ANA SAYFA


C-4 BİTKİLERİ
 
 
 
**C-4 bitkileri (kranz anatomi): 
 
Fotosentezin karanlık reaksiyonlarında ilk oluşturdukları kararlı ürün, 4 karbonlu malik asit' tir.
 
→Karanlık reaksiyonlarda CO2' yi ilk yakalayan molekül PEP (fosfoenol piruvat) molekülüdür.
 
Fotosentezin karanlık reaksiyonları, mezofil hücrelerinde başlar; demet kını hücrelerinde tamamlanır.
 
PEP oksijen ile bileşik oluşturmadığından, fotosentez hızları C-3 bitkilerinden daha yüksektir.
 
→Bu anatomik özellik C-4 bitkilerinin; yüksek sıcaklık, yüksek ışık şiddeti, düşük CO2 ve yüksek O2 konsantrasyonunda,
    ışık solunumundan (fotorespirasyon) çok fazla etkilenmeden fotosentez yapabilmelerine olanak tanır.
 
C4 bitkilerinde ışık solunumu çok az gerçekleşir.
 
 
 
Örnek: Mısır, şeker kamışı, süpürge darısı, semiz otu...
 


 
***C-4 bitkilerinde fotosentez (Hatch-Slack yolu):
 
C-4 bitkilerinin karanlık reaksiyonları; birinci ve ikinci fotosentez yolu olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
 
 
 
 
 
 I. Fotosentez yolu:
 
Mezofil hücrelerinde gerçekleşir.
 
Burada 3C’ lu fosfoenolpiruvat (PEP) molekülü CO2 bağlar ve 4C’ lu malik asidi oluşturur.
  
 
 
II. Fotosentez yolu:
 
Demet kını hücrelerinde gerçekleşir.
 
Mezofil hücrelerinde oluşan malik asit, demet kını hücrelerine geçer.
 
→Burada malik asit, piruvat ve CO2 ye kadar parçalanır.
 
→Serbest kalan CO2’ yi riboloz di fosfat yakalar ve Calvin çemberi reaksiyonları ile glikoz sentezlenir.
 
→Piruvat ise mezofil hücrelerine geçer ve ATP harcanarak, tekrar PEP bileşiğine dönüşür.
 
 
 
 
  
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats