ANA SAYFA


ENZİMLER*Enzimler:
 
→Bir kimyasal reaksiyonun başlaması için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürerek; tepkimenin daha düşük
    bir enerjide daha hızlı gerçekleşmesini sağlarlar.
  


Enzimlerin özellikleri:
 
→Kimyasal reaksiyonu başlatmazlar.
 
→Enzimin etki ettiği maddeye substrat adı verilir.
 
→Enzim ile substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. (her enzimin kendine özgü bir substratı bulunur)
 
 
→Reaksiyondan bozulmadan çıkarlar ve tekrar tekrar kullanılabilirler.
 
→Sindirim enzimleri hariç, bazı enzimler tersinir olarak çalışır.
 

 
 
→Enzimler substratın dış yüzeyinden etki etmeye başlarlar.
 
Hücre dışında da çalışabilirler. (yapım enzimleri hariç)
 
→Genellikle takım halinde çalışırlar. (bir enzimin ürünü, diğer bir enzimin substratı olur)
 
 
 Not:
 
Gen 2' de bir mutasyon olursa, enzim 2 üretilemez.
Bunun sonucunda ortamda Y maddesi birikir.
→Aynı zamanda; Z ve T maddeleri üretilemez.
T maddesini üretebilmek için, ortama Z maddesinin dışarıdan eklenmesi gerekir.
 
 
 
 
Enzim çeşitleri:
 
Enzimler; basit ve bileşik enzimler olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
 


**Basit enzim:
 
Sadece protein molekülünden oluşur.
 


**Bileşik enzim (holoenzim):
 
Protein kısım ve yardımcı kısımdan oluşur.
 
Protein kısmına apoenzim denir.
Bu kısım substrata bağlanır. (anahtar-kilit uyumunu sağlar)
 
Yardımcı kısım ise; ya vitamin (koenzim) ya da mineraldir. (kofaktör)
İkisi aynı anda bulunmaz.
Bu kısım enzimin esas iş gören kısmıdır. (aktivasyon enerjisini düşürür)
 
 
 
Not:
 
Her apoenzim, sadece bir çeşit yardımcı kısımla çalışır.
Yardımcı kısım ise farklı apoenzimlerle birlikte çalışabilir.
 
Bir hücredeki apoenzim çeşidi, koenzim ya da kofaktör sayısından fazladır.
 
 
*Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler:
 
 
 
**Sıcaklık:
 
 
 
 
0 ºC' nin altında enzimler çalışmaz ama yapıları bozulmaz.
 
55 ºC' nin üstünde enzimler çalışmaz ve yapıları bozulur. (denaturasyon)
 
 
 
 
**pH:
 
 
Bazı enzimler asidik, bazı enzimler bazik ve bazı enzimler de nötr ortamda optimum çalışır.
 
 
 
 
**Su oranı:
 
 
 
Enzimlerin çalışabilmesi için minimum %15 su gereklidir.
Ortamdaki su oranının %70' e karar artması enzimin çalışmasını hızlandırır.
→%70' ten sonra reaksiyon sabit bir hızla devam eder.
 
 
 
*Substrat miktarı:
 
 
 
Ortamdaki substrat miktarı sürekli arttırılırsa; reaksiyon önce hızlanır, daha sonra sabit bir hızla devam eder.
 
 
 
**Enzim miktarı:
 
 
 
→Ortamdaki enzim miktarı sürekli arttırılırsa; reaksiyon önce hızlanır, daha sonra sabit bir hızla devam eder.
 
 
 
**Enzim ve substrat miktarı:
 
 
 
Ortamdaki enzim ve substrat miktarı sürekli arttırılırsa; reaksiyon sürekli hızlanır.
 
 
 
**Sınırlı substrat:
 
 
Sınırlı substratın bulunduğu bir ortamda, enzim miktarı sürekli arttırılırsa reaksiyon önce hızlanır.
Belli bir süre sonra substrat tükeneceğinden tepkime önce yavaşlar, sonra durur.
 
 
 
 
**Aktivatör:
 
 
→Enzimin çalışmasını hızlandıran maddelere aktivatör denir.
Bileşik enzimlerde vitamin ve mineraller aktivatör olarak görev yapar.
Ortamdaki aktivatör miktarının artması enzimin çalışmasını hızlandırır.
 
 
 
 
**İnhibitör:
 
 
→Enzimin çalışmasını engelleyen maddelere inhibitör denir.
→İnhibitörler enzimin substrata bağlanacağı aktif bölgeye bağlanarak, enzimin çalışmasını engeller.
 
→Siyanür, arsenik, kurşun ve civa gibi maddeler enzimler için inhibitör etki yapar.
→Ortamdaki inhibitör miktarı artarsa, reaksiyon durur.
 
 
 
 
**Substrat yüzeyi:
 
 
Besinlerin mekanik olarak sindirilmesi substrat yüzeyini arttırır.
Substrat yüzeyinin artması reaksiyonu hızlandırır.
 
 
 
 
enlightenedATP 
  
 
 
 

 ###########################################################################################

 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats