ANA SAYFA


DNA İLE İLGİLİ HESAPLAMA SORULARI 1
 
 
 
 
 
Örnek 1: Bir DNA molekülünde 3000 nükleotid bulunmaktadır.
DNA’ daki adenin sayısı: 400 ise;
 
a) Sitozin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
 
 
 
Çözümü:
 
 
a)
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler
yerlerine yazılır.
 
 
 
 
→  A = T = 400
Her bir zincirde 1500 nükleotid bulunur.
 
1500 nükleotidten, timin sayısını çıkardığımızda;
 
sitozin sayısı bulunur.
 
     1500 – 400 = 1100 Sitozin
 
 
 
b)
 
Adenin ile Timin arasında: 2, Guanin ile Sitozin
 
arasında: 3 hidrojen bağı bulunur.
 
 


 
 
Örnek 2: Bir DNA molekülünde 6800 hidrojen bağı vardır.
DNA' daki
sitozin  sayısı: 1200 ise
 
 
a) Adenin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam deoksiriboz şeker sayısı kaçtır?
 
 
 
Çözümü:
 
 
a)
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler
yerlerine yazılır.

 
 
 
Guanin ile sitozin arasında: 3 hidrojen bağı bulunur.
 
 
 
Toplam hidrojen bağından, 3600’ ü çıkardığımızda;
    adenin ve timin arasındaki toplam hidrojen bağı
 
sayısını: 3200 buluruz.
 
Adenin ile timin arasında: 2 hidrojen bağı bulunduğundan;
 
 
 
b)
 
Nükleotid sayılarını, DNA molekülü üzerinde yazdığımızda;
toplam nükleotid sayısını: 5600 buluruz.
 
 
Nükleotit sayısı = Deoksiriboz şeker sayısı = 5600
 


 
Örnek 3: Bir DNA molekülünde 4300 hidrojen bağı vardır.
DNA' daki t
imin sayısı: 800 ise;
 
 
a) Sitozin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam fosfat sayısı kaçtır?
 
 
 
Çözümü:
 
 
a)
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler
yerlerine yazılır.
 
 
 
 
 
Adenin ile timin arasında: 2 hidrojen bağı bulunduğundan;
 
 
 
 
Toplam hidrojen bağından, 1600’ ü çıkardığımızda; 
    guanin ile sitozin arasındaki toplam hidrojen bağı
sayısını: 2700 buluruz.
 
Guanin ile Sitozin arasında: 3 hidrojen bağı bulunduğundan;
 
  
 
b)
 
Nükleotid sayılarını, DNA molekülü üzerinde yazıldığımızda;
toplam nükleotid sayısını: 3400 buluruz.
 
 
Nükleotit sayısı = Fosfat sayısı = 3400
 
 
 
 
 
 
Örnek 4: Bir DNA molekülün birinci zincirinde, adenin sayısı: 400,
guanin sayısı: 600’ dür.

DNA molekülünün ikinci zincirinde ise adenin sayısı: 500,
guanin sayısı: 100’ dür. 

Buna göre:
 
 
a) Toplam sitozin kaçtır?
 
b) Toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
 
 
 
Çözümü:
 
 
a)
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler yerlerine yazılır.
 
DNA molekülünün birinci ve ikinci zincirindeki nükleotidler
ayrı ayrı verildiğinden; 
her bir DNA zincirinin nükleotidleri
ayrı ayrı gösterilir.

 
 
 
Daha sonra, karşılıklı nükleotidler arasındaki eşitlikler
yerlerine yazılır.

 
 
Birinci ve ikinci DNA zincirlerindeki sitozin
toplamı: 100 + 600 = 700
 
 
 
b)
 
Toplam hidrojen bağ sayısını bulmak için, öncelikle
DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı yazılır.
 
 
 
 
 
Adenin ile timin arasında: 2 hidrojen bağı bulunur.
 
Guanin ile sitozin arasında: 3 hidrojen bağı bulunur.
 
 
 


web stats