ANA SAYFA


CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
 *Canlıların sınıflandırılması: 

→Günümüze kadar canlılar; yapay ve doğal sınıflandırma olmak üzere iki farklı şekilde sınıflandırılmışlardır.**Yapay sınıflandırma (ampirik):

Aristo tarafından ileri sürülmüştür.

→Aristo canlıları; bitkiler ve hayvanlar olmak üzere 2 gruba ayırmıştır.

→Hayvanları da kendi aralarında; suda, karada ve havada yaşayanlar olmak üzere 3 gruba ayırmıştır.


→Aristodan sonra Theophrastus, bitkileri; ot, çalı ve ağaç olmak üzere 3 gruba ayırmıştır.
Yapay sınıflandırma, canlıların;

 →Dış görünüşlerine (morfolojik)

 →Yaşama ortamlarına

→Analog organlarına


                                      bakılarak yapılmıştır.Analog organlar:

→Kökenleri farklı olmasına karşın, yaptığı görevler aynı olduğunda; benzer şekil almış olan organlardır.


Örnek:

→Kuş kanadı ile sinek kanadı (kuş kanadı mezoderm, sinek kanadı ise ektoderm kökenlidir)

→İnsan ayağı ile karınca ayağı→Yapay sınıflandırma, bilimsel olmadığından günümüzde geçerli değildir.
**Doğal sınıflandırma (filogenetik):

→Canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerine göre yapılır.

Bilimsel bir sınıflandırma olduğundan, günümüzde geçerli olan sınıflandırmadır.


→Bu sınıflandırma ilk olarak John Ray tarafından yapılmıştır.


Doğal sınıflandırma, canlıların;


→Hücre yapısı benzerliği

→DNA benzerliği

→Protein benzerliği

→Enzim benzerliği

→Fizyolojik ve anatomik benzerlikler       

→Embriyolojik gelişim benzerliği

→Simetri benzerliği (omurgasızlarda ışınsal ve bilateral, omurgalılarda ise bilateral simetri görülür)

→Boşaltım atıkları benzerliği

→Evrim basamakları benzerliği

→Homolog organ benzerliğine

                                                        bakılarak yapılmıştır.Homolog organlar:

Kökenleri aynı olmasına karşın, yaptıkları görevler farklı olduğunda; farklı şekil almış alan organlardır.


Örnek:

→İnsanın kolları ile kedinin ön ayakları

→Balina ön yüzgeci ile kuş kanadıNot: 

Homolog organların görevleri aynı olduğunda, şekilleri de benzer olur.


Örnek:

→Kelebek kanadı ile sinek kanadı

→Yarasa kanadı ile kuş kanadı

→Kedinin ön ayakları ile köpeğin ön ayakları


*Sınıflandırma Birimleri: Alemden türe doğru gidildikçe;

→Birey sayısı azalır.

→Akrabalık artar.

→Çeşitlilik azalır.

→Ortak özellikler artar.

→Homolog organ benzerliği artar.Not:

Örnek olarak iki canlının takımı aynı olsun;

→Bu iki canlının, sınıflandırma birimlerdeki üst kısım kesinlikle aynıdır. 
(Sınıf-Şube-Alem) 

→Ama alt kısım için kesin bir şey
söylenemez.→Bir canlının embriyolojik gelişimi sırasında; ilk önce alem, en son tür özellikleri ortaya çıkar.
enlightenedCanlıların adlandırılması

enlightenedVirüsler

enlightenedCanlı alemleri 
 
 
###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats