ANA SAYFA


BİYOMLAR
 
 

 
 
*Biyomlar:
 
→Yeryüzünde iklim koşullarına bağlı olarak; kendine özgü bitki ve hayvan topluluklarını barındıran, çok büyük
    ekosistemlere biyom denir.
 
→Benzer biyomlar genellikle aynı enlemlerde bulunur.
→Enlem benzerliklerinin yanı sıra, aynı zamanda yükseltiler de biyomun oluşmasını etkiler.
 
 

Biyomlar; karasal ve sucul biyomlar olmak üzere iki guruba ayrılır.
 

 
 
 
**Karasal biyomlar:
 
→Karasal biyomlar, daha çok baskın olan bitki örtüsüne göre adlandırılır.
 
 
 

Karasal biyomların klimografı:
 


 
 


***Tropikal yağmur ormanları:
 
Ekvatoral kuşak ve yakınlarında bulunurlar.

→Yıllık yağış ve sıcaklık ortalaması çok yüksek olan ormanlardır.

→Her mevsimi yağışlı olup, yıllık yağış ortalaması 
200 ile 400 cm arasındadır.

→Yıllık sıcaklık ortalaması ise 
25 ile 29 oC arasındadır.

→Bu ormanlardaki canlı çeşitliliği çok fazla olup, yeryüzündeki canlı türlerinin yaklaşık olarak %70 kadarı
    bu ormanlarda yaşar.
 
→Bitkilerden; eğreltiler, palmiyeler, bambu ve boyu 70 metreyi bulan bitki türleri bulunur.
→Bu ormanlarda aynı zamanda, başka bitkiler üzerinde yaşayan; orkide ve bromelia gibi epifit bitki türleri
   de bulunur.
 
→Hayvanlardan; fil, şempaze, maymun, papağan, leopar, yılan, kurbağa, timsah, kartal ve çeşitli böcek türleri
    bulunur.
 

***Ilıman bölge ormanları:

 
→Bunlar yaprak döken ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır.

Bu ormanlar; Kuzeydoğu Avrupa, Asya, Avusturalya ve Amerika' da bulunur.
→Her mevsim yağış görülmesine karşın, yıllık sıcaklık farkları fazladır.
 
Bitkilerden; kavak, kestane, ıhlamur, kızılağaç, meşe, kayın, ceviz... bulunur.
Hayvanlardan; ayı, sincap, vaşak, geyik, çeşitli kuş ve böcek türleri bulunur.
 
 
 


***İğne yapraklı ormanlar (tayga):

Kutup bölgelerine yakın olan enlemlerde ve yükseltisi fazla olan bölgelerde bulunurlar.


→Bu ormanlar, Kanada ve Rusya' nın kuzeyinde (Sibirya bölgesi) çok yaygın olup, dünyanın farklı yerlerinde
    ise parçalı bir yayılış gösterirler. 


→Sibirya bölgesindeki bu ormanlara tayga ormanları ya da boreal ormanlar adı verilir.

→Yıllık sıcaklık ortalamaları çok düşük olup, bazı bölgelerde kışın sıcaklıklar - 50 oC' ye kadar düşmektedir.

→Bu ormanlarda yaprak dökmeyen, iğne yapraklı ve kozalaklı ağaçlar bol miktarda bulunur.

→Bitkilerden; sarı çam, kara çam, ladin, köknar, sedir ve sekoya sediri yaygın olarak bulunur.

→Hayvanlardan; alageyik, kar tavşanı, kurt, şahin, baykuş, kartal, samur, vaşak yaygın olarak bulunur.***Çöller:

→Bitki örtüsünün hiç bulunmadığı ya da çok seyrek bulunduğu aşırı kurak alanlardır.

→Bunlar çok az yağış alan bölgeler olup, yıllık ortalama yağış miktarı 30 cm' den azdır.Çöller; sıcak ve soğuk çöller olmak üzere iki gruba ayrılır.Sıcak çöller:

→Bunlar daha çok dönenceler arasında bulunurlar.

→Bu çöllerde, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkları çok fazladır.

→Bitkilerden kaktüs ve çeşitli çalı türleri bulunur.

→Hayvanlardan; deve, kertenkele, yılan, akrep, çöl tilkisi, çöl kurbağası... yaşar.Soğuk çöller:

→Bunlar daha çok Antartika kıtasında ve Gröndland’ ta bulunurlar.

→Bu çöller, buzullarla kaplı olduğu için bitki örtüsü yoktur.

→Yağış olan bölgelerde ise buzullar eridikten sonra bitkiler ortaya çıkar.

→Hayvanlardan; penguen, kutup tilkisi, fok, kutup ayısı, bazı kuş türleri... yaşar.
***Stepler:

→Bitki örtüsünün zayıf olduğu kurak alanlardır.

→Yazları sıcak ve kurak geçer.

→Kışları ise soğuk ve yağışı azdır.

→Bitkilerden kısa boylu otlar hakimdir.

→Hayvanlardan; koyun, bıldırcın, sincap, fare, yılan ve çeşitli böcek türleri bulunur.
***Çayırlar:

Karasal iklim bölgelerinde, uzun boylu otlakların hakim olduğu yaşama alanlarıdır.

→Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve az yağışlı geçer.

Yağış miktarı yetersiz olduğundan, orman oluşumu görülmez.

→Hayvanlardan; fil, zebra, antilop, geyik, kanguru, çeşitli kuş ve böcek türleri yaşar.
***Savanlar:

Tropikal iklim bölgelerinde uzun boylu otlaklardan ve seyrek ağaçlardan oluşmuş yaşama alanlarıdır.

→Yıllık yağış ortalaması, tropikal yağmur ormanlarına göre daha azdır.

→Hayvanlardan; aslan, sırtlan, fil, çita, deve kuşu, zürafa, timsah, çeşitli kuş ve böcek türleri yaşar.
***Tundralar:

Kutup bölgelerinin etrafında ve yüksek dağ teperlerinde bulunan; soğuk, rüzgarlı ve az yağış alan
    yaşama alanlarıdır.

→Kutup bölgelerindeki tundraya arktik, yüksek dağ tepelerindeki tundraya ise alpin tundra adı verilir.

→Bu biyomda, buzullar yaygın olup yılın sadece 3 ayı buzsuz geçer.

→Bitki örtüsü bakımından fakir olup, ağaç türleri bulunmaz.

→Bitkilerden; karayosunu, ot, çalı türleri bulunur.
→Hayvanlardan; ren geyiği, minsk öküzü, kutup tilkisi, kutup ayısı, çeşitli kuş ve böcek türleri yaşar.

→Bu biyomun, yaz aylarında barındırdığı hayvan sayısı çok ama tür çeşidi sayısı azdır.
***Maki:

→Yaprak dökmeyen, kısa boylu ağaç ve çalılıklardan oluşur.

→Bu biyomda, akdeniz iklimi görülür.

→Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve az yağışlıdır.
→Yıllık yağış ortalaması 30 ile 50 cm arasındadır.

→Bu biyomda, kuraklığa dayanıklı ama soğuğa karşı dayanıklı olmayan bitki türleri bulunur.

Örnek: Zeytin, defne, keçiboynuzu, zakkum, kocayemiş, meşe, çimenler, yabani otlar...

**Sucul biyomlar:

→Sucul biyomlar; tatlı su ve tuzlu su biyomları olmak üzere 2 gruba ayrılır.***Tatlı su biyomları:

→Tatlı su biyomları; göl, akarsu ve sulak alanlar olmak üzere 3 gruba ayrılır.


►Göl biyomları:

→Bu biyomlarda; algler, siyanobakteriler, kamış, saz, nilüfer bitkisi, kurbağalar, kablumbağalar, karabatak,
    göçmen kuş türleri, kabuklular, yumuşakçalar ile balıklardan levrek ve sazan bulunur.►Akarsu biyomları:

→Bu biyomlarda; algler, karayosunları, düğün çiçekleri, kurbağalar, kablumbağalar, kabuklular, yumuşakçalar ile
    balıklardan, alabalık, levrek ve sazan bulunur.►Sulak alan biyomları:

→Sazlıklar, bataklıklar ve turbalıklar bu gruba girer.

→Bu biyomlardaki suyun oksijen oranı oldukça azdır.

→Bu biyomlarda; sazlar, kamışlar, çeşitli yosun türleri, göl zambakları, böcekçil bitkiler, kurbağa türleri, sıçanlar
    ve kabuklular bulunur.
***Tuzlu su biyomları:

→Deniz ve okyanuslar bu gruba girer.

→Bu biyomlarda; algler, deniz anaları, mercanlar, süngerler, solucanlar, kabuklular, yumuşakçalar,
    derisidikenliler, balina, yunus, 
fok, su samuru, deniz aslanı, penguen türleri ile çok çeşitli balık türleri bulunur.

 
 
 
 


 
###########################################################################################

 

 

 

 
 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats