ANA SAYFA


TEMEL BİLEŞENLER HESAPLAMA SORULARI 3
 
 
 
 
*Temel bileşenler hesaplama soruları :
 
 
 
**Örnek 7: Bir hücrede 600 yağ asidi ve 200 gliserol bulunmaktadır.
                    Hücre bu molekülleri kullanarak yağ sentezliyor.
 
 
a) Kaç yağ molekülü sentezler?
 
b) Kaç ester bağı kurulur?
 
c) Açığa çıkan su moleküllerini kullanarak, glikojen molekülünü sindirirse kaç glikoz açığa çıkar?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
→Öncelikle yağın sentezlenme denklemi yazılır.
 
 
→Denkleme göre; 3 yağ asidi ve 1 gliserol kullanılarak 1 yağ sentezlenir.
→Başka bir değişle; kullanılan yağ asidinin üçte biri kadar yağ ya da kullanılan gliserol kadar yağ sentezlenir.
 
 
600 yağ asidi ve 200 gliserol kullanılarak, 200 yağ molekülü sentezlenir.
 
 
 
b)
 
→ Ester bağı sayısı = Açığa çıkan su sayısı
 
                                                                                          olduğundan;
 
                                                                                                                    600 ester bağı kurulur.

 
c)
 
→Öncelikle glikojen molekülünün sindirim denklemi yazılır.
 
 
 
→Denkleme göre; (n-1) sayıda su molekülü kullanılarak glikojen molekülü sindirildiğinde, n sayıda glikoz açığa çıkar.
 
→Yağ sentezi sırasında, 600 su molekülü açığa çıkmıştı.
 
 
600 su molekülü kullanılarak glikojen sindirildiğinde, 601 glikoz açığa çıkar.
 **Örnek 8: Bir hücre 70 amino asit kullanarak protein sentezliyor.
 
 
a) Kaç su açığa çıkar?
 
b) Açığa çıkan su ile kaç yağ molekülü sindirilebilir?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
→Öncelikle protein sentezi denklemi yazılır.
 
 
→Denkleme göre; n sayıda amino asit kullanılarak protein sentezlendiğinde, (n-1) sayıda su açığa çıkar.
→Başka bir değişle; kullanılan amino asit sayısının bir eksiği kadar su açığa çıkar.
 
 
 
70 amino asit kullanılarak protein sentezlendiğinde; 69 su açığa çıkar.
 
 
 
b)
 
→Öncelikle yağ sindirim denklemi yazılır.
 
 
→Denkleme göre; 1 yağ molekülünün sindirilebilmesi için 3 su gereklidir.
→Başka bir değişle; bir yağ molekülünün sindiriminde, kullanılan yağın 3 katı kadar su kullanılır.
 
→Protein sentezi sırasında 69 su açığa çıkmıştı.
 
 
 
69 su molekülü kullanılarak, 23 yağ molekülü sindirilir.
 

 
 
 
**Örnek 9:  Bir hücrede 400 glikoz ve 200 galaktoz bulunmaktadır.
                     Hücre öncelikle bütün galaktoz moleküllerini kullanarak laktoz sentezliyor.
                     Daha sonra geri kalan glikoz moleküllerini kullanarak glikojen sentezliyor.
 
 
a) Kaç laktoz molekülü sentezlenir?
 
b) Toplam kaç su açığa çıkar?
 
c) Açığa çıka su ile protein molekülü sindirilirse, kaç amino asit açığa çıkar?
 
 
 
***Çözümü:
 
a)
 
→Öncelikle laktoz ve glikojen moleküllerinin sentezlenme denklemleri yazılır.
 
 
 
→Denkleme göre bir glikoz ve bir galaktoz molekülü kullanılarak, 1 laktoz sentezlenir.
 
 
 
200 glikoz ve 200 galaktoz molekülü kullanılarak, 200 laktoz sentezlenir.
 
 
 
 
b)
 
→Elimizde 400 glikoz vardı.
→Bu glikozların 200 tanesi laktoz sentezinde kullanıldı.
 
 
400 glikoz  -  200 glikoz  = 200 glikoz
 
                                                                      kaldı.
 
 
→Denkleme göre; n sayıda glikoz kullanılarak glikojen sentezlendiğinde, (n-1) sayıda su açığa çıkar.
 
 
 
200 glikoz kullanılarak glikojen sentezlendiğinde, 199 su açığa çıkar.
 
 
Laktoz sentezinde: 200 ve glikojen sentezinde: 199 su olmak üzere;
 
Toplam:   200 su  199 su  399 su
 
                                                                       açığa çıkar.
 
 
 
c)
 
→Öncelikle protein molekülünün sindirim denklemi yazılır.
 
 
→Denkleme göre; bir protein molekülü, (n-1) sayıda su kullanılılarak sindirildiğinde; n sayıda amino asit ortaya çıkar.
  
 
 
399 su kullanılarak protein molekülü sindirildiğinde, 400 amino asit ortaya çıkar.
 
 
 
**Örnek 10: Bir hücrede 100 glikoz molekülü bulunmaktadır.
                      Hücre önce 40 glikoz kullanarak selüloz sentezliyor.
                      Daha sonra geri kalan glikozları kullanarak maltoz sentezliyor.
 
                      Toplam kaç su açığa çıkar?
 
 
 
***Çözümü:
  
→Öncelikle selüloz ve maltoz moleküllerinin sentezlenme denklemleri yazılır.
 
 
 →Denkleme göre; n sayıda glikoz kullanılarak selüloz sentezlendiğinde, (n-1) sayıda su açığa çıkar.
 
 
40 glikoz kullanılarak selüloz sentezlendiğinde, 39 su açığa çıkar.
 
 
→Elimizde 100 glikoz vardı.
→Bu glikozların 40 tanesi selüloz sentezinde kullanıldı.
 
Elimizde:    100 glikoz 40 glikoz  60 glikoz
 
                                                                                              kaldı.
 
 
→Denkleme göre; 2 glikoz kullanılarak maltoz sentezlendiğinde, 1 su açığa çıkar.
 
 
 
60 glikoz kullanılarak maltoz sentezlendiğinde, 30 su molekülü açığa çıkar.
 
 
Selüloz sentezinde: 39 ve maltoz sentezinde: 30 olmak üzere;
 
Toplam: 39 su  30 su  69  su
 
                                                                  açığa çıkar.
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats