ANA SAYFA


DNA' NIN KENDİSİNİ EŞLEMESİ
 
 
 
 
**DNA’ nın kendisini eşlemesi (replikasyon):

→Hücre bölünmesinden önce, DNA kendini eşleyerek iki katına çıkar.
→Bu olaya replikasyon denir.
 
 

 
→Öncelikle DNA helikaz enziminin etkisiyle, iki zincir arasındaki hidrojen bağları kopar ve iki zincir birbirinden ayrılır.
 


 
→Her bir zincirin karşısına eşleniği olan nükleotidler hidrojen bağıyla bağlanarak sıralanır.
  DNA polimeraz enziminin etkisiyle, nükleotidler arasında fosfodiester bağı kurulur ve yeni DNA iplikleri sentezlenir.
 


→Böylece  DNA molekülü  iki katına çıkmış olur.
 
→DNA' nın başlangıç iplikleri korunarak yapılan bu eşlemeye; DNA’ nın yarı korunumlu eşlemesi denir.
 
 
 →      2n = DNA sayısı       

              n: Eşleme sayısı
 


  
***DNA' nın ağır azot ortamında eşlenmesi:
 
 
DNA molekülündeki nükleotidler doğal koşullarda, hafif azot atomları (  )  taşır.
 
Bilim adamları, DNA molekülünün kendini eşleme mekanizmasını öğrenmek için;  ağır azotlu (   ) 
    nükleotidlerin bulunduğu bir ortamda, DNA eşlenmesinin gerçekleşmesini sağladılar.
 
 
1. Eşleme ortamı (   ) : 
 
 
Öncelikle DNA' nın iki ipliği birbirinden ayrılır.
 
 
 
 
→Daha sonra her bir DNA ipliği, ortamdaki ağır azotlu nükleotidleri kullanarak eşleniğini oluşturur.
 
 
→Böylece birinci eşlemenin sonunda iki melez DNA molekülü oluşur.
 
 
 
2. Eşleme ortamı (   ) : 
 
 
→Öncelikle birinci eşleme sonunda oluşan, melez DNA moleküllerinin iplikleri birbirinden ayrılır.
 
 

 
 
 →Daha sonra her bir DNA ipliği, ortamdaki ağır azotlu nükleotidleri kullanarak eşleniğini oluşturur.
 
 
 
 
→Böylece ikinci eşlemenin sonunda; iki melez ve iki ağır azotlu DNA molekülü olmak üzere, 4 DNA oluşur.
 
                                   (%50 melez ve %50 ağır DNA)
 
 
 
Not:
 
Normal, melez ve ağır azotlu DNA moleküllerinin bulunduğu bir deney tüpü santrifüj edilirse;
    DNA molekülleri özkütlelerine bağlı olarak olarak, deney tüpünün farklı yerlerinde sıralanırlar.
 
 

 
 
 
*DNA molekülüne etki eden enzimler:
 
**DNA ligaz: DNA molekülüne yeni genlerin eklenmesini sağlar. (DNA' yı onarır)
 
**DNA giraz (topoizomeraz II): DNA molekülünün katlanmasını sağlar.
 
**DNA helikaz:  DNA zincirleri arasındaki hidrojen bağlarını koparır.
 
**DNAaz:  DNA’ yı sindirir.
 
**DNA polimeraz: DNA' nın kendisini eşlenmesini sağlar.
 
**Restriksiyon endonukleaz: DNA’ ki genleri keser.
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats