ANA SAYFA


EVRİM TEORİSİ

 
 
*Evrim teorisi: 
 
 Evrim teorisi; günümüzde yaşayan canlı türlerinin, geçmiş zamanlarda yaşamış olan canlı türlerinden; uzun yıllar
     süren değişim sonucu oluştuğunu savunur.
 
→Evrimini inceleyen bilim dalına evolusyon denir.
 
 
 
 
**Canlıların evrimi ile ilgili görüşler:
 
 
 
***Linne’ nin evrim görüşü: 
 
Linne, canlı türlerinin zamanla değişmediğini savunur.
 
 
 
 
***Farabi’ nin evrim görüşü:
 
Farabi, canlı türlerinin zamanla değişmediğini savunur.
 

 
***Lamark’ ın evrim görüşü: 
 
 
Lamark, canlı türlerinin zamanla değiştiğini savunur.
 
→Lamark' a göre canlıların evriminde sadece çevre etkilidir.
 
 
 
→Lamark evrimin işleyişi ile ilgili; kullanma-kullanmama ve kazanılan karakterlerin kalıtımı olmak üzere iki görüş ileri
    sürmüştür.
 
 
 
 
►Kullanma-kullanmama görüşü:
 
→Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar ise körelir ve zamanla yok olur.
 
Örnek: Zürafalar beslenirken, yüksek dallardaki yapraklara ulaşmak için başlarını sürekli uzattığından; zamanla
              uzun boyunlu olmuşlardır.
 
 
 
 
►Kazanılan karakterlerin kalıtımı görüşü:
 
Bir bireyin, çevrenin etkisi ile sonradan kazandığı karakterler kalıtsaldır.
 
Örnek: Çevrenin etkisi ile uzun boyunlu olan zürafalar, yavrularına aynı özellikleri aktarmıştır.
 
 
Not:
 
→Lamark' ın ilk görüşü kısmen doğru olmasına karşın, ikinci görüşü ise yanlıştır.
 
→Çünkü bir karakterin kalıtsal olabilmesi için, üreme hücrelerinde bir değişikliğin oluşması gerekir.
 
→Bu nedenle Lamark' ın evrim görüşü kabul edilmemiştir.
 


 
***Darwin’ in evrim görüşü:  
 
Darwin, canlı türlerinin zamanla değiştiğini savunur.
 
→Darwin'e göre canlıların evriminde; kalıtım ve çevre etkilidir.
 
 
→Darwin evrimin işleyişi ile ilgili; kalıtsal varyasyon, doğal seleksiyon ve adaptasyon olmak üzere 3 görüşü ileri
    sürmüştür.
 
 
 
 
→Canlı türlerinde; mutasyon, eşeyli üreme, mayoz bölünme… gibi faktörlerin etkisiyle, farklı kalıtsal özellikleri sahip
    bireyler oluşur.
 
→Buna kalıtsal varyasyon denir.
 
→Ortam koşulları değiştiğinde; güçlü bireyler hayatta kalırken, zayıf olanlar ise elenir.
 
→Buna doğal seleksiyon (seçilim) denir.
 
→Hayatta kalan bireyler, ortama uyum sağlamış olan bireylerdir.
 
→Buna adaptasyon denir.
 
  
→Böylece canlı türleri, yavaş yavaş farklılaşmaya başlar.
 
→Bu olaylar yüzbinlerce yıl boyunca sürekli tekrarlanırsa, yeni türler ortaya çıkar.
 
 
 
→Darwin' nin evrim görüşü, günümüzde kabul edilen görüştür.
 
 
Not:
 
→Darwin’e göre türleşmenin oluşabilmesi için aynı zamanda; aynı türdeki canlıların, farklı populasyonları arasında
    izolasyon (yalıtım) oluşması gerekir.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats