ANA SAYFA


FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
 
 
  
*Fotosentez hızını etkileyen faktörler:
 
Fotosentez hızını etkileyen faktörler; bitkisel ve çevresel faktörler olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 


 
 
**Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörler:
 
 
 
***Işığın dalga boyu:
 
 
 
Klorofil molekülü en çok mor ve kırmızı ışığı soğururken, yeşil ışığı daha çok yansıtır.
 
Bu nedenle fotosentez; mor ve kırmızı ışıkta çok hızlı gerçekleşirken, yeşil ışıkta ise çok yavaş gerçekleşir.
 
  
Engelman deneyi:
 
 
 
Engelman, öncellikle ışık prizması kullanarak ışığı renklerine ayırdı.
 
→Daha sonra ortama, fotosentez yapan yeşil ipliksi alg ile oksijenli solunum yapan bakteriler koydu.
 
Bir süre sonra; bakterilerin en çok mor ve kırmızı ışıkta, en az ise yeşil ışıkta toplandığını gördü.
 
Engelman yaptığı bu deney ile fotosentez hızının en çok mor ve kırmızı ışıkta; en az ise yeşil ışıkta gerçekleştiğini
    ispatlamış oldu.
 

 
***Işık şiddeti:
 
 
 
Işığın şiddetinin artması fotosentez hızını belli bir dereceye kadar hızlandırır.
Daha sonra fotosentez hızı sabit kalır.
 
 
 
 
***CO2 miktarı:
 
 
 
→CO2 miktarının artması fotosentez hızını belli bir dereceye kadar hızlandırır.
Daha sonra fotosentez hızı sabit kalır.
 
 
 
 
***Sıcaklık: 
 
 
 
 
Fotosentez 0 ºC’ nin altında ve 55 ºC’ ’nin üstünde gerçekleşmez.
→Bitkilerde fotosentez hızı ortalama olarak: 25-35 ºC  sıcaklıkta en hızlı bir şekilde gerçekleşir.
 


 
***Su oranı (%):
 
 
Hücre içinde %15' in altında su varsa, fotosentez gerçekleşmez.
Su oranı % 15' ten %70' e kadar artarsa, fotosentez hızlanır. 
→%70' ten sonra fotosentez hızı sabit kalır.
 
 
 
 
***Mineraller: 
 
 
 
 
→Topraktaki mineral miktarının artması, fotosentez hızını belli bir dereceye kadar arttırır.
Daha sonra fotosentez hızı sabit kalır.

 

 

***Toprağın pH’ ı:
 
 
 
Her bitki kendine özgü bir pH aralığında, fotosentez hızını en uygun (optimum) bir şekilde gerçekleştirir.
 
Bazı bitkiler asidik, bazı bitkiler bazik ve bazı bitkiler de nötr ortamda fotosentezi en hızlı şekilde gerçekleştirirler.
  


 
*Minimum kuralı:
 
 
 
 
Bir kimyasal reaksiyonun hızına, birden fazla faktör etki ediyorsa; o reaksiyonun hızını ortamda en az bulunan
    faktör belirler.
 
  
Örnek:
 
Sınırsız CO2’ nin bulunduğu bir ortamda; düşük ve yüksek ışık şiddetinde fotosentez, farklı bir hızda gerçekleşir.
 
Böyle bir ortamda fotosentez hızını ışık şiddeti belirler.
 
 
 
 
 
 

 
 

###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats