ANA SAYFA


ENZİMLER*Enzimler:
 
→Bir kimyasal reaksiyonun başlaması için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürerek; tepkimenin daha düşük
    bir enerjide daha hızlı gerçekleşmesini sağlarlar.
  


Enzimlerin özellikleri:
 
→Kimyasal reaksiyonu başlatmazlar.
 
→Enzimin etki ettiği maddeye substrat adı verilir.
 
→Enzim ile substrat arasında anahtar-kilit uyumu vardır. (her enzimin kendine özgü bir substratı bulunur)
 
 
 
→Reaksiyondan bozulmadan çıkarlar ve tekrar tekrar kullanılabilirler.
 
→Sindirim enzimleri hariç, bazı enzimler tersinir olarak çalışır.
 

 
→Enzimler substratın dış yüzeyinden etki etmeye başlarlar.
 
Hücre dışında da çalışabilirler. (yapım enzimleri hariç)
 
→Genellikle takım halinde çalışırlar. (bir enzimin ürünü, diğer bir enzimin substratı olur)
 
 
 
Not:
 
Gen 2' de bir mutasyon olursa, enzim 2 üretilemez.
Bunun sonucunda ortamda Y maddesi birikir.
→Aynı zamanda; Z ve T maddeleri üretilemez.
T maddesini üretebilmek için, ortama Z maddesinin dışarıdan eklenmesi gerekir.
 


 
Enzim çeşitleri:
 
Enzimler; basit ve bileşik enzimler olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
 


**Basit enzim:
 
Sadece protein molekülünden oluşur.
 


**Bileşik enzim (holoenzim):
 
Protein kısım ve yardımcı kısımdan oluşur.
 
Protein kısmına apoenzim denir.
Bu kısım substrata bağlanır. (anahtar-kilit uyumunu sağlar)
 
Yardımcı kısım ise; ya vitamin (koenzim) ya da mineraldir. (kofaktör)
İkisi aynı anda bulunmaz.
Bu kısım enzimin esas iş gören kısmıdır. (aktivasyon enerjisini düşürür)
 
 
 
Not:
 
Her apoenzim, sadece bir çeşit yardımcı kısımla çalışır.
Yardımcı kısım ise farklı apoenzimlerle birlikte çalışabilir.
 
→Bir hücredeki apoenzim çeşidi, koenzim ve kofaktör çeşidinden fazladır.
 
 
 
 
 
enlightenedATP  
 
 
 

 

###########################################################################################
 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats