ANA SAYFA


EKOLOJİK BİRİMLER
  Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini
inceleyen bilim dalıdır.


Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması:Tür: Birbirlerine benzeyen ve çiftleştiklerinde verimli döller
veren bireyler topluluğudur.
 
Örnek: İnsan, hamsi balığı, kangal köpeği, amasya elması,
kara çam…
 
 

 
Not: Aynı türdeki canlıların kromozom sayısı aynıdır.
Örnek: İnsanlarda 46 kromozom bulunur.

İki canlının kromozom sayısı aynı ise, kesinlikle aynı tür olduğunu
söyleyemeyiz.

 
Farklı türdeki canlıların da kromozom sayısı aynı olabilir.
Örnek: İnsan ve moli balığında 46 kromozom bulunur.
 

Kromozom sayısı gelişmişlik ifade etmez.
Örnek: Eğrelti otunda 500 kromozom bulunur.
 
 


 
Populasyon: Belli bir bölgede yaşayan, aynı türe ait bireylerin
oluşturduğu topluluğa populasyon denir.
 
Örnek: Karadenizdeki hamsi balıkları, Sivastaki kangal köpekleri…
 
 
 
 
Komünite: Belli bir bölgede yaşayan ve aralarında etkileşim
olan canlılar (populasyonlar) topluluğudur.

 
Örnek: Karadenizdeki canlılar, Yağmur ormanlarındaki bitkiler.
 
 
 
Ekosistem: Belli bir bölgede yaşayan ve aralarında etkileşim
olan canlılar ve cansızlardan oluşan bir yaşama birliğidir.
 
Örnek: Göl, nehir, deniz, dağ, çöl…
 
 
 
Biyosfer: Dünyadaki tüm ekosistemler toplamıdır.
 
Biyosferin toplam kalınlığı ortalama olarak; 16000 metredir.
 
Biyosferin alt sınırı okyanusun 5000 metre derinliğidir.

Üst sınırı ise deniz seviyesinden 11000 metre yüksekliğidir.
Ekoton: İki ekosistemin kesişim noktasıdır.
 
Örnek: Nehirin denize döküldüğü bölge ekotondur.
 
 
 
Ekotonlar, her iki ekosisteme ait türleri bulundurur.


Habitat: Bir populasyonun doğal olarak yaşadığı yerdir.

Örnek: Kutup ayısının habitatı kuzey kutbudur.

 


Ekolojik niş: Bir populasyonun ekosistemdeki görevidir.
 
 

Flora: Bir bölgede yaşayan tüm bitkiler.
 
 
 
Fauna: Bir bölgede yaşayan tüm hayvanlar.
 
 

Trofik düzey: Besin piramidinin her bir basamağı trofik düzeydir.
 
Örnek: Üreticiler, otçullar...
 
 
 
Biyomas (Biyokütle): Besin piramidinin her bir basamağında
 bulunan 
canlıların toplam kütlesidir.

 
 
Biyotop: Ekosistemdeki canlıların yaşadığı fiziksel çevredir.
  
 
Çevre direnci: Bir populasyonun büyüme ve gelişmesini engelleyen
her türlü olumsuz faktördür.
 
 
Mikroklima: Sınırlı bir yaşama alanında görülen iklim farklılıklarıdır.
 
 
Fizyolojik stres: Bir türün kritik çevre koşullarında, yaşamının
tehlikeye 
girmesidir.


Yüksek sıcaklık, pH değişiklikleri, yüksek tuz oranı... gibi faktörlerin
etkisiyle fizyolojik stres ortaya çıkar.

 
 
 

Ekolojik tolerans (hoşgörü): Bir türün yaşayabileceği çevre koşulu
aralığıdır. (sıcaklık, pH, su oranı...)


 
pH' a karşı toleransı en yüksek olan Y türüdür.
 
Düşük pH' a karşı toleransı en yüksek olan X türüdür.
 
Yüksek pH' a karşı toleransı en yüksek olan Z türüdür.
Süksesyon-ötrofikasyon-karbon ve ekolojik ayak izi


Canlılar arasındaki beslenme ilişkileri


 


web stats