ANA SAYFA


HETEROTROF HİPOTEZİ

 
 
**Heterotrof hipotezi: 
 
Bu görüşe göre; dünyadaki ilk canlı, ortamda bulunan hazır besinleri kullanan (heterotrof) bir canlıdır.
 
Diğer canlılar ise bu canlının zamanla evrimleşmesi sonucunda oluşmuştur.
 
 
Heterotrof görüşü; dünyanın ilkel atmosfer koşulları göz önüne alındığında, canlıların oluşum mantığına en uygun
   görüş olduğundan; bu görüş bilim adamları tarafından kabul edilmiştir.
 
 
 
 
İlk organik bileşiklerin oluşumu (kimyasal evrim):
 
 
→Heterotrof hipotezine göre; dünyanın ilk atmosferinde H2O, H2, CH4, ve NH3 gazları vardı.
 
O2 gazı yoktu.
 
→Atmosferde bulunan bu gazlar; şimşek, yıldırım, volkanlardan açığa çıkan ısı, güneşten gelen U.V ışınları ve radyoaktif
    elementlerden açığa çıkan ışınların etkisi ile tepkimeye girerek; ilk organik bileşikleri oluşturmuştur.
 
 
Stanley Miller adlı bilim adamı, ilkel atmosfer koşullarına benzer bir deney ortamı oluşturarak bu olayı sınamıştır.
 

 
Stanley Miller' in deneyi:
 
 →Miller, hava geçirmez bir kap içine; H2O, H2, CH4ve NH3 gazlarını koyarak, bunları bir hafta boyunca elektrik
     deşarjına maruz bıraktı.
 
 
 
 
 
→Bir haftanın sonunda, deney kabının içinde; amino asitler ve çeşitli organik bileşiklerin bulunduğu gözlemledi.
→Miller yaptığı bu deney ile inorganik maddelerden organik maddelerin, deney ortamında üretilebileceğini
    ispatlamıştır.


 

İlk canlıların oluşması:
 
→Atmosferde oluşan amino asit ve organik bileşikler yeryüzüne düşmüştür.
 
→Amino asitler su ortamında tepkimeye girerek proteinleri oluşturmuştur. (Sidney Fox deneyi)
 
→Daha sonra proteinler, nükleik asitler ile birleşerek nükleoproteinleri oluşturmuştur.
 
→Nükleoproteinlerin diğer organik bileşikler ile birleşmesi sonucunda, koaservat adı verilen ilk hücre öncüsü
    oluşmuştur.
 
→Koaservat ise zamanla ilk heterotrof hücreye dönüşmüştür.
 
 
 
 
 
→İlk heterotrof canlılar, ortamda bulunan hazır organik bileşikleri fermantasyon ile parçalayarak yaşamıştır.
 
→Fermantasyon sonucunda atmosferde CO2 gazı birikmeye başlamıştır.
 
→Daha sonra, ilkel heterotrof canlılardan ototrof canlılar evrimleşmiştir.
 
→Ototrof canlıların, fotosentez yapması sonucunda oksijen gazı açığa çıkmıştır.
 
→Ortamda oksijen gazının birikmesinden sonra, oksijenli solunum yapan canlılar evrimleşmiştir.
 
 
 
 
 
→Oksijen gazının atmosferde birikmesi sonucunda ozon tabakası (O3) oluşmuştur.
 
→Ozon tabakası, güneşten gelen ultra-viole ışınlarının büyük bir kısmını emerek, yeryüzüne düşmesi engellenmiştir.
 
→Bunun sonrasında, suda yaşayan canlıların karaya geçişi başlamıştır.
 
 
 
 
 
*Sudan-karaya geçişte karşılaşılan problemler ve çözümleri:
 
 
 
                Problem                                                     Problemin çözümü
 
 
→Vücut ağırlığın taşınması   ----------------------------> Üyeler gelişmiştir.
 
→Suyun ekonomik kullanımı ---------------------------> Azotlu boşaltım atıkları, NH3 yerine üre ve ürik asit şeklinde atılmıştır.
 
→Solunum organlarının nemli tutulması ------------> Solunum organları vücut içine çekilmiştir.
 
→Üreme ----------------------------------------------------> Dış dölleme yerine, iç döllenme yapılmıştır.
 
→Suyun korunması --------------------------------------> Kalın bir deri tabakası oluşmuştur.  
 
 
 
Not:
 
Tek hücrelikten-çok hücreliğe geçişte karşılaşılan problemler, sistemlerin oluşması ile çözülmüştür.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats