ANA SAYFA


EKOLOJİK BİRİMLER
  

 

*Ekoloji:

 
→Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır.
 

Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması:
  
**Tür:
 
→Birbirlerine benzeyen ve çiftleştiklerinde verimli döller veren bireyler topluluğudur.
 
 
Örnek: İnsan, hamsi balığı, kangal köpeği, amasya elması, kara çam…

 
 
 
 
Not:

Aynı türdeki canlıların kromozom sayısı aynıdır.
 
 
Örnek: İnsanlarda 46 kromozom bulunur.
 
 
→İki canlının kromozom sayısı aynı ise, kesinlikle aynı tür olduğunu söyleyemeyiz.
Farklı türdeki canlıların da kromozom sayısı aynı olabilir.
 
 
Örnek: İnsan ve moli balığında 46 kromozom bulunur.
 
 
→Kromozom sayısı gelişmişlik ifade etmez.
 
 
Örnek: Eğrelti otunda 500 kromozom bulunur.
 
 
 
 
**Populasyon:
 
Belli bir bölgede yaşayan, aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa populasyon denir.
 
 
Örnek: Karadenizdeki hamsi balıkları, Sivastaki kangal köpekleri…
 
 
 
**Komünite:
 
Belli bir bölgede yaşayan ve aralarında etkileşim olan canlılar (populasyonlar) topluluğudur.
 
 
Örnek: Karadenizdeki canlılar, Yağmur ormanlarındaki bitkiler.
 
 
 
**Ekosistem:
 
Belli bir bölgede yaşayan ve aralarında etkileşim olan canlılar ve cansızlardan oluşan bir yaşama birliğidir.
 
 
Örnek: Göl, nehir, deniz, dağ, çöl…
 
 
**Biyosfer:
 
→Dünyadaki tüm ekosistemler toplamıdır.
 
Biyosferin toplam kalınlığı ortalama olarak; 16000 metredir.
Biyosferin alt sınırı okyanusun 5000 metre derinliğidir.
Üst sınırı ise deniz seviyesinden 11000 metre yüksekliğidir.
 
 
 
 
*Ekoton:
 
İki ekosistemin kesişim noktasıdır.
 
 
Örnek: Nehirin denize döküldüğü bölge ekotondur.
 
 
 
→Ekotonlar, her iki ekosisteme ait türleri bulundurur.
 
 
 

*Habitat:
 
→Bir populasyonun doğal olarak yaşadığı yerdir.
 
 
Örnek: Kutup ayısının habitatı kuzey kutbudur.
 
 
*Ekolojik niş:
 
Bir populasyonun ekosistemdeki görevidir.
 
 

*Flora:
 
Bir bölgede yaşayan tüm bitkiler.
 
 
 
*Fauna:
 
Bir bölgede yaşayan tüm hayvanlar.
 
 

*Trofik düzey:
 
→Besin piramidinin her bir basamağı trofik düzeydir.
 
Örnek: Üreticiler, otçullar...
 
 
 
*Biyomas (Biyokütle):
 
Besin piramidinin her bir basamağında bulunan canlıların toplam kütlesidir.
 
 

*Biyotop:
 
Ekosistemdeki canlıların yaşadığı fiziksel çevredir.
  
 
 
*Çevre direnci:
 
Bir populasyonun büyüme ve gelişmesini engelleyen her türlü olumsuz faktördür.
 
 
 
*Mikroklima:
 
Sınırlı bir yaşama alanında görülen iklim farklılıklarıdır.
 
 
 
*Fizyolojik stres: 
 
Bir türün kritik çevre koşullarında, yaşamının tehlikeye girmesidir.
Yüksek sıcaklık, pH değişiklikleri, tuz oranı... gibi faktörlerin etkisi fizyolojik strese neden olur.
 
 
 
 


*Ekolojik tolerans (hoşgörü):
 
Bir türün yaşayabileceği çevre koşulu aralığıdır. (sıcaklık, pH, su oranı...)
 

 
 
pH' a karşı toleransı en yüksek olan Y türüdür.
Düşük pH' a karşı toleransı en yüksek olan X türüdür.
Yüksek pH' a karşı toleransı en yüksek olan Z türüdür.
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats