ANA SAYFA


SÜKSESYON-ÖTROFİKASYON-KARBON VE EKOLOJİK AYAK İZİ
 
 
 
*Süksesyon:
 
Belli bir bölgede yaşayan baskın türlerin zamanla değişmesidir.
  
 
 
 
 
→Süksesyon; birincil ve ikincil süksesyon olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
 
**Birincil süksesyon:
 
→Daha önce yaşamın bulunmadığı bir yerde, yaşamın başlaması sonrasında gerçekleşir.
 
 
Örnek:
 
 

Klimaks: kendini yenileyebilen ve çok fazla değişmeyen ekosistemdir.
 
 
**İkincil süksesyon:
 
→Bir ekosistemin, doğal nedenlerden dolayı bozulması sonrasında gerçekleşir.
 
Orman yangını, sel, heyelan… gibi doğal afetler sonrasında ikincil süksesyon başlar.
 
→Aynı zamanda; yerkabuğu hareketleri ve iklim değişikliği sonrasında da ikincil süksesyon gerçekleşir.
 
 
 
Örnek:
 
 


 
*Ötrofikasyon:
 
Sulardaki azot ve fosfor tuzlarının, aşırı artması sonucunda ortaya çıkan; aşırı su yosunu (alg) üremesidir.
 
Ötrofikasyona; organik sanayi atıkları, organik çöpler, lağım suları ve yapay tarım gübreleri yol açar.
 
 
 
Ötrofikasyonun oluşum aşamaları:
 
→Lağım sularının, yapay gübrelerin ve organik atıkların su ekosistemlerine karışması sonucunda; sulardaki
    azot ve fosfor tuzlarının oranı artar.
 
→Sulardaki alglerin sayısı, aşırı miktarda artar.
 
→Sulardaki organik madde birikimi artar.
 
→Ayrıştırıcıların sayısı aşırı miktarda artar.
 
→Suyun oksijeni azalır. (suda kokuşma olur)
 
→Balık sayısı azalır.
 
 
 
 
*Karbon ayak izi:
 
→Bir canlının ya da bir ürünün doğaya verdiği sera gazı miktarıdır.
 
 
 
 
*Ekolojik ayak izi:
 
Bir canlının doğumundan ölümüne kadar ya da bir ürünün üretiminden, doğada ayrıştırılmasına kadar olan
   zaman diliminde; oluşturulan atık maddelerin ayrıştırılması için gerekli olan yüz ölçümü cinsinden su ya da
   toprak parçasıdır.
 
Ekolojik ayak izi hesaplamalarında, oluşturulan sera gazlarının doğada ayrıştırılması da dikkate alınır.
 
 
 
 
  
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats