ANA SAYFA


ATP (ADENOZİN TRİ FOSFAT)
 
 
 
*ATP:
 
→Canlılarda enerji gerektiren tepkimelerde, enerji aktarımında kullanılan organik bir bileşiktir.
 
→ATP, tüm canlılar tarafından sentezlenir.
 
 
→ATP molekülü; adenin bazı, riboz şekeri ve 3 fosfat molekülünden oluşur.
 
 
 
 
 
→Adenin ile riboz şekeri arasında glikozit bağı bulunur. 
 
→Riboz şekeri ile fosfat arasında ester bağı bulunur.
 
→Fosfat molekülleri arasında ise yüksek miktarda enerji depolayan fosfat bağları bulunur.
 
→Bu bağlar parçalandığında, açığa çıkan enerji yaşamsal olaylarda kullanılır.
 
 
Not:
 
ATP' nin yapısında bulunan glikozit ve ester bağları enerji vermez.
 
 
 
 
*Fosforilasyon ve Defosforilasyon:
 
→Canlıların ATP molekülünü sentezlenmesine fosforilasyon adı verilir.
 
→Bir ATP molekülünün sentezinde 7300 kalori kullanılır.
 
 
 
→Böylece ATP molekülünde enerji depolanmış olur.
 
 
→Enerji gerektiren tepkimelerde, ATP molekülünün parçalanmasına defosforilasyon denir.
 
→Bir ATP molekülünün parçalanması sonucunda 7300 kalori açığa çıkar.
 
 
→Böylece serbest kalan bu enerji yaşamsal olaylarda kullanılır.
 
 


 
 
 
 
ATP’ nin kullanıldığı olaylar:
 
Kasların kasılması
Tüm sentez olayları (fotosentez, protein sentezi, yağ sentezi...)
Hücre bölünmeleri
Hücresel solunum (oksijensiz ve oksijenli solunumun başlaması için gereklidir)
Deaminasyon olayı (aminoasitlerden amino grubunun ayrılması)
Sinirsel iletim
Aktif taşıma
Endositoz
Ekzositoz
Işık üretimi (ateş böceği)
 
 
Not:
 
→Osmos, difüzyon ve sindirim (hidroliz) olayında ATP kullanılmaz.
 
→ATP depolanamaz; bir hücreden diğer bir hücreye taşınamaz; sadece hücre içinde kullanılır.
 
 
 
  *Fosforilasyon çeşitleri:
 
Canlılarda; foto, kemo, substrat düzeyinde ve oksidatif fosforilasyon olmak üzere 4 çeşit fosforilasyon görülür.
 
 
 
 
**Fotofosforilasyon:
 
Işık enerjisi yardımıyla ATP sentezidir.
Fotosentez yapan klorofilli canlılarda gerçekleşir.
 
Örnek: Bazı bakteriler, siyano bakteriler, bazı arkeler, öglena, algler, yeşil bitkiler
 
 
 
**Kemofosforilasyon:
 
İnorganik kimyasal maddelerin oksitlenmesi ile ATP sentezidir.
Sadece kemosentez yapan bazı bakterilerde gerçekleşir.
 
Örnek: Nitrit, nitrat, demir, kükürt, metan bakterileri
 
 
 
**Substrat düzeyinde fosforilasyon:
 
Organik besinlerin enzimler yardımıyla parçalanması ile ATP sentezidir.
Tüm canlılarda gerçekleşir.
 
Not:
 
Substrat düzeyinde fosforilasyon, solunum tepkimlerinin glikoliz ve kreps reaksiyonları evresinde gerçekleşir.
 
 
 
**Oksidatif fosforilasyon:
 
Organik besinlerin enzim ve oksijen yardımıyla parçalanması sonucu ATP sentezidir.
→Sadece oksijenli solunum yapan canlılarda gerçekleşir.
 
Not:
 
Oksidatif fosforilasyon, oksijenli solunumun ETS reaksiyonlarında gerçekleşir.
 
 
 
  
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats