ANA SAYFA

SAPROFİT VE
HEM OTOTROF-HEM HETEROTROF
BESLENEN CANLILAR 
 
 
 
 
c. Saprofit beslenme (çürükçül, ayrıştırıcı):
 
Bazı bakteriler, cıvık mantarlar ve bazı gerçek mantar
bu gruba girer.


→Bu canlılar ölü canlıları ve canlıların organik atıklarını
çürüterek
beslenirler.

 
→Bu canlılar organik maddeleri inorganik maddelere
dönüştürerek madde döngüsünün tamamlanmasını sağlarlar.

 
Hücre dışı sindirim yaparlar.
 
Sindirim enzimleri çok gelişmiştir.
 
 
 
Saprofit bakterilerde beslenme:

→Bakteri, hücre dışına ekzositoz ile sindirim enzimlerini salgılar.


 
→Büyük besin molekülünü hücre dışında sindirir.

→Besin monomerlerini hücre içine alır.

 
→Monomerleri hücre içindeki yaşamsal olaylarda kullanır.
 
 
3. Hem ototrof- hem heterotrof beslenen canlılar:
 
→Bu canlılar hem fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri
sentezler; hem de hazır organik besin kullanır.
 
→Öglena ve böcekçil bitkiler örnek olarak verilebilir.

Öglenada hücre içi sindirim görülür.

Böcekçil bitkilerde ise hücre dışı sindirim görülür.

→Böcekçil bitkiler azot oranı az olan bataklıklarda yaşar.
 
Kökleriyle topraktan yeteri kadar azot alamadığından;
azot ihtiyaçlarını yakaladığı böceklerden karşılar.

→Bu bitkiler böceklerin sadece aminoasitlerini alır.

 
Glikoz almazlar.
 
→Bunlar, fotosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler.
 
 
 
Böcekçil bitkilerde beslenme:

→Böcekçil bitki nasti hareketi ile böceği yakar. 
→Hücre dışına ekzositoz ile sindirim enzimlerini salgılar.
 
→Böceği hücre dışında sindirir.
 
Aminoasitleri, hücre içine alır.
 
→Ribozomda kendi şifresine uygun protein sentezler.
 
 
web stats