ANA SAYFA


ENZİM ÇALIŞMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER


 
 
*Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler:
 
 
 
**Sıcaklık:
 
 
 
 
0 ºC' nin altında enzimler çalışmaz ama yapıları bozulmaz.
 
55 ºC' nin üstünde enzimler çalışmaz ve yapıları bozulur. (denaturasyon)
 
 
 
**pH:
 
 
Bazı enzimler asidik, bazı enzimler bazik ve bazı enzimler de nötr ortamda optimum çalışır.
 
 
**Su oranı:
 
 
 
Enzimlerin çalışabilmesi için minimum %15 su gereklidir.
Ortamdaki su oranının %70' e karar artması enzimin çalışmasını hızlandırır.
→%70' ten sonra reaksiyon sabit bir hızla devam eder.
 
 
 
*Substrat miktarı:
 
 
 
Ortamdaki substrat miktarı sürekli arttırılırsa; reaksiyon önce hızlanır, daha sonra sabit bir hızla devam eder.
 
 
 
**Enzim miktarı:
 
 
 
→Ortamdaki enzim miktarı sürekli arttırılırsa; reaksiyon önce hızlanır, daha sonra sabit bir hızla devam eder.
 


 
**Enzim ve substrat miktarı:
 
 
 
Ortamdaki enzim ve substrat miktarı sürekli arttırılırsa; reaksiyon sürekli hızlanır.
 
 
 
**Sınırlı substrat:
 
 
Sınırlı substratın bulunduğu bir ortamda, enzim miktarı sürekli arttırılırsa reaksiyon önce hızlanır.
Belli bir süre sonra substrat tükeneceğinden tepkime önce yavaşlar, sonra durur.
 
 
 
**Aktivatör:
 
 
→Enzimin çalışmasını hızlandıran maddelere aktivatör denir.
Bileşik enzimlerde vitamin ve mineraller aktivatör olarak görev yapar.
Ortamdaki aktivatör miktarının artması enzimin çalışmasını hızlandırır.
 
 
 
 
**İnhibitör:
 
 
→Enzimin çalışmasını engelleyen maddelere inhibitör denir.
→İnhibitörler enzimin substrata bağlanacağı aktif bölgeye bağlanarak, enzimin çalışmasını engeller.
 
→Siyanür, arsenik, kurşun ve civa gibi maddeler enzimler için inhibitör etki yapar.
→Ortamdaki inhibitör miktarı artarsa, reaksiyon durur.
 
 
 
**Substrat yüzeyi:
 
 
Besinlerin mekanik olarak sindirilmesi substrat yüzeyini arttırır.
Substrat yüzeyinin artması reaksiyonu hızlandırır.
 
 
 
 
enlightenedATP 
  
 
 
 

 ###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats