ANA SAYFA


CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
 
 
 
 
*Canlıların temel bileşenleri:
 
Canlıların temel bileşenleri; organik ve inorganik bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
 
 
**İnorganik bileşikler:

→Canlılar tarafından sentezlenemezler.
→Dışarıdan hazır olarak alınırlar.
Sindirilmezler.
Hücre zarından, doğrudan geçerler.
→Enerji
vermezler.
Yapıcı-onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar.


 
→İnorganik bileşikler; su, asit-bazlar ve mineraller olmak üzere üç gruba ayrılırlar. 
 
 
 


***Su: 
 
Ortalama olarak canlıların kütlesinin  %70’ i  sudur.
 
 
Suyun görevleri:

Vücut sıcaklığını ayarlar.
→Enzimlerin çalışabilmesi için minimun,
%15 su gereklidir.
Sindirimde görevlidir.
→Zararlı maddelerin vücut dışına atılmasını sağlar.
(Boşaltım olayı)
→Zehirli maddelerin zehir etkisini azaltır.
→Fotosentezde glikoz sentezinde görev alır.
→Fotosentezde ayrışarak atmosfere verilen
oksijenin kaynağını oluşturur.
→Kanın ve vücut sıvılarının
osmotik basıncının ayarlanmasında görev alır.
→Mükemmel bir çözücüdür.
→Dokulara besin, oksijen ve hormonların taşınmasında görev alır. 
 
***Asit ve bazlar:
 
Suda iyonlaştıklarında; hidrojen iyonu (H+) veren maddelere asit, hidroksil iyonu (OH-) veren maddelere baz denir.
 
Örnek:

                                    HCl
(Hidroklorik asit) ---------------------> H+  +  Cl-
                                                                                      H2O
 
                          NaOH (Sodyum hidroksit) -------------------> Na+  +  OH-
                                                                                      H2O


Asit ve bazların görevleri:
 
→Sitoplazma ve vücut sıvılarının pH' nın ayarlanmasında görev alırlar.
 
 
 
Böylece enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortam oluşturmuş olurlar.
 
 
 

***Mineraller (tuzlar):
 
Bunlardan en önemli olanları; Na, Cl, Mg, Ca, P, K, Fe, I, F ve N ' dur.

 
 
►Na (Sodyum):
 
Sinir hücrelerinde uyartıların taşınmasında görev alır. (impuls iletimi)
→Hücrenin ve vücut sıvılarının osmotik basıncını ayarlar.
Kasların kasılmasında görev alır.
 
 
Cl (Klor):
 
→Hücrenin ve vücut sıvılarının osmotik basıncını ayarlar.
Sindirim sistemin çalışmasında görev alır.
 
 
Mg (Magnezyum):
 
Klorofil molekülünün yapısına katılır.
Kemiklerin yapısına katılır.
Kasların kasılmasında görev alır.
 
 

Ca (Kalsiyum):

Kanın pıhtılaşmasında görev alır.
Kemiklerin yapısına katılır.

Kasların kasılmasında görev alır.
 
 


 
  
P (Fosfor):
 
DNA, RNA, ATP, kemik, bazı protein ve bazı lipidlerin yapısına katılır.
 
 
 
K (Potasyum):
 
Sinir hücrelerinde uyartıların taşınmasında görev alır.
Stomaların açılmasında görev alır.
 
 
Fe (Demir):
 
Hemoglobin molekülünün yapısına katılır.
Eksikliğinde kansızlık görülür.
→Klorofil molekülün sentezlenebilmesi için gereklidir. (ara tepkimelerde görev alır)
Fotosentezdeki ETS elemanlarının yapısına katılır. (ferrodoksin yapısı)
 
 
(İyot):
 
Tiroksin hormonunun yapısına katılır.
Eksikliğinde basit guatr hastalığı oluşur.
 
 
(Flor): 
 
Kemik ve dişlerin gelişimi için gereklidir.
 
 
(Azot):
 
DNA, RNA, ATP, kemik, bazı protein ve bazı lipidlerin yapısına katılır.
 
 
 
Minerallerin görevleri:
 
Yapıcı-onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar.
Bazı bileşik enzimlerin yapısına katılırlar. (kofaktör olarak)
→Hücrenin ve vücut sıvılarının osmotik basıncının ayarlanmasında görev alırlar.
 
 
 
 
 
  
 ###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats