ANA SAYFA


METABOLİZMA

 
 
*Metabolizma:
 
→Canlılarda gerçekleşen tüm yapım ve yıkım olaylarına, metabolizma adı verilir.
 
 
Metabolizma; anabolizma ve katabolizma olmak üzere 2' ye ayrılır.
 
 
 
 
**Anabolizma (özümleme, yapım):
 
→Küçük yapılı maddelerden, büyük yapılı maddelerin üretilmesine anabolizma denir.
 
Örnek: Yağ sentezi, protein sentezi, ATP sentezi, fotosentez...
 
 
 
 **Katabolizma (yadımlama, yıkım):
 
→Büyük yapılı maddelerin, kendilerini oluşturan yapıtaşlarına parçalanmasına katabolizma denir.
 
Örnek: Fermantasyon, oksijenli solunum, nişasta sindirimi, ATP hidrolizi...
 
 
Canlılardaki yapım ve yıkım olaylarının gerçekleşme oranları, yaşlara göre değişir.
 
 
Çocuklarda:      Anabolizma  > Katabolizma
 
Yetişkinlerde:   Anabolizma  =  Katabolizma
 
Yaşlılarda:         Anabolizma  <  Katabolizma
 
 
 
*Bazal metabolizma:
 
→Bir canlının sadece yaşaması için, harcaması gereken minimum enerji miktarına; bazal metabolizma denir.
 
 
Bir canlının bazal metabolizma hızı ölçülürken;
 
→Tam dinlenme hali (canlı hareketsiz olmalı)

→Açlık hal (canlı en az 12 saat önce yemek yemiş olmalı)

→Ortam sıcaklığı optimum ve sabit olmalıdır. (ortalama 25 ºC)
 
→Canlı uyanık olmalıdır.
 Bir canlının bazal metabolizma hızı;
 
→Canlının birim zamanda ortama verdiği ısı
 
→Canlının birim zamanda kullandığı oksijen miktarı
 
→Canlının birim zamanda ortama verdiği karbondioksit miktarı belirlenerek hesaplanabilir.
 
                                                                                        
 
Bazal metabolizma hızını etkileyen faktörler:
 
 
Yaş:           Çocuk  >  Yaşlı
 
Cinsiyet:  Erkek    >  Dişi
 
Kilo:           Zayıf    >  Kilolu
 
Genetik faktörler: Yarış atlarının metabolizma hızı, normal atlardan daha fazladır.

Yüzey / Hacim  oranı: Yüzey / hacim oranı artarsa; metabolizma hızı artar.
 
Sinirler: Sempatik sinirler metabolizma hızını artırırken, parasempatik sinirler ise azaltır.
 
Sıcaklık: Çevre sıcaklığı artarsa; soğuk kanlı hayvanların metabolizma hızı artarken, sıcak kanlı hayvanların
                     metabolizma hızı yavaşlar.
 
 
*Metabolik reaksiyonlar:
 
 
**Hidroliz reaksiyonu (sindirim):
 
→Büyük moleküllü maddelerin, su ve enzim kullanılarak yapıtaşlarına parçalanmasına hidroliz denir.
 
Örnek:
 
              Maltoz  +  H2----------> Glikoz  +  Glikoz
 
 
 
**Dehidrasyon reaksiyonu:
 
→Küçük yapılı maddelerden, büyük yapılı maddeler sentezlenirken su açığa çıkmasıdır.
 
Örnek:
  
              3 Yağ asidi  +  1 Gliserol  -----------> Yağ + 3 H2O
 
 
 
 
**Endergonik reaksiyonlar:
 
→Bu reaksiyonların gerçekleşmesi sırasında, net enerji kullanılır.
 
Örnek:
 
→Tüm sentez reaksiyonları
→Kasların kasılması
→Sinirsel iletim
→Endositoz
Ekzositoz
Aktif taşıma
ATP sentezi ( ADP + P + 7300 cal  ---------->  ATP + H2O)
 
 
 
 
**Ekzergonik reaksiyonlar:
 
→Bu reaksiyonların gerçekleşmesi sırasında net enerji açığa çıkar.
 
Örnek:
  
→Oksijensiz solunum (fermantasyon)
 
→Oksijenli solunum
 
ATP hidrolizi ( ATP + H2O -----------> ADP + P + 7300 cal )
 
 
 
 
 
 
 
 

 

###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats