ANA SAYFA


PROTİSTA ALEMİ
 
 
 
 
 

 
***Protista alemi:
 
Genellikle tek hücreli canlılardan oluşur.
 
Çok hücreli türlerinde (algler) doku oluşumu görülmez.

→Bazı türlerinde (algler) hücre çeperi bulunur. 
 
→Protista alemi; kamçılılar, silliler, kök ayaklılar, sporlular,
cıvık mantarlar ve algler olmak üzere 6 grup altında incelenirler.

 
 
 
 
Kamçılılar (Flagellata):
 
→Öglena, Giardia, Noctiluca, Leishmania ve Trypanosoma
bu gruba girer.
 
 
Öglena:
 
Tatlı sularda yaşar.
 
→Taşıdığı kamçı ile aktif olarak yer değiştirebilir.
 
 
Kloroplast taşır.
 
→Hücre çeperi taşımaz.

→Hücre içine giren fazla suyu, dışarı atmaya yarayan
 kontraktil koful taşır.

 
→Sahip olduğu göz lekesi sayesinde ışığı algılar.

Pelikula adı verilen koruyucu bir örtüsü vardır.
 
→Eşeysiz, boyuna bölünerek çoğalır.
 
→Hem ototrof hem de heterotrof beslenir.
 
Fotosentez yaparak kendi besinini kendisi üretir ve aynı
zamanda dışarıdan hazır olarak besin alır.
Sililer (ciliata):

→Paramesyum, Stentor, Spirostomum, Euplotes bu gruba girer.


Paramesyum:

Tatlı sularda yaşar.
→Hücre çeperi taşımaz.

→Vücudunun dış yüzeyinde hareket etmeye ve besinleri
yakalamaya yarayan siller bulunur.

→Sillerin arasında trikosist adı verilen savunma iğneleri vardır.

Kontraktil koful taşır.

Çift çekirdeklidir.

Büyük çekirdek hücreyi yönetir ve eşeysiz üremeyi kontrol eder.

Küçük çekirdek ise eşeyli üremeyi kontrol eder.

→Hücre ağzı ve hücre anüsü bulunur.

Pelikula adı verilen koruyucu bir örtüsü vardır.

Heterotrof beslenir.

→Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

Eşeysiz enine bölünerek, eşeyli ise konjugasyon ile çoğalır.Kök ayaklılar (Rhizopoda):

→Amip, Radiolaria ve Foraminifera bu gruba girer.Amip:

Tatlı sularda yaşar.

→Hücre çeperi taşımaz.

Yalancı ayak oluşturarak hareket eder ve besinlerini yakalar.

Kontraktil koful taşır.

Heterotrof olarak beslenir.

→Bazı türleri, iç parazit olarak yaşar ve amipli dizanteri 
hastalığına yol açar.

Eşeysiz bölünerek çoğalır.Not:


→Kök ayaklıların bazı türlerinde, silis ve CaCO3 yapılı
bir kabuk
 bulunur.


Sporlular (sporozoa):

→Plazmodyum, Eimeria, Gregarina bu gruba girer.


Plazmodyum:
İç parazit olup, sıtma hastalığına yol açar.

→Haraket organeli yoktur.


→Kontraktil koful ve hücre çeperi taşımaz.

→Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

Eşeysiz sporlaeşeyli ise döl almaşı (metagenez) ile çoğalır.


 
Cıvık mantarlar:
 
→Hücreleri amipsi şeklindedir.
 
Yalancı ayak oluşturarak aktif olarak yer değiştirebilirler.
 
→Tek hücreli canlılar olup, koloni oluşturarak geniş alanlara
yayılabilirler.
 
Çok çekirdeklidirler.
 
Hücre çeperi taşımazlar.
 
Saprofit ya da parazit olarak beslenirler.
 
Eşeysiz sporlaeşeyli ise metagenez (döl almaşı) ile
çoğalırlar.
 
 
Örnek: Diktiyostelyum, Arkriya...
Algler:
 
Hepsi sularda yaşar.
 
Hücre çeperi ve kloroplast taşırlar.
 
→Bazı türleri kamçılı olup aktif olarak yer değiştirebilirler.
 
 
Bazılarında kontraktil koful bulunur.
 
→Hepsi ototrof beslenir. (fotosentez yapar)
 
Eşeysiz sporlaeşeyli ise metagenez (döl almaşı) ile çoğalırlar.
 
 
Örnek: Tek hücreli algler, çok hücreli algler ve gelişmiş koloniler 
 
 
 
Tek hücreli algler:
 
 
→Chlamydomonas ve Diatomeler bu gruba girer.
 
 
 
 
 
 
Çok hücreli algler (su yosunları):
 
→Çok hücreli olmalarına ramen, doku oluşumu görülmez.
 
→Gerçek kök, gövde ve yaprak taşımazlar.
 
İletim demetleri yoktur.
 
Stoma (gözenek) taşımazlar.
 
Kütikula tabakası ince ya da yoktur.
 
 
Örnek: Yeşil algler, kırmızı algler, altın sarısı algler, kahverengi algler
Gelişmiş koloniler:

→Çok sayıda hücreden oluşmalarına karşın, doku oluşturmazlar.

→Bu nedenle, çok hücreli olarak kabul edilmezler.


Örnek: 
Pandorina, Eudorina, Volvox kolonisi...
 
 
 
Pandorina:
 
→8-16-32 hücreden oluşabilen bir kolonidir.
 
→Hücreler, jelatin bir kılıf ile bir arada tutulurlar.
 
 
 
→Hücrelerde; hücre çeperi, bir çift kamçı, kloroplast ve
kontraktil koful bulunur.

 
→Kolonilerde ilk defa hareket yönünden bir işbirliği görülür.

→Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

 
→Koloniden ayrılan hücreler tek başına da yaşayabilir.


 
 
Eudorina:
 
→Yapısı pandorinaya benzer.
 
→Bu koloninin pandorindan farkı, kolonide ilk defa ön ve arka
 farklılaşması oluşmuştur.

Volvox kolonisi:
 
En gelişmiş kolonidir.

→Bu koloni, tek hücreli ile çok hücreli canlılar arasında bir
 geçiş formu olarak kabul edilir.

 

8000-40000 arasındaki hücrelerden oluşabilir.

→Hücreler jelatin kılıf ile bir arada tutulurlar.

→Aynı zamanda komşu hücreler, sitoplazmik köprülerle
birbirine bağlanmıştır.→Hücrelerde; hücre çeperi, kloroplast, kontraktil koful ve
göz lekesi bulunur.

→Koloninin dış kısmında bulunan hücreler, küçük olup bir
çift kamçı taşır.

→Bunlar koloninin, hareket ve beslenmesini sağlar.


→Koloninin iç kısmında bulunan hücreler, büyük olup kamçı taşımaz.

→Bu hücrelerden bazıları, üremeden sorumludur.


→Kolonilerde ilk defa iş bölümü görülür.

→Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

→Koloniden ayrılan hücreler tek başlarına yaşayamaz.

  

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats