ANA SAYFA


PARAZİT BESLENME

 

 
 
Parazit beslenme (+ -):

→Bu birliktelikten canlılardan biri yarar görürken; diğeri
ise zarar görür.

 
Parazit beslenmede yarar göre canlıya parazit,
zarar gören canlıya ise  konak denir.
 
 
 
Parazit beslenme; yarı parazit ve tam parazit bitkiler ile
dış parazit ve iç parazit hayvanlar olmak üzere 4 gruba ayrılır.
 
 
*Yarı parazit bitkiler: Ökse otu örnek olarak verilebilir.
 
Bu bitkinin kökleri gelişmediğinden, toprakta tek başına yaşayamaz.
 
Ökse otunun emeçleri (sömürge kök) gelişmiştir.
 
Bu bitki başka bitkiler üzerinde yaşar ve üzerinde yaşadığı
bitkinin odun borularından su ve mineral alır.

 
Organik besin almaz.
 
→Ökse otunun klorofili bulunur.
 
Fotosentez yaparak kendi besinini kendisi üretir.
 
 
  
*Tam parazit bitkiler: Canavar otu, cin saçı ve küsküt otu
örnek olarak verilebilir.
 
→Bu bitkilerde klorofil yoktur.
 
Bu bitkiler üzerinde yaşadıkları bitkinin hem odun borularından
su
ve mineral; hem de soymuk borularından 
organik besin alırlar.
 
 
 
*Dış parazit hayvanlar: Bit, kene, uyuz ve sülük örnek olarak verilebilir.
 
→Bu canlılar, diğer hayvanların vücutlarının dış kısmında yaşar.
 
Dış parazitlerin; hareket yetenekleri, duyu organları,
sindirim enzimleri ve üreme yetenekleri gelişmiştir.
 

 
 
*İç parazit hayvanlar: Tenyalar, karaciğer kelebekleri, bağırsak solucanı
ve kıl kurdu örnek olarak verilebilir.

 
→Bu canlılar, diğer hayvanların vücutlarının iç kısmında yaşar.
 
→İç parazitlerin; hareket yetenekleri, duyu organları ve
sindirim enzimleri gelişmemiştir.

 
Üreme yetenekleri ise çok gelişmiştir.
 
 
Not: Bir parazit canlının en önemli özelliği, konağını öldürmeden
uzun süre canlı tutabilmesidir.

 
 
 


 
 
 
 


web stats