ANA SAYFA


FOSFORİLASYON ÇEŞİTLERİ
 
 
 
*Fosforilasyon çeşitleri:
 
Canlılarda; foto, kemo, substrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyon olmak üzere 4 çeşit fosforilasyon görülür.
 
 
 
 
**Fotofosforilasyon:
 
Işık enerjisi yardımıyla ATP sentezidir.
Fotosentez yapan klorofilli canlılarda gerçekleşir.
 
Örnek: Bazı bakteriler, siyano bakteriler, bazı arkeler, öglena, algler, yeşil bitkiler
 

 
**Kemofosforilasyon:
 
İnorganik kimyasal maddelerin oksitlenmesi ile ATP sentezidir.
Sadece kemosentez yapan bazı bakterilerde gerçekleşir.
 
Örnek: Nitrit, nitrat, demir, kükürt, metan bakterileri
 
 
 
**Substrat düzeyinde fosforilasyon:
 
Organik besinlerin enzimler yardımıyla parçalanması ile ATP sentezidir.
Tüm canlılarda gerçekleşir.
 
Not:
 
Substrat düzeyinde fosforilasyon, solunum tepkimlerinin glikoliz ve kreps reaksiyonları evresinde gerçekleşir.
 


 
**Oksidatif fosforilasyon:
 
Organik besinlerin enzim ve oksijen yardımıyla parçalanması sonucu ATP sentezidir.
→Sadece oksijenli solunum yapan canlılarda gerçekleşir.
 
Not:
 
Oksidatif fosforilasyon, oksijenli solunumun ETS reaksiyonlarında gerçekleşir.
 
 
 
ATP’ nin kullanıldığı olaylar:
 
Kasların kasılması
Tüm sentez olayları (fotosentez, protein sentezi, yağ sentezi...)
Hücre bölünmeleri
Hücresel solunum (oksijensiz ve oksijenli solunumun başlaması için gereklidir)
Deaminasyon olayı (aminoasitlerden amino grubunun ayrılması)
Sinirsel iletim
Aktif taşıma
Endositoz
Ekzositoz
Işık üretimi (ateş böceği)
 
 
Not:
 
→Osmos, difüzyon ve sindirim (hidroliz) olayında ATP kullanılmaz.
 
→ATP depolanamaz; bir hücreden diğer bir hücreye taşınamaz; sadece hücre içinde kullanılır.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
###########################################################################################

 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats