ANA SAYFA

GELİŞMİŞ KOLONİLER
 

 
 
 
c. Gelişmiş koloniler:Çok sayıda hücreden oluşmalarına karşın,
doku oluşturmazlar.


Bu nedenle, çok hücreli olarak kabul edilmezler.


Örnek: 
Pandorina, Eudorina, Volvox kolonisi...
 
 
 
Pandorina: 8-16-32 hücreden oluşabilen bir kolonidir.
 
Hücreler, jelatin bir kılıf ile bir arada tutulurlar.
 
 
 
Hücrelerde; hücre çeperi, bir çift kamçı, kloroplast ve
kontraktil koful bulunur.

 
Kolonilerde ilk defa hareket yönünden bir işbirliği görülür.

Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

 
Koloniden ayrılan hücreler tek başına da yaşayabilir.


 
 
Eudorina:Yapısı pandorinaya benzer.
 
Bu koloninin pandorindan farkı, kolonide ilk defa ön ve arka
 farklılaşması oluşmuştur.
 
 
 

Volvox kolonisi: En gelişmiş kolonidir.

Bu koloni, tek hücreli ile çok hücreli canlılar arasında bir
 geçiş formu
 olarak kabul edilir.
8000-40000 arasındaki hücrelerden oluşabilir.

Hücreler jelatin kılıf ile bir arada tutulurlar.

Aynı zamanda komşu hücreler, sitoplazmik köprülerle birbirine
bağlanmıştır.


Hücrelerde; hücre çeperi, kloroplast, kontraktil koful ve
göz lekesi bulunur.


Koloninin dış kısmında bulunan hücreler, küçük olup
bir çift kamçı taşır.

Bunlar koloninin, hareket ve beslenmesini sağlar.Koloninin iç kısmında bulunan hücreler, büyük olup
kamçı taşımaz.


Bu hücrelerden bazıları, üremeden sorumludur.


Kolonilerde ilk defa iş bölümü görülür.

Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

Koloniden ayrılan hücreler tek başlarına yaşayamaz.


enlightenedBitkiler alemi


enlightenedMantarlar alemi
 
 


web stats