ANA SAYFA


FOSFORİLASYON ÇEŞİTLERİ
 
 
 

  
*Fosforilasyon çeşitleri:

 
→Canlılarda; foto, substrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyon olmak üzere 3 çeşit fosforilasyon görülür.
 
 
 
 
**Fotofosforilasyon:
 
Işık enerjisi yardımıyla ATP sentezidir.

→Bu olay, fotosentez yapan klorofilli canlılarda gerçekleşir.
 
Örnek: Bazı bakteriler, siyano bakteriler, bazı arkeler, öglena, algler, yeşil bitkiler...
 
 
 
 
 
**Substrat düzeyinde fosforilasyon:
 
Organik besinlerin, enzimler yardımıyla parçalanması sırasında açığa çıkan enerji ile ATP sentezidir.

→Bu olay, tüm canlılarda gerçekleşir.
 
Not:
 
→Substrat düzeyinde fosforilasyon, hücresel solunum tepkimlerinin glikoliz ve kreps reaksiyonları evresinde
    gerçekleşir.
 
 
 
 
**Oksidatif fosforilasyon:
 
→Yüksek enerjili elektronların, elektro taşıma sisteminde (ETS) taşınmaları sırasında; bu elektronların
    sahip oldukları enerjinin bir kısmının kullanılması ile ATP sentezidir.


→Bu olay, oksijenli solunumun son basamağında ve kemosentez tepkimeleri sırasında gerçekleşir.

→O
ksijenli solunumda; organik besinlerden ayrılan elektronların enerjisi kullanılarak ATP sentezlenir.

→Kemosentezde; inorganik maddelerden ayrılan elektronların enerjisi kullanılarak ATP sentezlenir.

→Kemosentez olayı sadece bazı bakterilerde gerçekleşir.

Örnek: Nitrit, nitrat, demir, kükürt, metan bakterileri...
 
 
 
 
ATP’ nin kullanıldığı olaylar:
 
Kasların kasılması
Tüm sentez olayları (fotosentez, protein sentezi, yağ sentezi...)
Hücre bölünmeleri
Hücresel solunum (oksijensiz ve oksijenli solunumun başlaması için gereklidir)
Deaminasyon olayı (aminoasitlerden amino grubunun ayrılması)
Sinirsel iletim
Aktif taşıma
Endositoz
Ekzositoz
Işık üretimi (ateş böceği)
 
 
Not:
 
→Osmos, difüzyon ve sindirim (hidroliz) olayında ATP kullanılmaz.
 
→ATP depolanamaz; bir hücreden diğer bir hücreye taşınamaz; sadece hücre içinde kullanılır.
 
   
 
 
 
  
 
 
###########################################################################################

 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats