ANA SAYFA


PROTEİNLER
 
 
 
 
***Proteinler:
 
Yapılarında; karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomları bulunur.
Bazı proteinlerde bunların yanında; kükürt, ve fosfor bulunabilir.
Amino asitlerden oluşmuşlardır.

 
                n(Amino asit) ----------> Protein + (n-1)H2O
 
 
 
Sindirilmeden hücre zarından geçemezler.
Yapılarında PEPTİD bağı bulunur.
 
                           Peptid bağı sayısı = H2O sayısı
 
 
Bütün canlılarda 20 çeşit amino asit bulunur.
 
Bitkiler ihtiyaç duydukları aminoasitleri kendileri sentezler.
Hayvanlar ise aminoasitlerin 12 tanesini kendileri sentezler, 8 tanesini de dışarıdan hazır olarak alır.

Hayvanların üretemeyip te dışarıdan aldıkları aminoasitlere; temel (esansiyel) aminoasitler denir.
 
Metionin, Lizin, triptofan, fanilalanin, lösin, izolösin, treonin ve valin amino asitleri
insanlar için temel olan amino asitlerdir.
 
 
 
Aminoasit yapısı:
 
  
Aminoasidin yapısında, 1 karbon atomuna bağlı;

→1 amino grubu (NH2)
→1 hidrojen  atomu
→1 karboksil grubu (–COOH)
→1 radikal grup (değişken)
 
                                                         bulunur.
 
 
 
Radikal grup hariç, diğer yapılar bütün aminoasitlerde ortak olarak bulunur.
Radikal gurup her amino asit türünde farklıdır.
Bu grup amino asidin türünü belirler. 
Peptid ağı oluşumu:
 
 
 
                              

Peptid bağı; birinci aminoasidin karboksil grubu (–COOH ) ile ikinci aminoasidin amino grubu (NH2)  arasında kurulur.
 
İki amino asit arasında dipeptid bileşiği oluşur.
 
      2(Amino asit) ---------> Dipeptid + H2O
 
 
Üç amino asit arasında tripeptid bileşiği oluşur.
 
     3(Amino asit) ---------> Tripeptid + 2H2O
 
 
Çok sayıda amino asit arasında polipepid bileşiği oluşur.
 
    n(Amino asit) ----------> Polipeptid (protein) + (n-1)H2O
 
 

Proteinler DNA şifresine göre sentezlenir.
 
Bir protein türünü;
 
→Kullanılan aminoasit sayısı
→Kullanılan aminoasit çeşidi
→Kullanılan aminoasit diziliş sırası belirler.
 
 
 

Proteinlerin görevleri:
                                   
Enerji vericidir.
Yapıcı ve onarıcıdır.
Enzim ve hormonları oluşturarak düzenleyici olarak görev yaparlar. (İşlevsel proteinler)
 
→Kana kırmızı rengini verir ve solunum gazlarının taşınmasında görev alırlar. (hemoglobin)
→Kanın pH’ nın ayarlanmasında görev alırlar.
→Kanın osmotik basıncını ayarlarlar. (albümin ve globulin)
 
→Kasların kasılmasında görev alırlar. (aktin ve miyozin)
Kan grubunu belirleyen antijenleri oluştururlar.
Antikorları oluşturarak vücut savunmasında görev alırlar.  
 
 
Not:
 
Uzun süreli açlıkta proteinlerin kullanım sırası:
 
 
 
 
 
 
enlightenedProtein çeşitleri
 
enlightenedAmino asitlerin formülleri
  
 
 ###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats