ANA SAYFA


SARKOMERİN YAPISI VE KASLARIN KASILMA MEKANİZMASI
 
 
 
 
Sarkomerin yapısı:
 
 
 
 
 
→Sarkomer, iki Z çizgisi arasında bulunur.
→İki aktin arasına H bandı denir.
→Miyozin ipliğinin boyuna A bandı denir.
İki miyozin arasına I bandı denir.
 
 
 
→I ve H bantları ışığı az kırdığından, açık renkli görünür. (izotrop bölge)
→A bandı ise ışığı çok kırdığından koyu rekli görünür. (anizotrop gölge)
 

 
*Kasların kasılma mekanizması:
 
→Kasların kasılma mekanizması Huxley hipotezi ile açıklanır.
 
 
Huxley hipotezi:
 
 
→Kaslar kasıldığında, iki Z çizgisi birbirine yaklaşır. (Sarkomerin boyu kısalır)
→H bandı kaybolur.
→I bandı daralır.
→A bandının boyu değişmez.
 


 
Not:
 
→Kaslar kasıldığında; kasın boyu kısalır, eni artar, hacmi ise değişmez.
 
 
 
*Kas kasılmasında enerjinin kullanım sırası:
 
 
→İlk önce sitoplazmadaki ATP’ ler kullanılır.
 
ATP  + H2O -------->  ADP + P
 
 
→Daha sonra kreatin~fosfat molekülünden ATP sentezlenir.
 
Kreatin~fosfat + ADP  -------> Kreatin  +  ATP
 
 
→Ondan sonra oksijenli solunumla parçalanan glikozun ATP'si kullanılır.
 
Glikoz  + 6O2 + 2ATP ----------> 6CO + 6H2O + 40ATP
 
 
→Çizgili kaslara yeteri kadar O2 gelmeğinde; glikoz, laktik asit fermantasyonu ile parçalanır.
 
Glikoz  +  2ATP  --------->  2Laktik asit + 4 ATP
 
 
 
Not:
 
Kaslar kasıldığında;
 
→ATP azalır.
→ADP ve P artar.
→Kreatin~fosfat azalır.
→Kreatin artar.
→Glikoz ve O2 azalır.
→CO2, H2O ve ısı artar.
→pH azalır.
 

 
*Kas kasılmasının kimyasal fizyolojisi:
 
 
 
 
 
Motor nöronların akson uçlarından, asetilkolin hormonu salgılanır.
Sarkolemma depolarize olur ve hücre içine Na+ geçmeye başlar.
→Sarkoplazmik retikulum Ca++ salgılamaya başlar.
Ca++  aktin ve miyozin iplikleri arasına yayılır.
 
 
ATPaz enzimi aktifleşir.
→ATP hidrolize olur.
 
ATP  +  H2O   ------------>  ADP  +  P + enerji
                          ATPaz
 
→İki Z çizgisi birbirine yaklaşmaya başlar. (kas kasılır)
 
 
 
 
 
 
Not:
 
→Kaslar gevşerken de ATP kullanır.
 
→Kaslar gevşerken, Ca++ sarkoplazmik retikuluma geri döner.
 
Asetilkolin hormonu çizgili kasların kasılmasını sağlarken; kalp kasının ise kasılmasını yavaşlatır.
 
 
 
*Ya hep ya hiç prensibi:
 
→Bir kasın kasılabilmesi için verilmesi gereken minimum uyartı şiddetine eşik değer denir.
→Kasa, eşik değerin altında uyartı verilirse kas kasılmaz.
→Kasa eşik değerde veya üzerinde uyartı verilirse, kas aynı şekilde kasılarak tepki verir.
→Buna ya hep ya hiç prensibi denir.
 
 
 
*Kas tonusu:
 
→Bir kasa, uyartı verilmezse bile kas hafif kasılı olarak kalır.
→Buna kas tonusu denir.
→Böylece kaslar, her an kasılmak için hazırda bekler.
 
 
Not:
 
→Çizgili kasların tonusu orta beyin tarafından kontrol edilir.
Baygınlık durumunda çizgili kaslarda kas tonusu görülmez.
 
 
 
*Kasın kasılma evreleri:
 
→Kasın kasılması; gizli, kasılma ve gevşeme evresi olmak üzere 3 aşamada gerçekleşir.
 
 
 
  
**I. Gizli evre (latend):
 
→Uyartının verilmesinden kasılmanın başlamasına kadar geçen süredir.
 
 
**II. Kasılma evresi:
 
→Bu evrede iki Z çizgisi birbirine yaklaşır.
 
 
**III. Gevşeme evresi:
 
→İki Z çizgisi birbirinden uzaklaşır.
 
 
Hız I  >  II  > III
 
Süre: III > II > I
 
 
 
*Fizyolojik tetanoz (kramp olayı):
 
→Bir kasa artan frekanslarda uyartı verilirse, kas kasılır ama yeteri kadar gevşeyemez.
→Belli bir süre sonra kas, kasılı olarak kalır.
→Bu olaya fizyolojik tetanoz denir.
 
 
 
 
 
 
 
*Antagonist kaslar:
 
→Zıt çalışan kaslardır.
→Bu kasların biri kasılırken, diğeri ise gevşer.
 
Örnek:
 
→Kol kasları
→Bacak kasları
 
 
 
*Sinerjist kaslar:
 
→Birlikte kasılır.
 
Örnek:
 
→Karın kasları
→Sırt kasları
→Düz kaslar
 
 
 
 
 
 
 
 
 ###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats