ANA SAYFA


HAYATIN BAŞLANGICI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 
*Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşler: 
 
Hayatın başlangıcı ile ilgili; yaratılış, panspermia, abiyogenez, biyogenez, ototrof ve heterotrof olmak üzere
    6 görüş ileri sürülmüştür.
 

 
 
 

**Yaratılış görüşü: 
 
Bu görüşe göre; bütün canlılar bir yaratıcı (tanrı) tarafındanbirbirinden bağımsız bir şekilde yaratılmışlardır.
 
Yaratılış görüşü, bilimsel teknikler ile sınanması mümkün olmadığından; bilimsel çalışmanın kapsamına girmez.
 
 
 
 
**Panspermia hipotezi: 
 
→Bu görüşe göre; dünyadaki ilk canlı, uzaydan gelen tohum ve sporlardan oluşmuştur.
 
→Panspermia hipotezi, uzayın olumsuz koşullarında tohum ve sporların nasıl canlı kaldığını açıklayamadığından,
    bilim adamları tarafından kabul edilmemiştir.
 
 
 
**Abiyogenez görüşü: 
 
→Abiyogenez görüşü, Aristo tarafından ileri sürülmüştür.
 
Bu görüşe göre: bütün canlılar, cansız maddelerden kendiliğinden ve birden bire oluşmuştur.
 
Aristo' ya göre: cansız maddelerde bulunan aktif öz, uygun koşullarda canlıları oluşturur.
 
 
→Bu görüşü benimseyenlerden biri de Van Helmont adlı araştırmacıdır.
 
→Van Helmont, bu görüşün doğru olduğunu ispatlamak için, 17. yüzyılda  bir deney düzeneği kurmuştur.
 
 
 
 
Helmont' un deneyi:
 
→Helmont, kirli bir gömlek ile buğday tanelerini karıştırmış ve bunları bir hafta bekletmiştir.
 
 
 
 
Bir haftanın sonunda, deney ortamında farelerin bulunduğunu gözlemlemiştir.
 
→Helmont, kirli gömlek ve buğday tanelerinden farelerin oluştuğunu düşünmüştür.
 
 
Abiyogenez görüşü;  Redi ve Pasteur' un yaptıkları deneyler sonucunda çürütülmüştür.
 
 
 
Redi' nin deneyi:
 
→Redi, iki kavanozun içine et parçaları koymuştur.
 
→Bu kavanozlardan birinin ağzını açık bırakmış, diğerinin ise kapatmıştır.
 
→Ağzı açık olan kavanozdaki etin kurtlandığını ve bu etin üzerinde sineklerin uçuştuğunu gözlemlemiştir.
 
→Ağzı kapalı olan kavanozdaki etin ise kurtlanmadığını gözlemlemiştir.
 
 
→Redi, böylece canlıların cansız maddelerden kendiliğinden oluşmadığını ve ağzı açık olan kavanozdaki etin
    kurtlanmasına, dışarıdan gelen sineklerin yol açtığını ispatlamıştır.
 
 
 
Pasteur’ ün deneyi: 
 
→Pastör; içinde kaynatılmış et suyunun bulunduğu ağzı açık bir deney kabını, bir hafta bekletmiştir.
 
→Bir haftanın sonunda, et suyunun içinde bir çok mikroorganizmanın bulunduğunu gözlemlemiştir. 
 
 
 
 
 
 
Pastör daha sonra ikinci deneyi, ucu kıvrımlı bir deney kabında yapmıştır.
 
→Bir haftanın sonunda, et suyunda herhangi bir mikroorganizmanın bulunmadığını gözlemlemiştir. 
 
 
 
 
Pastör, böylece birinci deney kabında bulunan mikroorganizmaların havadan geldiğini ispatlamıştır.
 
İkinci deney kabının ise ucu kıvrımlı olduğundan; uç kısımda biriken su damlacıkları organizmaların geçişini
    engellemiştir. 


 
 
**Biyogenez görüşü: 
 
Bu görüşe göre, bütün canlılar kendilerinden önceki canlıların değişmesi sonucunda oluşmuştur.
 
 
 
**Ototrof hipotezi: 
 
Bu görüşe göre, dünyadaki ilk canlı kendi besinini kendisi üreten (ototrof) bir canlıdır.
 
Diğer canlılar ise bu canlının zamanla değişmesi sonucunda oluşmuştur.
 
 
Ototrof canlılar, gelişmiş canlılar olduğundan dolayı, ototrof hipotezi bilim adamları tarafından kabul edilmemiştir.
 
 
 
 

enlightenedEvrim teorisi

 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

 

###########################################################################################

 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats