinin sağlanması:
 
 
  

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats