ANA SAYFA


FOTOSENTEZDE KEMİOSMOTİK HİPOTEZ
 
 
 
 
*Fotosentezde kemiosmotik hipotez:
 
 
 


 
→Fotosentezde ışık reaksiyonları gerçekleşirken; elektronların tillakoid zarlardan geçişi sırasında,
    stromadaki H+ iyonları, tillakoid zarlar arasındaki boşluğa doğru pompalanır.
 
→Aynı zamanda, suyun fotolizi sonucu oluşan H+ iyonları da, tillakoid zar arasındaki boşlukta biriktirilir.
→Tillakoid boşluktaki H+ iyonlarının miktarının artması sonucunda, tillakoid zarının iç kısmı pozitif (+),
    dış kısmı ise negatif (-) yüklenir.
 
→Böylece zarın, iç ile dış kısmı arasında; osmotik, elektrostatik ve pH potansiyel farkı oluşur.
Bu potansiyel fark, ATP sentezinde bir pil gibi enerji kaynağı olarak görev yapar.
 
→Tillakoid boşlukta bulunan H+ iyonları, ATP sentaz enzimi ile stroma sıvısına tekrar geri gönderilir.
H+ iyonlarının stroma sıvısına geçişi sırasında, ATP sentaz enzimi yardımıyla ATP sentezlenir.
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats