ANA SAYFA


DNA VE RNA
 
 
 
*DNA (deoksiribonükleik asit):
 
 
 
 
 

DNA’nın özellikleri:
 
Adenin karşısında Timin, Guanin karşısında Sitozin nükleotidi bulunur.
 
 
 
Adenin sayısı = Timin sayısı
 
Guanin sayısı = Sitozin sayısı
 
 
 
Adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağı bulunur.
Guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağı bulunur.
 
Adenin + Guanin = Sitozin + Timin  (pürin toplamı = primidin toplamı)
 
  


 
DNA’nın görevleri:
 
→Hücreyi yönetir.
→Kalıtsal karakterleri taşır.
→Kalıtsal karakterlerin yavru bireylere aktarılmasını sağlar.
→Protein sentezi için şifre verir.
RNA’ ları sentezler.
→Hücre bölünmesini kontrol eder.
 
 
 
Kalıtsal kavramların küçükten-büyüğe doğru sıralaması:         
 
Baz < Nükleozit Nükleotid < KOD Gen DNA Kromozom
 
 
Not:
 
DNA ve histon proteinlerinin oluşturduğu yapı birimine nükleozom denir.
Çok sayıda nükleozom birimlerinin bir araya gelmesi sonucunda, kromozom yapısı oluşur.
 
 
 
*RNA (ribonükleik asit):
 
 
 
 
 
RNA; mesajcı, taşıyıcı ve ribozomal RNA olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
 


**Mesajcı RNA (mRNA):  
 
→Protein sentezi için gerekli olan DNA şifresini alır ve ribozoma götürür.
→Hücredeki RNA' ların %5' ini oluşturur.
 
→mRNA düz zincir şeklinde olup, hidrojen bağı taşımaz.
 

 

**Taşıyıcı RNA (tRNA):
 
→Protein sentezi için gerekli olan amino asitleri alır ve ribozoma götürür.
→Hücredeki RNA' ların %15' ini oluşturur.
 
→tRNA yonca şeklinde katlanmış olup, hidrojen bağı taşır.
 
 
 
 
 

**Ribozomal RNA (rRNA):
 
Ribozom organelinin yapısına katılır.
→Hücredeki RNA' ların %80' ini oluşturur.
 
→rRNA çok sayıda katlanmalar yapmış olup, hidrojen bağı taşır.
 
  
Not:
 
→Tüm RNA’ lar RNA polimeraz enzimi kontrolünde DNA üzerinden sentezlenir.
 
→Tüm RNA’ lar tekrar tekrar kullanılabilir.
 
 
 
 
 

enlightenedKapsüllü ve kapsülsüz bakterilerle yapılan fare deneyleri
 
 
 
  
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats