ANA SAYFA


TEMEL BİLEŞENLER HESAPLAMA SORULARI 2
 
 
 
 
*Temel bileşenler hesaplama soruları:
 
  
**Örnek 4: Bir hücre amino asitleri kullanarak; 200 dipeptid ve 200 tripeptid sentezliyor.
 
a) Toplam kaç amino asit kullanmıştır?
 
b) Toplam kaç su açığa çıkmıştır?
 
 
 
***Çözümü:
 
a)
 
→Öncelikle dipeptid ve tripeptid moleküllerinin sentezlenme denklemleri yazılır.
 
 
 
→Denkleme göre; 2 amino asit kullanılarak, 1 dipeptid sentezlenir.
→Başka bir değişle; kullanılan amino asit sayısının yarısı kadar dipeptid sentezlenir.
 
 
 
 
200 dipeptid molekülünün sentezlenebilmesi için, 400 amino asit kullanılır.
 
 
→Denkleme göre; 3 amino asit kullanılarak, 1 tripeptid sentezlenir.
→Başka bir değişle; kullanılan amino asit sayısının üçte biri kadar tripeptid sentezlenir.
 
 
 
 
200 tipeptid molekülünün sentezlenebilmesi için 600 amino asit kullanılır.
 
 
Dipeptid sentezinde: 400 ve tripeptid sentezinde: 600 amino asit olmak üzere;
 
    Toplam:    400 amino asit  600 amino asit = 1000 Amino asit
 
                                                                                                                            kullanılmıştır.
 
b)
 
 
Dipeptid sentezinde: 200 ve tripeptid sentezinde: 400 su olmak üzere;
 
    Toplam:    200 su 400 su = 600 su
 
                                                                               açığa çıkmıştır.
 


 
**Örnek 5:  Bir hücre 100 dipeptid ve 200 tripeptid moleküllerini kullanarak bir polipeptid sentezliyor.
                     Kaç su açığa çıkar?
  
 
 
***Çözümü:
 
→Öncelikle dipeptid ve tripeptid moleküllerinden, polipeptid sentezlenme denklemleri yazılır.
 
 
 
→Denkleme göre; n sayıda dipeptid kullanılarak polipeptid sentezlendiğinde, (n-1) sayıda su açığa çıkar.
 
 
100 dipeptid kullanılarak yapılan polipeptid sentezinde, 99 su açığa çıkar.
 
 
 
→Denkleme göre; n sayıda tripeptid kullanılarak polipeptid sentezlendiğinde, (n-1) sayıda su açığa çıkar.
 
 
200 tripeptid kullanılarak yapılan polipeptid sentezinde, 199 su açığa çıkar.
 
 
→Böylece 100 dipeptid ve 200 tripeptid molekülleri kullanılarak, 2 farklı polipeptid molekülü sentezlendi.
 
→Bu 2 farklı polipeptid molekülleri, bir peptid bağıyla bağlanarak, bir protein molekülüne dönüştürülür.
 
 
→Bu olay sonucunda 1 su açığa çıkar. (peptid bağı sayısı = su sayısı)
 
 
Dipeptidlerden polipeptid sentezinde: 99
Tripeptidlerden polipeptid sentezinde: 199     ve
Polipeptilerden polipeptid sentezinde: 1 su
 
                                                                                      olmak üzere;
 
Toplam:    99 su  199 su  1 su  = 299 su
 
                                                                                      açığa  çıkar.
 
 
 
 
**Örnek 6: Bir hücre 40 amino asit kullanarak halkasal bir protein sentezliyor.
                    Kaç su açığa çıkar?
 
 
 
***Çözümü:
 
→Öncelikle amino asitlerden protein sentezlenme denklemi yazılır.
 
 
→Denkleme göre; n sayıda amino asit kullanılarak protein sentezlendiğinde, (n-1) sayıda su açığa çıkar.
→Başka bir değişle; kullanılan amino asit sayısının, bir eksiği kadar su açığa çıkar.
 
 
 
40 amino asit kullanılarak protein sentezlendiğinde, 39 su açığa çıkar.
 
→Böylede doğrusal bir protein molekülü sentezlenmiş olur.
→Soruda bizden halkasal bir protein sentezlenmesi isteniyor.
 
Doğrusal bir proteini halkasal bir proteine çevirmek için, bir peptid bağı kurulur.
 
 
→Bu olay sonucunda, 1 su açığa çıkar.
 
 
Doğrusal protein sentezinde: 39 su açığa çıkmıştı.
→Doğrusal proteini halkasal proteine döşümü için de 1 su açığa çıktı.
 
   Toplam:   39 su  1 su  = 40 su
 
                                                                    açığa çıkar.
 
 
 
 
 
 
 
 ###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats