ANA SAYFA


CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
 


*Canlıların temel bileşenleri:

→Canlıların temel bileşenleri; inorganik ve organik bileşikler olmak üzere ikiye guruba ayrılır.

**İnorganik bileşikler:

→Canlılar tarafından sentezlenemezler.

→Dışarıdan hazır olarak alınırlar.

Sindirilmezler.

→Hücre zarından, doğrudan geçerler.

→Enerji
vermezler.

Yapıcı-onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar.


→İnorganik bileşikler; su, asit-bazlar, mineraller ve tuzlar olmak üzere dört gruba ayrılır. 
***Su: 

Vücut sıcaklığını ayarlar.

→Enzimlerin çalışabilmesi için minimun 
%15 su gereklidir.

Sindirimde görevlidir.

→Zararlı maddelerin vücut dışına atılmasını sağlar.
(boşaltım olayı)

→Zehirli maddelerin zehir etkisini azaltır.

→Fotosentezde glikoz sentezinde görev alır.

→Fotosentezde ayrışarak atmosfere verilen
oksijenin kaynağını oluşturur.

→Kanın ve vücut sıvılarının
osmotik basıncının ayarlanmasında görev alır.

→Mükemmel bir çözücüdür.

→Dokulara besin, oksijen ve hormonların taşınmasında görev alır. 
***Asit ve bazlar:

Suda iyonlaştıklarında; hidrojen iyonu (H+) veren maddelere asit, hidroksil iyonu (OH-) veren maddelere baz denir.

Örnek:

HCl
(Hidroklorik asit) ---------------------> H+  +  Cl-
                                                   H2O

 NaOH (Sodyum hidroksit) -------------------> Na+  +  OH-
                                                          H2O


→Asit ve bazlar, hücre ve vücut sıvılarının pH' nın ayarlanmasında görev alırlar.

Böylece
enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortam oluşturmuş olurlar.


***Mineraller ve Tuzlar: 

Yapıcı-onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar. 


→Bunlardan bazıları, bazı bileşik enzimlerin yapısına katılır. (kofaktör olarak)

→Bunlardan bazıları da hücrenin ve vücut sıvılarının osmotik basıncının ayarlanmasında görev alır.


Canlılar en önemli olanları: Na, Cl, I, Mg, Ca, P, K, Fe, F ve N' dır.


Na (Sodyum):

→Sinir hücrelerinde uyartıların taşınmasında görev alır. (impuls iletimi)

→Hücrenin ve vücut sıvılarının osmotik basıncını ayarlar.

Kasların kasılmasında görev alır.


Cl (Klor):

→Hücrenin ve vücut sıvılarının osmotik basıncını ayarlar.

Sindirim sistemin çalışmasında görev alır.


I  (İyot):

Tiroksin hormonunun yapısına katılır. 

→Eksikliğinde basit guatr hastalığı oluşur.


Mg (Magnezyum):

Klorofil molekülünün yapısına katılır.

Kemiklerin yapısına katılır.

Kasların kasılmasında görev alır.


Ca (Kalsiyum):

Kanın pıhtılaşmasında görev alır.

Kemiklerin yapısına katılır.

Kasların kasılmasında görev alır.


P (Fosfor):

DNA, RNA, ATP, kemik, bazı protein ve bazı lipidlerin yapısına katılır.


K (Potasyum):

Sinir hücrelerinde uyartıların taşınmasında görev alır.

→Bitkilerde stomaların açılmasında görev alır.


Fe (Demir):

→Kana kırmızı rengini veren hemoglobin molekülünün yapısına katılır.

→Bu nedenle bu mineralin eksikliğinde kansızlık görülür.

→Bitkilere yeşil rengini veren klorofil molekülün sentezlenebilmesi için gereklidir.
  
(ara tepkimelerde görev alır)

Fotosentez olayında görev alan ETS elemanlarının yapısına katılır. (ferrodoksin yapısı)


F (Flor): 

Kemik ve dişlerin gelişimi için gereklidir.


N (Azot):

DNA, RNA, ATP, kemik, bazı protein ve bazı lipidlerin yapısına katılır.

 

 
 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats