ANA SAYFA


 MANTARLAR ALEMİ 

 
***Mantarlar alemi (fungi):
 
Genellikle çok hücreli canlılardır.
 
→Kök, yaprak, iletim demeti ve kloroplast taşımazlar.
 
→Çok hücreli olanlarında, rizoid adı verilen kök benzeri emeçler bulunur.
 
Kitin yapılı hücre çeperleri vardır.
 
 
→Çok çekirdeklidirler.
 
→Yedek besinlerini glikojen şeklinde depolarlar.
 
→Mantar hücreleri, uç uca dizilerek hif adı verilen ipliksi yapıları oluşturur.
 
 
 
 
→Hiflerin bir araya gelmesi ile oluşan yapıya miselyum adı verilir.
 
→Genellikle oksijenli solunum yaparlar.
 
→Bazı türleri hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapar. (bira mayası) 
 
→Bazılarında zoospor adı verilen, kamçılı sporlar bulunur.
 
→Bazı türlerinde kapsül bulunur.
 
 
Not:
 
→Maya mantarlarında; hif, miselyum ve rizoid yapısı bulunmaz.
  
Mantarların beslenmesi:
 
→Mantarların hepsi heterotrof olarak beslenir.
 
→Bunlardan bazıları; saprofit, bazıları parazit, bazıları da
mutaalist olarak beslenir.
 
 
 
Saprofit mantarların sindirim enzimleri çok gelişmiştir.
 
→Bunlar ölü canlıları ve canlıların organik atıklarını çürüterek beslenirler.
 
 
Parazit mantarların, sindirim enzimleri gelişmemiştir.
 
→Bunlar emeçlerini konak hücrenin içine uzatarak, konak hücreden
aldıkları sindirilmiş besinlerle beslenirler.
 
 
Mutaalist mantarlar, başka canlıları ile birlikte karşılıklı yarar
ilişkisine dayalı bir yaşam sürer.
 
Örnek: Mikoriza mantarları ve likenler
 
 
Mikoriza mantarları, bitkilerin köklerinde yaşar.
 
→Mantar, topraktan aldığı su ve mineralleri bitkiye verir.
 
→Bunun karşılığında bitkiden organik besin alır.
 
Likenlerdeki mantarlar, algler ile birlikte yaşar.
 
→Mantar solunum sonucu oluşturduğu karbondioksit ve suyu alge verir.
 
→Bunun karşılığında algden organik besin alır.
 
 
 
Mantarların üremeleri:
 
→Mantarlar; eşeysiz ve eşeyli olmak üzere iki farklı şekilde çoğalır.
 
Eşeysiz üremeleri daha çok; sporla ve tomurcuklanarak olur.
 
→Aynı zamanda birçok mantar türünde, kopan hif ve miselyum
parçaları uygun koşullarda gelişerek yeni
 bireyleri oluşturur.
 
Eşeyli üremeleri ise döl almaşı (metagenez) ile olur.
 
→Mantarlarda haploit (n) evre hakimdir.
 
Diploit evre (2n) sadece zigot ile sınırlıdır.
 
 
 
 
*Mantarların sınıflandırılması:
 
→Mantarlar; küf, maya, şapkalı ve pas mantarları olmak üzere 4 gruba ayrılır.
 
 
 
 
**Küf mantarları:
 
→Bunlar saprofit ya da parazit olarak beslenirler.
 
→Bazılarından, antibiyotikler elde edilir.
 
→Bazı küf mantarı türleri, aflatoksin adı verilen zehirli maddeler üretir.
 
 
 
**Maya mantarları:
 
→Bunlar tek hücreli olup, saprofit olarak beslenirler.
 
→Bira mayası, hamur mayası ve şarap mayası bunlara örnek olarak verilebilir.
 
 
 
**Şapkalı mantarlar:
 
→Saprofit ya da parazit olarak beslenirler.
 
→Bazı türleri zehirlidir.
 
→Bazı türleri de besin olarak kullanılır. 
 
 
 
**Pas mantarları:
 
→Çoğu parazit olup, tahıllarda hastalığa yol açar.
  

  

 
 
 


web stats