ANA SAYFA

ÖKARYOT CANLILAR


 
 
 
 
Ökaryot canlılar: çekirdekli hücre taşıyan canlılardır.

 
Hücrelerinde zarlı organeller bulunur.
 

DNA' ları üzerinde histon proteinleri vardır.
 
 

Ökaryot canlılar; protista, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar
alemi olmak üzere 4 gruba ayrılırlar.
 
 
 
 
Protista alemi: Genellikle tek hücreli canlılardan oluşur.

 

Çok hücreli türlerinde (algler) doku oluşumu görülmez.


Bazı türlerinde (algler) hücre çeperi bulunur. 
 
Protista alemi; kamçılılar, silliler, kök ayaklılar, sporlular,
cıvık mantarlar ve algler olmak üzere 6 grup altında incelenirler.

 
 
 


 
1. Kamçılılar (Flagellata):
 
Öglena, Giardia, Noctiluca, Leishmania (şark çıbanı hastalığı paraziti)
 
ve Trypanosoma (uyku hastalığı paraziti) bu gruba girer.
 
 
 
Öglena: Tatlı sularda yaşar.

 

Taşıdığı kamçı ile aktif olarak yer değiştirebilir.
 

 
Kloroplast taşır.
 

Hücre çeperi taşımaz.

Hücre içine giren fazla suyu, dışarı atmaya yarayan
 kontraktil koful taşır.

 

Sahip olduğu göz lekesi sayesinde ışığı algılar.

Pelikula adı verilen koruyucu bir örtüsü vardır.

Eşeysiz, boyuna bölünerek çoğalır.

Hem ototrof hem de heterotrof beslenir.

Fotosentez yaparak kendi besinini kendisi üretir ve aynı zamanda 
dışarıdan hazır olarak besin alır.
2. Sililer (ciliata):

Paramesyum, Stentor, Spirostomum, Euplotes bu gruba girer.


Paramesyum: Tatlı sularda yaşar.

Hücre çeperi taşımaz.

Vücudunun dış yüzeyinde hareket etmeye ve besinleri
yakalamaya yarayan siller bulunur.

Sillerin arasında trikosist adı verilen savunma iğneleri vardır.

Kontraktil koful taşır.

Çift çekirdeklidir.

Büyük çekirdek hücreyi yönetir ve eşeysiz üremeyi kontrol eder.

Küçük çekirdek ise eşeyli üremeyi kontrol eder.

Hücre ağzı ve hücre anüsü bulunur.

Pelikula adı verilen koruyucu bir örtüsü vardır.

Heterotrof beslenir.

Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

Eşeysiz enine bölünerek, eşeyli ise konjugasyon ile çoğalır.


3. Kök ayaklılar (Rhizopoda):

Amip, Radiolaria ve Foraminifera bu gruba girer.Amip: Tatlı sularda yaşar.

Hücre çeperi taşımaz.

Yalancı ayak oluşturarak hareket eder ve besinlerini yakalar.

Kontraktil koful taşır.

Heterotrof olarak beslenir.

Bazı türleri, iç parazit olarak yaşar ve amipli dizanteri 
hastalığına yol açar.

Eşeysiz bölünerek çoğalır.Not: 
Kök ayaklıların bazı türlerinde, silis ve CaCO3 yapılı
bir kabuk
 bulunur.
4. Sporlular (sporozoa):

Plazmodyum, Eimeria, Gregarina bu gruba girer.


Plazmodyum:
İç parazit olup, sıtma hastalığına yol açar.

Haraket organeli yoktur.


Kontraktil koful ve hücre çeperi taşımaz.

Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

Eşeysiz sporlaeşeyli ise döl almaşı (metagenez) ile çoğalır.enlightenedCıvık mantarlar ve Algler


enlightenedGelişmiş koloniler 
 


web stats