ANA SAYFA


MADDE DÖNGÜLERİ

 
 
**Su döngüsü:
 
→Su döngüsü; kısa ve uzun döngü olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir.

 
 
 
 
***Suyun kısa döngüsü:
 
→Yeryüzünde bulunan su molekülleri, ısı alarak buharlaşır ve atmosfere gider.
→Zamanla atmosferin soğumasıyla, su buharı yoğunlaşır ve su moleküleri yağışlar ile tekrar yeryüzüne geri döner.
 
 
 
***Suyun uzun döngüsü:
 
→Yeryüzü ve yeraltında bulunan su, üretici canlılar tarafından alınarak; organik besin sentezinde kullanır.
Üreticilerin otçul canlılar tarafından yenmesi sonucunda, su bir canlıdan diğer bir canlıya aktarılır.
 
→Besin zincirindeki canlılar, besinleri oksijenli solunum ile parçaladığında su açığa çıkar.
→Açığa çıkan suyun bir kısmı, terleme ve solunum ile atmosfere verilirken; bir kısmı da boşaltım olayı ile tekrar
    doğaya verilir.
 
 
 
 
**Oksijen döngüsü:
 
 
 
 
→Üretici canlıların fotosentez yapması sonucunda, açığa çıkardıkları oksijen gazı (O2) atmosfere verilir.
→Besin zincirindeki canlılar, besinleri oksijenli solunum ile yakmak için atmosferdeki oksijeni kullanır.
 
Aynı zamanda orman yangınları ve fosil yakıtların yakılması sırasında atmosferdeki oksijen kullanılır.
 
 
**Fosfor döngüsü:
 
 
 
 
→Fosfor atmosferde bulunmaz.
Fosfor döngüsü kara ile deniz arasında gerçekleşir.
 
Fosfatlı kayaçların aşınması sonucu açığa çıkan fosfor, toprağa ve suya karışır.
→Fosfor, kara ve denizlerde bulunan üreticiler tarafından alınır ve DNA, RNA ve ATP sentezinde kullanılır.
Üreticilerin otçul canlılar tarafından yenmesi sonucunda, fosfor bir canlıdan diğer bir canlıya aktarılır.
 
→Sel, akarsular ve besin zincirindeki canlıların etkisiyle, karalarda bulunan fosfor denizlere dökülür.
→Denizlerdeki fosforun karaya geri dönmesi; besin zinciri ve su taşkınları ile olur.
 
 
 
 
  
 
###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats