ANA SAYFA


TEMEL BİLEŞENLER HESAPLAMA SORULARI 1
 
 
 
 
*Temel bileşenler hesaplama soruları:
 
 
**Örnek 1: Bir hücre 30 glikoz molekülü kullanarak maltoz sentezleniyor.
 
 
a) Kaç maltoz molekülü sentezler?
 
b) Kaç molekül su açığa çıkar?
 
c) Kaç glikozit bağı kurulur?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
→Öncelikle maltoz sentezi denklemi yazılır.
 
 
→Denkleme göre; bir maltoz sentezlenebilmesi için 2 glikoz kullanılır.
→Başka bir değişle; kullanılan glikoz moleküllerinin yarısı kadar maltoz sentezlenir.
 
 
30 glikoz molekülü kullanılarak, 15 maltoz sentezlenir.
 
 
 
b)
 
Denkleme göre; 15 su açığa çıkar.
 
 
 
c)
 
Glikozit bağı sayısı = Açığa çıkan su sayısı
 
                                                                                          olduğundan;
 
                                                                                                                    15 glikozit bağı kurulur.
 

 
 
**Örnek 2: Bir hücrede 60 früktoz ve 120 glikoz  molekülü bulunmaktadır.
                    Hücre bu moleküllerin hepsini kullanarak disakkarit sentezliyor.
 
 
a) Toplam kaç disakkarit sentezlenir?
 
b) Açığa çıkan su ile nişasta molekülü sindirilirse, kaç glikoz açığa çıkar.
 
 
 
***Çözümü:
 
a)
 
→Öncelikle sakkaroz (sükroz) ve maltoz disakkaritlerinin sentezlenme denklemleri yazılır.
 
 
→Elimizdeki früktoz miktarı glikozdan az olduğundan; öncelikle sakkaroz molekülün sentezlenme denklemi
kulanılarak hesaplama yapılır.
 
→Denkleme göre; bir glikoz ve bir früktoz kullanılarak bir sakkaroz sentezlenir.
→Başka bir değişle; kullanılan monosakkarit moleküllerinin yarısı kadar disakkarit sentezlenir.
 
 
60 früktoz ve 60 glikoz kullanılarak, 60 sakkaroz sentezlenir.
 
 
→Elimizde 120 glikoz molekülü vardı.
→Bu glikoz moleküllerinin 60 tanesi, sakkaroz sentezinde kullanıldığından;
 
 elimizde:          120 glikoz  - 60 glikoz = 60 glikoz
 
                                                                                              kaldı.
 
→Denkleme göre; 2 glikoz kullanılarak 1 maltoz sentezlenir.
 
 
60 glikoz kullanılarak, 30 maltoz sentezlenir.
 
 
60 Sakkaroz ve 30 Maltoz  olmak üzere toplam: 90 disakkarit molekülü sentezlenir.
 


 
b)
 
→Öncelikle nişastanın sindirim denklemini yazılır.
 
 
Sakkaroz sentezinde: 60 ve maltoz sentezinde: 30 olmak üzere, toplamda: 90 su molekülü açığa çıkmıştır.
 
→Denkleme göre; (n-1) sayıda su molekülü kullanılarak nişasta molekülü sindirildiğinde, n sayıda glikoz açığa çıkar.
 
 
90 su kullanılarak nişasta sindirildiğinde, 91 glikoz açığa çıkar.
 
 
 
**Örnek 3: Bir hücrede  400 glikoz bulunmaktadır.
                 Hücre bu glikozların 200 tanesini kullanarak maltoz sentezliyor.
                 Geri kalan glikozları kullanarak nişasta sentezliyor.
 
 
a) Toplam kaç su açığa çıkar?
 
b) Toplam kaç glikozit bağı kurulur?
 
c) Üretilen toplam maltoz mu yoksa, nişasta daha ağır olur?
  
 
 
***Çözümü:
 
a)
 
Öncelikle maltoz ve nişastanın sentezlenme denklemleri yazılır.
 
 
 
→Denkleme göre; 2 glikoz kullanılarak 1 maltoz sentezlenir.
 
 
 
200 glikoz kullanılarak, 100 maltoz sentezlenir ve 100 su açığa çıkar.
 
→Elimizde 400 glikoz molekülü vardı.
→Bu glikozların 200 tanesi maltoz sentezinde kullanıldığından;
 
elimizde:              400 glikoz – 200 glikoz =  200 glikoz
     
                                                                                                     kaldı.
 
 
→Denkleme göre; n sayıda glikoz kullanılarak nişasta sentezlendiğinde, (n-1) sayıda su açığa çıkar.
 
 
200 glikoz kullanılarak nişasta sentezlendiğinde, 199 su açığa çıkar.
 
Maltoz sentezinde: 100 ve nişasta sentezinde: 199 su olmak üzere
 
toplam:     100 su + 199 su = 299 su
 
                                                                      açığa çıkar.
 
 
 
b)
 
Glikozit bağı sayısı = Açığa çıkan su sayısı
 
                                                                                          olduğundan;
 
                                                                                                                    299 glikozit bağı kurulur.
 
 
c)
 
→Maltoz ve nişasta sentezinde eşit sayıda glikoz kullanılmıştır. (200 glikoz)
 
 
 
 
Maltoz sentezinde, nişasta sentezinden daha az sayıda su açığa çıktığından;
    toplam maltoz, nişastadan daha ağırdır.
 
 
 
  ###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats