ANA SAYFA


EKOSİSTEMLER

 
 
*Ekosistemler:
 
Belli bir bölgede yaşayan, canlılar ve cansızlardan oluşmuş olan bir yaşama birliğine ekosistem denir.
 
Örnek: Göl, nehir, deniz, dağ, çöl…
 
 
Ekosistemler; biyotik ve abiyotik öğeler olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
Ekosistemin biyotik öğelerini kommuniteler oluştururken; abiyotik öğelerini ise çevre oluşturur.
 

 
**Besin zinciri ve besin ağı:   
 
→Besinlerde depolanmış olan enerjinin, canlılar arasındaki beslenme ilişkisi yoluyla; bir canlıdan diğer bir canlıya
    aktarılmasına besin zinciri denir.
 
Ekosistemde bulunan besin zincirlerinin hepsine birden besin ağı denir.
 
 
 
 
 
Örnekler:   
 
→Bir kara ekosisteminde kurbağa sayısı azalırsa;
 
 
 
→Bir deniz ekosisteminde zooplankton sayısı azalırsa;
 
 
 
→Bir deniz ekosisteminde levrek sayısı artarsa;
 
 
 
 
Kilit taşı türler:
 
→Bazı besin zincirlerinde kilit taşı türler bulunur.
→Bu türlerin sayılarında azalma olursa ekosistemdeki canlıların hepsi bu durumdan çok fazla etkilenir.
 
 
Örnek:
 


 
Bu besin zincirinde su samurlarının sayıları aşırı azalırsa, katil balina sayısı da hızlı bir şekilde azalır.
Böyle bir durumda, deniz kestanesinin birey sayısı aşırı artacağından; kelp yosunları hızlı da bir şekilde azalır.
 
→Bunun sonucunda, ekosistemde bulunan canlıların hemen hemen hepsi bu durumdan zarar görür.
 
 
 
 
**Besin piramidi:
 
Besin ağında bulunan canlıları, beslenmelerine göre ayrı ayrı gruplara (trofik düzey) yerleştirdiğimizde
    besin piramidini elde ederiz.
 
 
 
 
 
Not:
 
Besin piramidindeki enerji kaybı, canlılar tarafından kullanılmayan enerjidir.
 
Örnek: Ortama verilen ısı, sindirilmemiş besinler...
 
 
 
Biyolojik birikim:
 
Zehirli maddelerin, canlı dokularında birikmesi sonucu; miktarının sürekli artmasına biyolojik birikim denir.
 
 
 
Parazit besin zinciri:
 
 
 
Parazit besin zincirinde, aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça; canlıların vücut büyüklükleri azalırken,
    birey sayıları ise artar.
 
 
 
 
  
 
###########################################################################################

 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats