ANA SAYFA


DNA İLE İLGİLİ HESAPLAMA SORULARI 3
 
 
 
*DNA ile ilgili hesaplama soruları:
 
 
**Örnek 9: Bir hücrede 400 nükleotid bulunmaktadır. Hücre bu nükleotidleri kullanarak;
 
 
a) RNA sentezlerse kaç su açığa çıkar?
 
b) DNA molekülü (çift zincirli) sentezlerse kaç su açığa çıkar?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
→Öncelikle nükleotidlerden RNA sentezleme denklemi yazılır.
 
       n(Nükleotid) ------------> RNA + (n-1)H2O
 
 
→Denkleme göre; n sayıda nükleotid kullanılarak RNA sentezlendiğinde, (n-1) su açığa çıkar.
 
 
400 nükleotid kullanılarak RNA sentezlendiğinde, 399 su açığa çıkar.
 
 
 
b)
 
→Öncelikle nükleotidlerden DNA sentezleme denklemi yazılır.
 
     n(Nükleotid) -----------> DNA + (n-2) H2O    (çift zincirli DNA)
 
 
→Denkleme göre; n sayıda nükleotid kullanılarak DNA sentezlendiğinde, (n-2) su açığa çıkar.
 
 
400 nükleotid kullanılarak DNA sentezlendiğinde, 398 su açığa çıkar.
 


 
  
 
**Örnek 10: Bir hücrede normal azotlu bir DNA molekülü ( )  bulunmaktadır.
                   Bu DNA molekülü, öncelikle ağır azotlu ( ) bir ortamda kendini bir kez eşliyor.
                   Daha sonra DNA molekülü, hafif azotlu  ( ) ortama alınarak kendini bir kez daha eşliyor.
 
                   Oluşan eşlemeler sonunda;
 
 
 
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
→Öncelikle DNA molekülünün iki ipliği birbirinden ayrılır.
 
→Daha sonra her bir iplik, ağır azotlu ortamda kendi eşleniğini oluşturur.
 
 
 
→Böylece; birinci eşleme sonunda iki melez DNA molekülü oluşur.
 
→Daha sonra; birinci eşleme sonucunda oluşan iki melez DNA molekülü, hafif azotlu ortama alınır.
 
 
İkinci ortamda, öncelikle DNA moleküllerinin iki ipliği birbirinden ayrılır.
 
→Daha sonra her bir iplik, hafif azotlu ortamda kendi eşleniğini oluşturur.
 
 
 
 
→Böylece ikinci eşleme sonunda; 2 melez ve 2 hafif DNA molekülü oluşur.
  
                                   
 
 
 
b)
 
 
 
c)
 
Normal azotlu ve ağır azotlu nükleotidlerin oranları hesaplanırken, toplam DNA ipliklerinin sayıları oranlanır.
 
→Elimizde iki melez ve iki normal azotlu DNA vardı.
 
 
 
 
→Bu DNA moleküllerinde, 6 hafif azotlu ve 2 ağır azotlu DNA iplikleri bulunur.
 
 
 
**Örnek 11: Bir hücrede ağır azotlu bir DNA molekülü () bulunmaktadır.
                   Bu DNA moleküllü, öncelikle hafif azotlu  (  )  bir ortamda; kendini 3 kez eşliyor.
                   Daha sonra DNA molekülü ağır azotlu ( ) ortama alınarak 3 kez daha kendini eşliyor.
 
                  
 
 
***Çözümü:
  
→Soruda 6 DNA eşlemesi istendiğinden, sorunun pratik yoldan çözümü daha uygundur.
 
Öncelikle DNA molekülün, hafif azot ortamındaki 3 eşlemesi yapılır.
 
 
→Birinci ortamda 3 DNA eşlemesi sonucunda: 8 DNA bulunur.
 
 
Başlangıç DNA’ sının, her iki ipliği de ağır azotlu olduğundan; hafif azot ortamında 2 melez DNA molekülü oluşur.
 
→Geri kalan 6 DNA molekülü, ortam gibi normal azotlu olur.
 
 
 
→Daha sonra birinci eşleme sonunda oluşan; 8 DNA molekülü, ağır azotlu ( ) ortama alınır.
 
DNA molekülleri, ağır azot ortamında kendilerini 3 kez daha eşlediğinde; ortamda toplam: 64 DNA bulunur.
 
 
 
→İkinci ortama alınan DNA moleküllerinin, 2 tanesi melez ve 6 tanesi hafif azotluydu.
 
→Bu DNA moleküllerinde toplam: 14 DNA ipliği normal azotludur. (ortamdan farklı)
 
 
 
Ağır azot ortamında eşleme yapıldığından; 14 melez DNA molekülü oluşur.
 
→Geri kalan 50 DNA molekülü, ortam gibi ağır azotlu olur.
 
 
 
 
 
 
  
 
 ###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats