ANA SAYFA


ÇEVRE KİRLİLİĞİ
 
 
 
*Çevre kirliliği:
 
 
 
**Hava kirliliği:
 
Hava kirliliği sonucunda; sera etkisi, asit yağmurları ve ozon tabakasının delinmesi gibi çevresel sorunlar ortaya çıkar.
 
 
 
 
***Sera etkisi:
 
Atmosferde bulunan karbondioksit gazının oranı aşırı miktarda artarsa, güneşten gelen ışınların atmosferden
    geri yansıması azalır.
 
Buna atmosferin sera etkisi denir.
 
Sera etkisi sonucunda atmosfer ısınmaya başlar.
Buna küresel ısınma denir.
 
Küresel ısınma sonucunda; buzullar erir, denizler yükselir ve canlı çeşitliliği azalır.
 
 
Not:
 
→Atmosferde metan gazının aşırı artması da sera etkisi yapar.
 
 
 
Karbon ayak izi:
 
→Bir canlının ya da bir ürünün doğaya verdiği sera gazı miktarıdır.
 
 
 
Ekolojik ayak izi:
 
Bir canlının doğumundan ölümüne kadar ya da bir ürünün üretiminden, doğada ayrıştırılmasına kadar olan
   zaman diliminde; oluşturulan atık maddelerin ayrıştırılması için gerekli olan yüz ölçümü cinsinden su ya da
   toprak parçasıdır.
 
Ekolojik ayak izi hesaplamalarında, oluşturulan sera gazlarının doğada ayrıştırılması da dikkate alınır.
 


 
***Asit yağmurları:
 
Havadaki azotlu ve kükürtlü gazların (NO2, NO3, SO2, SO3...) oranı aşırı miktarda artarsa, asit yağmurları oluşur.
 
Bu gazlar havadaki su buharı ile tepkimeye girerek asit oluşumuna yol açar.
Bunun sonucunda yağmurun pH' ı düşer. (pH < 5,6)
 
→Topraktaki asit oranının artması, toprakta bağlı olarak bulunan ağır metallerin serbest kalmasına yol açar.
Bu da canlı dokularındaki biyolojik birikim oranını arttırır.
 
→Bunun sonucunda ekosistemler bozulur ve insanlarda birçok hastalık ortaya çıkar.
 
 
 
***Ozon tabakasının delinmesi:
 
Sanayide (buzdolabı, klima, parfüm...) kloroflorokarbon gazlarının (CFC) aşırı miktarda kullanılması,
    ozon tabakasının delinmesine yol açar.
 
Ozon tabakasının delinmesi sonucunda, güneşten yeryüzüne düşen ultra-viole (UV) ışınlarının oranı artar.
Bunun sonucunda, başta deri kanseri olmak üzere birçok hastalık ortaya çıkar.
 
 
Not:
 
→Motorlu taşıtların ekzoslarından açığa çıkan gazlar, havada bulunan diğer gazlarla tepkimeye girerek
    havadaki ozon miktarının aşırı artmasına yol açar.
 
Buna ozon kirliliği denir.
Ozon kirliliği sonucunda göz ve solunum yolu hastalıkları ortaya çıkar.
 
 
**Su kirliliği:
 
İnsanların oluşturduğu atık maddelerin sulara karışması sonucunda su kirliliği sorunu ortaya çıkar.
 
→Fabrikaların kimyasal atıklarının sulara karışması sonucunda, canlı dokularındaki biyolojik birikim oranı artar.
→Bunun sonucunda ekosistemler bozulur ve insanlarda birçok hastalık ortaya çıkar.
 
Lağım sularının, yapay tarım gübrelerinin ve evsel organik atıkların sulara karışması sonucunda; su ekosistemlerinde
    ötrofikasyon sorunu ortaya çıkar.
 
 
 
 
Ötrofikasyon:
 
Sulardaki azot ve fosfor tuzlarının, aşırı artması sonucunda ortaya çıkan; aşırı su yosunu (alg) üremesidir.
 
 
 
Ötrofikasyonun oluşum aşamaları:
 
→Lağım sularının, yapay gübrelerin ve organik atıkların su ekosistemlerine karışması sonucunda; sulardaki
    azot ve fosfor tuzlarının oranı artar.
 
→Sulardaki alglerin sayısı, aşırı miktarda artar.
 
→Sulardaki organik madde birikimi artar.
 
→Ayrıştırıcıların sayısı aşırı miktarda artar.
 
→Suyun oksijeni azalır. (suda kokuşma olur)
 
→Balık sayısı azalır.
 
 
 
  
 
 
###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats