ANA SAYFA


ORGANİK BİLEŞİKLER
 
 
 
 
**Organik bileşikler:
 
Canlılar tarafından sentezlenirler.
→Yapılarında CH, O atomlarını bulundururlar.

Organik bileşikler; karbonhidratlar, lipidler, proteinler, vitaminler ve nükleik asitler olmak üzere beş gruba ayrılır.
  
 
  
 
***Karbonhidratlar:
 
→Yapılarında CH, O atomlarını bulundururlar.
 
Karbohidratlar; monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç gruba ayrılır.
 
 

 
►Monosakkaritler:
 
Tek bir şeker molekülünden oluşmuşlardır.
Genel formülleri CnH2nOn şeklindedir.
Sindirime uğramazlar.
Hücre zarından geçebilirler.
Suda çözünürler.
Yapılarında; en az 3, en fazla 8 karbon atomu bulunur. 
Canlılar için en önemli olanları; 3,5 ve 6 karbon atomu taşıyanlarıdır.
 
 
 
 
►►Triozlar: 
 
→Yapılarında 3 karbon atomu bulunur.
→Genel formülleri C3H6O3 şeklindedir.
Gliseraldehit örnek olarak verilebilir.
 
Gliseraldehit fotosentez ve solunum tepkimelerinde kullanılır. (PGAL)
Aynı zamanda organik bileşiklerin birbirine dönüşümünde görev alır. 
 
 
 
►►Pentozlar:
 
→Yapılarında 5 karbon atomu bulunur.
 
→Pentozlar; riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki gruba ayrılır.
 


►►►Riboz:
 
RNA, ATP, NAD , NADP ve FAD moleküllerinin yapısında bulunur.

 
►►►Deoksiriboz:
 
DNA molekülünün yapısında bulunur.
 
 
 
 
►►Heksozlar:
 
Yapılarında 6 karbon atomu bulunur. 
→Genel formülleri C6H12O6 dır.
 
→Hekzoslar; glikoz, früktoz ve galaktoz olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 

►►►Glikoz:
 
Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar tarafından sentezlenir.
Meyvelerde ve kanda bol miktarda bulunur.
Bütün canlılar tarafından solunum reaksiyonlarında kullanılır.

 
►►►Früktoz:
 
Bitkiler tarafından üretilir.
Meyvelerde bol miktarda bulunur.


►►►Galaktoz:
 
Memeli hayvanlar tarafından üretilir.
Sütte bulunur.
 


 
Not: 
 
→Bütün hekzoslar aynı atomlardan oluşmasına karşın, atomların dizilişleri farklı olduğundan;
farklı kimyasal özelliklere sahiptir.

→Glikoz, früktoz ve galaktoz, hücre zarından direkt geçtiğinden hayvan hücrelerinde bulunabilir.
 
Hücre zarından geçiş hızları: Galaktoz > Glikoz > Früktoz

 
 
 
►Disakkaritler:  
 
İki monosakkarit molekülünün birleşmesinden oluşur.
Yapılarında glikozit bağı bulunur.
Sindirilmeden hücre zarından geçemezler.
Suda çözünürler.
 
Disakkaritler; maltoz, sakkaroz, ve laktoz olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
 
►►Maltoz:
 
İki glikoz molekülünün birleşmesinden oluşmuştur.
 
 
 
 
Bitkiler tarafından sentezlenir.
Arpa şekeri olarak bilinir.

 

 
►►Sükroz (sakkaroz):
 
Bir glikoz ve bir früktoz molekülünün birleşmesinden oluşmuştur.
 

Bitkiler tarafından sentezlenir.
Çay şekeri olarak bilinir.

 
 
 
►►Laktoz:
 
Bir glikoz ve bir galaktoz molekülünün birleşmesinden oluşmuştur.
 


Memeli hayvanlar tarafından sentezlenir.
Süt şekeri olarak bilinir.
 
 
Not:
 
→Maltoz ve sükroz, hayvan hücrelerinde bulunmaz.
 
→Maltoz ve sükroz, otçul ve hem otçul-hem etçil  beslenen hayvanların bağırsaklarında bulunur.
 
 
 
►Polisakkaritler: 
 
Çok sayıda glikoz molekülünün birleşmesinden oluşmuşlardır.
 

                 n(Glikoz) ---------------> Polisakkarit + (n-1)H2O
 
 
Sindirilmeden hücre zarından geçemezler.
Yapılarında glikozit bağı bulunur.

 
                                        Glikozit bağı sayısı = H2O sayısı
 
 
Polisakkaritler; nişasta, selüloz, glikojen ve  kitin olmak üzere dört gruba ayrılır.
 

 
 
►►Nişasta:
 
Bitkiler tarafından sentezlenir.
α-glikozidik bağ taşır.
Dallanmış yapıdadır.
Suda az çözünür.
Bitkilerde yedek besin deposu olarak görev yapar.
 
 
Not:

Özümleme nişastası kloroplastlarda depolanır. (primer nişasta)
Depo nişastası lökoplastlarda depolanır. (sekonder nişasta) 
 
 

►►Selüloz:
 
 
Bitkiler tarafından sentezlenir.
β-glikozidik bağ taşır.
Düz zincir yapısındadır. (dallanma yok)
Suda çözünmez.
Bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılır. 
 
 
Not:
 
Mantarların hücre çeperinin yapısında az miktarda selüloz bulunur.
   

 
►►Glikojen:
 
Hayvanlar tarafından sentezlenir.
α-glikozidik bağ taşır.
Dallanmış yapıdadır. (dallanma nişastadan fazla)
Suda nişastadan daha fazla çözünür.
Hayvanlarda yedek besin deposu olarak görev yapar.
→Karaciğer ve kaslarda depolanır.
 
 
Not:
 
Glikojen bitkiler haricindeki tüm canlılarda yedek besin deposu olarak görev yapar.

 
 
►►Kitin:
 
Hayvanlar ve mantarlar tarafından sentezlenir.
Yapısındaki glikoz moleküllerinde, azot bulunur.
β-glikozidik bağ taşır.
Düz zincir yapısındadır.
Suda çözünmez.
Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşturur.
Mantarların hücre çeperini oluşturur.
 
 
Not:
 
Kitin, ameliyat ipliklerinin yapımında kullanılır.
 
→Bütün polisakkaritler glikoz moleküllerinden oluşmalarına karşın, glikoz moleküllerinin dizilişi farklı olduğundan;
farklı kimyasal özelliklere sahiptir.
 
 
 
 
 
 ###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats