ANA SAYFA


DNA İLE İLGİLİ HESAPLAMA SORULARI 2
 
 
 
 
*DNA ile ilgili hesaplama soruları:
 
 
 
**Örnek 5:  Bir DNA molekülünde toplam: 8000 nükleotid vardır.
                 
                        
 
 
***Çözümü:
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler yerlerine yazılır.
 
   
 
 
 
Bu değerleri, DNA molekülü üzerine yazdığımızda; DNA’ nın bir zincirinde toplam: 5X nükleotid olduğunu görürüz.
 
Eşitlikleri yerine yazdığımızda X = 800 buluruz.
 
  
 
 
Sitozin sayısı: 4X olduğundan;
 
                                                            4 x 800 = 3200 sitozin
 


 
**Örnek 6: Bir DNA molekülünde toplam: 1000 nükleotid vardır.
                     DNA' nın kendini 3 kez eşleyebilmesi için, ortamdan kaç nükleotid alması gerekir?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
                                       formülünü kullandığımızda;
 
     eşleme sonunda ortamda bulunur.
 
 
Başlangıçta elimizde; 1 DNA molekülü vardı.
 
→DNA eşlemesi ile 7 yeni DNA molekülü ürettik.
 
→Her bir DNA molekülünde 1000 nükleotid bulunduğuna göre;
 
                                     7 x 1000 =  7000
 
                                                                    nükleotidin ortamdan alınması gerekir.
 
 
 
  
**Örnek 7: Bir DNA molekülünde 3600 nükleotid vardır. DNA’ daki toplam hidrojen bağı sayısı: 4800 ise;
 
 
a) Sitozin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam ikili hidrojen bağı sayısı kaçtır?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
→Öncelikle DNA molekülü çizilir ve verilen değerler yerlerine yazılır.
 
 
 
Timine: x ve sitozine: y değerleri verilir.
 
   x  +  y  =  1800  olur.
 
 
Adenin ile timin arasında ikili, guanin ile sitozin arasında üçlü hidrojen bağı bulunduğundan;
 
     2x + 3y  =  4800    olur.
                     
 
→Daha sonra iki denklem alt alta yazılır.
 
 
 
 
→Birinci denklemde eşitliğin iki tarafı (-2) ile çarpılır.
 
 
 
→Daha sonra denklem çözülerek, x ve y değerleri hesaplanır.
 
                                            bulunur.
 
 
Sitozin = y olduğundan; sitozin sayısı: 1200   bulunur.
 
 
 
 
 
b)
 
Adenin ve timin arasında ikili hidrojen bağı bulunur.
 
→Bu nedenle ikili hidrojen bağı sayısı; adenin ya da timin sayısına eşittir.
 
→Adenin ve timin sayısı: x değerine eşittir.
 
→Az önce y değeri: 1200 bulunmuştu.
 
 
→Denklemde y değeri yerine yazılarak, x değeri hesaplanır.
 
                                 bulunur.
 
 
 
İkili hidrojen bağı sayısı = 600
 
 
 
 
**Örnek 8: Bir hücrede 100 baz, 100 şeker ve 100 fosfat vardır. Hücre bu molekülleri kullanarak;
 
 
a) Nükleotid sentezlerse kaç su açığa çıkar?
 
b) Tek zincirli DNA sentezlerse kaç su açığa çıkar?
 
c) Çift zincirli DNA sentezlerde kaç su açığa çıkar?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
→Öncelikle baz, şeker ve fosfattan nükleotid sentezleme denklemi yazılır.
 
     Baz  +  Şeker  + Fosfat  -------------> Nükleotid + 2 H2O
 
 
Denkleme göre; bir baz, bir şeker ve bir fosfat kullanılarak nükleotid sentezlendiğinde; 2 su açığa çıkar.
 
 
 
→100 baz, 100 şeker ve 100 fosfat kullanılarak nükleotid sentezlendiğinde; 200 su açığa çıkar.
 
 
 
b)
 
→Öncelikle baz, şeker ve fosfattan tek zincirli DNA sentezleme denklemi yazılır.
 
    n(Baz + Şeker + Fosfat)  -----------> DNA + (3n-1)H2O  (tek zincirli DNA)
 
 
→Denkleme göre; n sayıda baz, şeker ve fosfat kullanılarak DNA sentezlendiğinde; (3n -1) su açığa çıkar.
 
 
→100 baz, 100 şeker ve 100 fosfat kullanılarak tek zincirli DNA sentezlendiğinde, 299 su açığa çıkar.
 
 
 
c)
 
→Öncelikle baz, şeker ve fosfattan çift zincirli DNA sentezleme denklemi yazılır.
 
         n(Baz + Şeker + Fosfat)  -----------> DNA + (3n-2)H2O   (çift zincirli DNA)
 
 
→Denkleme göre; n sayıda baz, şeker ve fosfat kullanılarak DNA sentezlendiğinde; (3n -2) su açığa çıkar.
 
 
 
→100 baz, 100 şeker ve 100 fosfat kullanılarak DNA sentezlendiğinde; 298 su açığa çıkar.
 
 
 
 
 
  
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats