ANA SAYFA


KARBONHİDRATLAR
 
 
 
***Karbonhidratlar:
 
→Yapılarında CH, O atomlarını bulundururlar.
 
Karbohidratlar; monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç gruba ayrılır.
 
 

 


►Monosakkaritler:

Tek bir şeker molekülünden oluşmuşlardır.

Genel formülleri CnH2nOn şeklindedir.

Sindirime uğramazlar.

Hücre zarından geçebilirler.

Suda çözünürler.

Yapılarında; en az 3, en fazla 8 karbon atomu bulunur. 

Canlılar için en önemli olanları; 3,5 ve 6 karbon atomu taşıyanlarıdır.


►►Triozlar: 

→Yapılarında 3 karbon atomu bulunur.

→Genel formülleri C3H6O3 şeklindedir.

Gliseraldehit 
(PGAL) örnek olarak verilebilir.

Gliseraldehit fotosentez ve solunum tepkimelerinde kullanılır.


→Bu molekül aynı zamanda organik bileşiklerin birbirine dönüşümünde görev alır. ►►Pentozlar:

→Yapılarında 5 karbon atomu bulunur.

→Pentozlar; riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki gruba ayrılır.

►►►Riboz:

RNA, ATP, NAD , NADP ve FAD moleküllerinin yapısında bulunur.


►►►Deoksiriboz:

DNA molekülünün yapısında bulunur.


►►Heksozlar:

Yapılarında 6 karbon atomu bulunur. 

→Genel formülleri C6H12O6 dır.

→Hekzoslar; glikoz, früktoz ve galaktoz olmak üzere 3 gruba ayrılır.

►►►Glikoz:

Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar tarafından sentezlenir.

Meyvelerde ve kanda bol miktarda bulunur.

→Bu molekül bütün canlılar tarafından solunum (ATP üretimi) reaksiyonlarında kullanılır.


►►►Früktoz:

Bitkiler tarafından üretilir.

Meyvelerde bol miktarda bulunur.


►►►Galaktoz:

Memeli hayvanlar tarafından üretilir.

Sütte bulunur.

Not: 

→Bütün hekzoslar aynı atomlardan oluşmasına karşın, atomların dizilişleri farklı olduğundan;
    
farklı kimyasal özelliklere sahiptir.

→Glikoz, früktoz ve galaktoz, hücre zarından direkt geçtiğinden hayvan hücrelerinde bulunabilir.

Hücre zarından geçiş hızları: Galaktoz > Glikoz > Früktoz
 


 

►Disakkaritler:

İki monosakkarit molekülünün birleşmesinden oluşur.

Yapılarında glikozit bağı bulunur.

Sindirilmeden hücre zarından geçemezler.

Suda çözünürler.

Disakkaritler; maltoz, sakkaroz, ve laktoz olmak üzere 3 gruba ayrılır.
►►Maltoz:

İki glikoz molekülünün birleşmesinden oluşmuştur.
Bitkiler tarafından sentezlenir.

Arpa şekeri olarak bilinir.►►Sükroz (sakkaroz):

Bir glikoz ve bir früktoz molekülünün birleşmesinden oluşmuştur.

Bitkiler tarafından sentezlenir.

Çay şekeri olarak bilinir.►►Laktoz:

Bir glikoz ve bir galaktoz molekülünün birleşmesinden oluşmuştur.Memeli hayvanlar tarafından sentezlenir.

Süt şekeri olarak bilinir.


Not:

→Maltoz ve sükroz, hayvan hücrelerinde bulunmaz.

→Maltoz ve sükroz, otçul ve hem otçul-hem etçil  beslenen hayvanların bağırsaklarında bulunur.

 
 
 
 

 
 ###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats